Certyfikaty BEC – czym są, poziom, cena, przykładowe egzaminy

Egzamin BEC – Business English Certificate jest aktualnie jednym z najpopularniejszych certyfikatów sprawdzających znajomość języka angielskiego w świecie biznesu.  Posiadanie certyfikatów językowych może odegrać ważną rolę podczas szukania pracy, gdyż potencjalny pracodawca ma świadomość tego na jakim poziomie jest nasza znajomość języka. Poniżej znajdziecie informacje na temat tego jak wygląda egzamin BEC, jakie są jego poziomy zaawansowania oraz rady jak się do niego przygotować.

Spis treści:
1. Certyfikat BEC – co to jest? Jaki jest jego poziom?
2. Cena certyfikatu BEC
3. BEC Preliminary
4. BEC Vantage
5. BEC Higher
6. Jak przygotować się do egzaminu?
7. Przykładowe egzaminy BEC

Certyfikat BEC – co to jest? Jaki jest jego poziom?

Certyfikat BEC (również Business English Certificate) jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w formie pisemnej i mówionej na trzech poziomach zaawansowania (Preliminary,  Vantage, Higher). Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo i jest dowodem na znajomość języka wystarczająco dobrą by rozpocząć karierę biznesową lub studia na kierunku ekonomicznym w kraju anglojęzycznym. BEC wydawany jest przez University of Cambridge na podstawie testu, który składa się z trzech lub czterech części.

Cena certyfikatu BEC

W Polsce egzamin jest organizowany przez British Council, a koszt jaki trzeba ponieść, aby taki certyfikat uzyskać to odpowiednio BEC Preliminary – 370 zł,  BEC Vantage – 620 zł, BEC Higher – 690 zł. Na egzamin BEC można zarejestrować się w centrum egzaminacyjnym lub wypełniając formularz online na tej stronie. BEC można zdawać w wersji tradycyjnej – pisemnej lub komputerowej. Pamiętajcie o tym, że żeby zdać egzamin należy zdobyć minimum 60% punktów, jeżeli chodzi o egzamin Vantage i Higher oraz co najmniej 65% jeżeli chodzi o Preliminary. Wyniki egzaminu są dostępne po około 5-7 tygodniach od daty części pisemnej a wyniki w wersji komputerowej po 2 tygodniach.

BEC Preliminary

BEC Preliminary to pierwszy z trzech egzaminów serii Business English. Poziom testu oceniany jest na średniozaawansowany (B1). Posiadanie Certyfikatu BEC Preliminary oznacza, że dana osoba jest w stanie posługiwać się językiem angielskim w środowisku biznesowym. Jest to najniższy stopniem certyfikat łatwo więc domyślić się, że egzamin jest też najłatwiejszy. Niemniej jednak osoba przystępująca do niego powinna:

-Być w stanie napisać krótki list/email o sprawach służbowych.
-Rozumieć krótkie konwersacje na tematy biznesowe (również rozmowy telefoniczne).
-Potrafić wykonywać codzienne obowiązki firmowe posługując się językiem angielskim.
-Umieć odczytywać wykresy i tabele.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin BEC Preliminary składa się z trzech części: Czytanie i pisanie (Reading and Writing), Listening (Słuchanie) oraz Speaking (Mówienie). Pierwsze dwie części zdaje się jednego dnia, część ustna zazwyczaj odbywa się w innym terminie w obecności dwóch egzaminatorów i innego kandydata. Całkowity czas trwania egzaminu to 2 godziny i 22 minuty.

Część

Reading & Writing Listening Speaking

Czas trwania

1 godzina 30 minut 40 minut

12 minut

Punkty (%) 50% 25%

25%

1. Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

Ta część egzaminu sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania. Czytanie składa się z 7 zadań, w których zdający musi zmierzyć się z krótkimi tekstami, wykresami i formularzami najczęściej zaznaczając jedną poprawną odpowiedź z kilku podanych bądź uzupełniając luki. Pisanie to 2 zadania, w których trzeba napisać krótką notatkę (30 – 40 słów) oraz krótki list o tematyce biznesowej (60 – 80 słów).

2. Słuchanie (Listening)

Słuchanie jest częścią sprawdzającą umiejętność rozumienia ze słuchu (rozmowy kwalifikacyjne, firmowe dyskusje, codzienne rozmowy ze współpracownikami). Zdający musi zmierzyć się z 4 zadaniami, które polegają na odsłuchaniu fragmentu i uzupełnieniu luk lub wybraniu poprawnej odpowiedzi z kilku podanych.

3. Mówienie (Speaking)

Część ustna składa się z 3 zadań i i ocenia umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych oraz biznesowych sytuacjach. Speaking odbywa się w obecności dwóch egzaminatorów i jednego lub dwóch kandydatów. Do zadań osób podchodzących do egzaminu należy odpowiadanie na pytania egzaminatora, przedstawienie krótkiej prezentacji oraz prowadzenie wspólnej dyskusji z partnerem.

BEC Vantage

BEC Vantage to drugi z trzech egzaminów serii Business English. Poziom testu oceniany jest na średniozaawansowany wyższy (B2). Posiadanie Certyfikatu BEC Vantage oznacza, że dana osoba potrafi dobrze posługiwać się językiem angielskim w środowisku biznesowym. Nie jest to najwyższa stopniem część, niemniej jednak osoba przystępująca do niej powinna:

– Potrafić przedstawiać prezentacje i tworzyć oferty.

– Rozumieć raporty i listy biznesowe.

– Być w stanie wyrazić i bronić swojej opinii oraz dyskutować na ważne tematy związane ze środowiskiem biznesowym.

– Potrafić wykonywać codzienne obowiązki firmowe posługując się językiem angielskim.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin BEC Vantage składa się z czterech części: Czytanie (Reading), Pisanie (Writing), Listening (Słuchanie) oraz Speaking (Mówienie). Pierwsze trzy części zdaje się jednego dnia, część ustna zazwyczaj odbywa się w innym terminie w obecności dwóch egzaminatorów i innego kandydata. Całkowity czas trwania egzaminu to około 2 godziny i 40 minut.

Część

Reading Writing Listening Speaking

Czas trwania

1 godzina 45 minut 40 minut

14 minut

Punkty (%) 25% 25% 25%

25%

1. Czytanie (Reading)

Ta część ocenia umiejętność czytania ze zrozumieniem. Składa się z 5 zadań, w których zdający musi zmierzyć się z testami wyboru, uzupełnianiem luk oraz dopasowywaniem wyrażeń. Teksty zawarte w tej części to publikacje biznesowe oraz korespondencja.

2. Pisanie (Writing)

Druga część egzaminu BEC Vantage to pisanie trwające 45 minut i składające się z dwóch zadań. Writing sprawdza umiejętność tworzenia różnych form pisemnych, takich jak listy, emaile, oferty, raporty (wszystkie na 120 – 140 słów) oraz krótkich notatek (40 – 50 słów).

3. Słuchanie (Listening)

Słuchanie to część, w której oceniana jest umiejętność rozumienia ze słuchu. Test trwa 40 minut u obejmuje nagrania wypowiedzi podczas rozmów wywiadów, prezentacji czy dyskusji. Zdający musi zmierzyć się z 3 zadaniami takimi jak test wyboru, dopasowywanie wyrażeń, uzupełnianie luk i notatek.

4. Speaking (Mówienie)

Część ustna składa się z 3 zadań i ocenia umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych oraz biznesowych sytuacjach. Speaking odbywa się w obecności dwóch egzaminatorów i jednego lub dwóch kandydatów. Do zadań osób podchodzących do egzaminu należy odpowiadanie na pytania egzaminatora, przedstawienie krótkiej prezentacji oraz prowadzenie wspólnej dyskusji z partnerem.

BEC Higher

BEC Higher to ostatni z egzaminów serii Business English. Poziom testu oceniany jest na zaawansowany (C1). Posiadanie Certyfikatu BEC Higher oznacza, że dana osoba potrafi płynnie posługiwać się językiem angielskim w międzynarodowym środowisku biznesowym. Jest to najwyższa stopniem część, a osoba przystępująca do niej powinna:

 • Umieć aktywnie brać udział w spotkaniach biznesowych (wyrażać opinię, dyskutować, omawiać bieżące tematy).
 • Potrafić wykonywać codzienne obowiązki firmowe posługując się językiem angielskim.
 • Być w stanie pisać szczegółowe listy/oferty.
 • Rozumieć niemal wszystkie raporty i biznesową korespondencję.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin BEC Vantage składa się z czterech części: Czytanie (Reading), Pisanie (Writing), Listening (Słuchanie) oraz Speaking (Mówienie). Pierwsze trzy części zdaje się jednego dnia, część ustna zazwyczaj odbywa się w innym terminie w obecności dwóch egzaminatorów i innego kandydata. Całkowity czas trwania egzaminu to około 3 godziny i 6 minut.

Część

Reading Writing Listening Speaking
Czas trwania 1 godzina 1 godzina 10 minut 40 minut

16 minut

Punkty (%)

25% 25% 25%

25%

1. Czytanie (Reading)

Ta część ocenia umiejętność czytania ze zrozumieniem. Składa się z 6 zadań, w których zdający musi zmierzyć się z testami wyboru, uzupełnianiem luk, poprawianiem błędów oraz dopasowywaniem wyrażeń. Zadania zawierają fragmenty różnego rodzaju tekstów o tematyce biznesowej.

2. Pisanie (Writing)

Druga część egzaminu BEC Higher to pisanie trwające godzinę i 10 minut oraz składające się z dwóch zadań. W tej części osoba zdając musi wykazać się umiejętnością pisania notatek/listów służbowych i sprawozdań/raportów a także umiejętnością wpisywania informacji do formularza. Wypowiedź w pierwszym zadaniu powinna mieścić się w przedziale 120 – 140 słów, a w zadaniu drugim 200 – 250.

3. Słuchanie (Listening)

Słuchanie to część, w której oceniana jest umiejętność rozumienia ze słuchu. Test trwa 40 minut i obejmuje nagrania wypowiedzi podczas monologów, rozmów telefonicznych,  wywiadów, prezentacji czy dyskusji. Zdający musi zmierzyć się z 3 zadaniami takimi jak test wyboru, dopasowywanie wyrażeń, uzupełnianie luk i notatek.

4. Speaking (Mówienie)

Część ustna składa się z 3 części i ocenia umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim w codziennych oraz biznesowych sytuacjach. Speaking odbywa się w obecności dwóch egzaminatorów i jednego lub dwóch kandydatów. Do zadań osób podchodzących do egzaminu należy odpowiadanie na pytania egzaminatora, przedstawienie krótkiej prezentacji oraz prowadzenie wspólnej dyskusji z partnerem.

Jak przygotować się do egzaminu?

Dobre przygotowanie to połowa sukcesu, dlatego warto wcześniej zastanowić się nad odpowiednią strategią. Oglądanie angielskich filmów, wiadomości, rozmawianie po angielsku, czytanie angielskich gazet i książek czy słuchanie radia  to łączenie przyjemnego z pożytecznym i daje dużo lepsze efekty niż wkuwanie słówek bądź regułek gramatycznych na pamięć. Bardzo dobry pomysłem jest również zapisanie się do szkoły językowej. Wiele szkół oferuje kursy organizowanie specjalnie dla osób planujących zdobyć Certyfikat BEC. W Internecie i księgarniach dostępne są materiały do nauki zagadnień z dziedziny biznesu.

Dlaczego warto zdać egzamin?

 • W wielu przypadkach Certyfikat BEC okazuje się przepustką do pracy w poważnych firmach krajowych jak i zagranicznych.
 • Niektóre brytyjskie uniwersytety uważają posiadanie certyfikatu za warunek konieczny podczas rekrutacji na studia na kierunki ekonomiczne.
 • Certyfikat BEC jest ważny bezterminowo.
 • Można przystąpić do wersji papierowej bądź komputerowej w zależności od upodobań.
 • Szybka rejestracja online.
 • Egzaminy BEC są egzaminami specjalistycznymi, które potwierdzają posiadanie odpowiedniej znajomości języka w zakresie biznesu (co może okazać się niezwykle pomocne podczas szukania pracy).
 • Certyifkaty BEC uznawane są przez wiele znanych i poważnych firm, między innymi Casio, Procter & Gamble czy Adidas.
 • Posiadanie międzynarodowego certyfikatu pomaga uwierzyć we własne możliwości, zmotywować do dalszej nauki oraz podnieść pewność siebie.

Przykładowe egzaminy BEC:

Poniżej znajdują się linki do pobrania całego egzaminu

BEC Preliminary

BEC Vantage

BEC Higher

certyfikat BEC

To już wszystko co musisz wiedzieć o certyfikatach BEC. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *