Dopełniacz saksoński – co to jest i do czego służy?

Dopełniacz saksoński w języku angielskim używany jest do określania posiadacza czegoś (jeśli mówimy o ludziach lub zwierzętach). Innym sposobem wyrażania przynależności jest konstrukcja z of. Budowa dopełniacza saksońskiego jest bardzo prosta i nie powinna sprawiać trudności. Poniżej znajdziecie wskazówki jak i kiedy używać dopełniacza saksońskiego i przyimka of.

Spis treści:
1. Dopełniacz saksoński
2. Przyimek of
3. Przykłady zdań

Dopełniacz saksoński

W języku angielskim do wyrażenia przynależności czegoś w przypadku rzeczowników żywotnych, używamy dopełniacza saksońskiego. Konstrukcja tego dopełniacza polega na dodaniu do rzeczownika litery s po apostrofie (). Kiedy dany rzeczownik zakończony jest literą s, to na końcu stawiamy tylko apostrof.

W formie dopełniaczowej w języku angielskim, odwrotnie niż w polskim, osoba, do której coś należy, występuje zawsze na pierwszym miejscu.

Marry’s husband – Mąż Marry

my brother’s book – książka mojego brata

Tworząc dopełniacz saksoński:

  • Końcówkę ‘s dodajemy do rzeczowników w liczbie pojedynczej.

my sister’s bicycle – rower mojej siostry

Emily’s room – pokój Emily

dog’s bowl – miska psa

  • Sam apostrof () dodajemy do rzeczowników regularnych w liczbie mnogiej.

my friends house – dom moich znajomych

his parents flat – mieszkanie jego rodziców

girlsshoes – buty dziewczyn

  • ‘s dodajemy do rzeczowników nieregularnych w liczbie mnogiej.

my children’s school – szkoła moich dzieci

women’s flowers – kwiaty kobiet

people’s choice – wybór ludzi

  • Końcówkę ‘s dodajemy również do rzeczowników złożonych (do ostatniego członu danego rzeczownika!).

my father-in-law’s garden – ogród mojego teścia

Qeen of England’s last name – nazwisko królowej Anglii

Martha and Jon’s baby – dziecko Marty i John’a

  • ‘s możemy dodać mówiąc o określeniach czasu, dystansu, wartości.

today’s concert – dzisiejszy koncert

3 weeks’ holidays – trzytygodniowe wakacje

four dollars’ worth – wartości czterech dolarów

  • ‘s dodajemy także mówiąc o nazwach miejsc, państw i organizacji.

government’s decisions – decyzje rządu

Poland’s borders – granice Polski

London’s attractions – atrakcje Londynu

Przyimek of:

Formy z of używamy częściej w wypowiedziach formalnych i języku pisanym. Oprócz tego of wyraża przynależność w przypadku rzeczy, obiektów, pojęć i po wyrazach takich jak front, end, middle, top.

the winner of the contest – zwycięzca konkursu

at the end of the class – na koniec zajęć

the capital of Poland – stolica Polski

the meaning of life – sens życia

the bottom of the sea – dno morza

the middle of the night – środek nocy

the roof of the house – dach domu

Obu form możemy użyć, aby wyrazić przynależność:

  • Do danego miejsca

Poznań’s famous town hall/ the famous town hall of Poznań – słynny ratusz Poznania

Cracow’s streets / streets of Cracow – ulice Krakowa

  • Do grupy ludzi

The team’s new captain/ the new captain of the team – nowy kapitan drużyny

People’s voice / voice of the people – głos ludzi

Przykłady zdań:

This is Jack’s younger sister. To jest młodsza siostra Jack’a.

Do you know the definition of the word ‘synthesis’? Znasz definicję słowa ‘synteza’?

These are my teacher’s books. To są książki mojej nauczycielki.

I live in a students’ house. Mieszkam w domu studnckim.

He goes to boys’ school. On chodzi do szkoły męskiej.

I  have to speak in front of the class. Muszę przemawiać przed całą klasą.

My mum went to a shop with children’s toys. Moja mama poszła do sklepu z zabawkami dla dzieci.

I like Anna and Tom’s dog. Lubię psa Anny i Tomka.

She left at the end of the concert. Wyszła pod koniec koncertu.

Tomorrow’s meeting has been postponed. Jutrzejsze spotkanie zostało przełożone.

To już wszystko co musisz wiedzieć o dopełniaczu saksońskim. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 2.3/5 (liczba głosów:6)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *