Czas Present Continuous

Czas Present Continuous, inaczej zwany czasem teraźniejszym ciągłym lub Present Progressive Tense, służy do wyrażania teraźniejszości oraz przyszłości. Podobnie jak Present Simple, Present Continuous jest jednym z łatwiejszych i najczęściej używanych czasów angielskich. Zanim przejdziemy do budowy zdań w Present Continuous, omówmy jego zastosowanie.

Spis treści:
1. Zastosowanie czasu Present Continuous
2. Konstrukcja zdań w czasie Present Continuous
3. Przykłady zdań w czasie Present Continuous

Zastosowanie czasu Present Continuous

Czasu Present Continuous używa się:

  • Mówiąc o czynnościach mających miejsce w chwili, w której o nich mówimy.

He’s taking a shower right now. On w tej chwili bierze prysznic.

The sun’s shining now. Teraz świeci słońce.

Jackie is watching a film. Jackie ogląda film.

We’re eating dinner at the moment. W tym momencie jemy kolację.

I’m learning English right now. Właśnie teraz uczę się angielskiego.

  • Odnosząc się do niedalekiej przyszłości kiedy zaplanowaliśmy coś i wiemy, że na pewno się to odbędzie. Szczegóły takich planów są już bliżej określone. W języku polskim również posługujemy się w takich sytuacjach czasem teraźniejszym.

I’m meeting a friend this afternoon. Dziś po południu spotykam się z przyjacielem.

We’re flying to London on Monday. W poniedziałek lecimy do Londynu.

I can’t come tomorrow, I’m studying for my History test with Anna. Nie mogę jutro przyjść, uczę się z Anną do testu z historii.

My friend’s getting married next week. Mój przyjaciel bierze ślub w przyszłym tygodniu.

She’s leaving for Warsaw tomorrow. Ona jutro wyjeżdża do Warszawy.

  • Krytykując lub narzekając na kogoś. Gdy chcemy wyrazić irytację, że coś się powtarza.

You’re always forgetting your wallet. Ty zawsze zapominasz portfela.

He’s constantly getting into trouble. On stale wpada w tarapaty.

Paul is being very rude today. Paul zachowuje się dziś bardzo niegrzecznie.

She’s always complaining. Ona wiecznie narzeka.

We’re always making the same mistake. Zawsze popełniamy ten sam błąd.

  • Mówiąc o zachodzących zmianach lub rozwoju.

He’s getting more and more impatient. On robi się coraz bardziej niecierpliwy.

The number of people studying Dutch is growing rapidly. Liczba osób uczących się holenderskiego gwałtownie wzrasta.

People are eating more and more junk food. Ludzie jedzą coraz więcej niezdrowego jedzenia.

She’s becoming stronger and stronger. Ona staje się coraz silniejsza.

The world’s population is still growing. Populacja świata wciąż wzrasta.

  • Gdy mówimy o stanach chwilowych, przejściowych oraz dziejących się teraz, ale niekoniecznie w trakcie mówienia.

He’s spending the week with his mother. On spędza ten tydzień ze swoją mamą.

They’re studying literature this semester. W tym semestrze uczą się o literaturze.

I’m living in Paris now. Teraz mieszkam w Paryżu (ale tylko przez jakiś czas).

Ben is learning to drive. Ben uczy się jeździć samochodem.

At present I’m working as a nurse. Obecnie pracuję jako pielęgniarka.

  • Do opisu obrazka oprócz Present Simple powinniśmy używać też Present Continuous.

In the picture I can see a boy who’s playing football. Na obrazku widzę chłopca, który gra w piłkę.

They are having a picnic. Oni są na pikniku.

She is smiling. Ona się uśmiecha.

The girl is dancing. Dziewczyna tańczy.

They seem to be fighting. Wydaje się, że oni się kłócą.

Typowe okoliczniki czasu w Present Continuous:

now – teraz

at the moment – w tym momencie

right now – właśnie teraz

currently – obecnie

this second – w tej sekundzie

at present – w obecnej chwili

nowadays – w dzisiejszych czasach, obecnie

today – dzisiaj

tomorrow – jutro

tonight – dziś wieczorem/w nocy

this morning/afternoon/evening – dziś rano/po południu/wieczorem

this year – w tym roku

these days – w tych dniach/czasach

Okoliczniki czasu możemy postawić na początku lub na końcu zdania.

Konstrukcja zdań w Present Continuous

Budowanie zdań w czasie teraźniejszym prostym jest stosunkowo łatwe, jeśli zna się odmianę czasownika „to be”. Dla przypomnienia:

Liczba pojedyncza:

I am – Ja jestem

You are – Ty jesteś

He is – On jest

She is – Ona jest

It is – Ono jest

Liczba mnoga:

We are – My jesteśmy

You are – Wy jesteście

They are – Oni są

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące tworzymy dodając do podmiotu odmieniony czasownik “to be” oraz czasownik z końcówką “ing”. (na początku lub na końcu można dodać określenie czasu)

Podmiot + czasownik „to be” + czasownik z „ing” + reszta zdania

Bartek (podmiot) is (czasownik “to be”) playing (czasownik + ing) the piano.

Bartek gra na pianinie.

Natalia (podmiot) is (czasownik “to be”) writing (czasownik + ing)  a letter now.

Natalia pisze teraz list.

At present I (podmiot) am (czasownik “to be”) working (czasownik + ing) in my dad’s company.

Obecnie pracuję w firmie mojego taty.

Podmiot Czasownik „to be” Czasownik z „ing” i reszta zdania
I am (i’m) dancing now.
You are (you’re)
He is (`s)
She
It
We are (`re)
You
They

W niektórych przypadkach po dodaniu końcówki “ing” czasowniki wyglądają trochę inaczej. Jeżeli czasownik kończy się na literkę „e”, wtedy „e” obcinamy i dodajemy “ing” (shake – shaking, make – making). Jeżeli czasownik jest jednosylabowy, kończy się spółgłoską, a przed nią stoi samogłoska, podwajamy ostatnią literę i dodajemy „ing” (stop – stopping, put – putting). Ta zasada nie działa kiedy czasownik kończy się na „w” lub „x”. Czasowniki, które kończą się na „ie” zmieniają te dwie literki w literkę „y” i otrzymują końcówkę “ing” (lie – lying, die – dying). Kiedy czasownik dwusylabowy kończy się zestawem spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, a akcent jest na drugą sylabę, podwajamy ostatnią literkę i dodajemy „ing” (begin – beginning, refer – referring).

I’m singing now. – Ja teraz śpiewam.

You’re singing now. – Ty teraz śpiewasz.

He/she/it’s singing now. – On/ona/ono teraz śpiewa.

We’re singing now. – My teraz śpiewamy.

You’re singing now. – Wy teraz śpiewacie.

They’re singing now. – Oni teraz śpiewają.

Uwaga! Pamiętajmy, że nie możemy stworzyć zdania w Present Continuous jeśli zawiera ono czasowniki statyczne. W takim wypadku musimy posłużyć się czasem Present Simple np.

I don’t believe you! Nie wierzę Ci!

She doesn’t understand me. Ona mnie nie rozumie.

Does Paul trust me? Czy Paul mi ufa?

Ciekawostka: popularne hasło McDonald’s „I’m lovin’ it” jest niepoprawne gramatycznie. Jest to celowy zabieg ludzi od marketingu, którzy użyli czasu Present Continuous aby zintensyfikować wydźwięk słowa „love” -> „loving”. Zdania ze słowem „love”,  czyli czasownikiem statycznym, powinny być używane w czasie Present Simple. Szczegóły znajdziecie po wyszukaniu tego hasła w Google 😉

Zdania pytające

Pytania w czasie teraźniejszym prostym tworzymy w bardzo łatwy sposób – przez inwersję (zamieniamy ze sobą miejscami podmiot z odmienionym czasownikiem „to be”).

Czasownik „to be” + podmiot + czasownik z „ing” + reszta pytania

He (podmiot) is (czasownik “to be”)  reading a book.    >>   Is (czasownik “to be”) he (podmiot) reading a book?     On czyta książkę.     >>     Czy on czyta książkę?

We (podmiot) are (czasownik “to be”) having a good time.    >>      Are (czasownik “to be”)  we (podmiot) having a good time?    Dobrze się bawimy.      >>    Czy my się dobrze bawimy?

You (podmiot) are (czasownik “to be”) singing now.    >>      Are (czasownik “to be”) you (podmiot) singing now?   Ty teraz śpiewasz.      >>      Czy Ty teraz śpiewasz?

Czasownik „to be” Podmiot Czasownik z „ing” i reszta zdania
Am I dancing now?
Are you
Is he
she
it
Are we
you
they

Pytania możemy również sprecyzować dodając na początku zdania słówko pytające np.

Where are you going? Gdzie idziesz?

Why are they dancing? Dlaczego oni tańczą?

What is Anna doing now? Co Anna teraz robi?

Na pytania zadane w czasie Present Continuous można krótko odpowiedzieć w taki sposób:

Is he reading a book? Yes, he is.

Czy on teraz czyta? Tak, czyta.

Are we having a good time? Yes, we are.

Czy my się dobrze bawimy? Tak, dobrze się bawimy.

Are you singing now? Yes, I am.

Czy Ty teraz śpiewasz? Tak, śpiewam.

Zdania przeczące

Przeczenia w czasie teraźniejszym prostym tworzymy dodając po odmienionym czasowniku „to be” słowo „not”. ( are + not = aren’t, is + not = isn’t)

Podmiot + czasownik „to be” + not + czasownik z „ing” + reszta zdania

You are playing football. >> You are not playing football. >> You aren’t playing football.

Ty grasz w piłkę. >> Ty nie grasz w piłkę.

She is jumping. >> She is not jumping. >> She isn’t jumping.

Ona podskakuje. >> Ona nie podskakuje.

They are running.  >> They are not running. >> They aren’t running.

Oni biegną. >> Oni nie biegną.

Podmiot Czasownik „to be” + not Czasownik z „ing” i reszta zdania
I am not (I’m not) dancing now.
You are not (`re not)
He is not (isn’t)
She
It
We are not (`re not)
You
They

Na pytania zadane w czasie Present Continuous możemy krótko zaprzeczyć:

Is he reading a book? No, he isn’t.

Czy on teraz czyta? Nie, nie czyta.

Are we having a good time? No, we aren’t.

Czy my się dobrze bawimy? Nie, nie bawimy się dobrze.

Are you singing now? No, I’m not.

Czy Ty teraz śpiewasz? Nie, nie śpiewam.

Przykłady zdań w czasie Present Continuous:

We’re not eating supper now. My nie jemy teraz kolacji.

Train tickets are geting so expensive nowadays! Bilety na pociąg obecnie drożeją!

Is she playing the guitar now? Czy ona gra teraz na gitarze?

She’s not here at the moment, she’s visiting a friend. Nie ma jej tu teraz, odwiedza kolegę.

Beata is getting more and more impatient. Beata robi się coraz bardziej niecierpliwa.

I’m going to the theatre this evening. Dziś wieczorem idę do teatru.

He isn’t taking a bath now. On nie bierze teraz kąpieli.

She’s seeing her doctor today. Ona idzie dziś do lekarza.

We are playing chess now. Gramy teraz w szachy.

They aren’t going home. Oni nie idą do domu.

Present Continuous

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasie Present Continuous. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *