List formalny do redakcji po angielsku

List formalny do redakcji po angielsku to jedna z dłuższych form wypowiedzi na maturze z języka angielskiego. Jest to list oficjalny, który piszemy w nawiązaniu do opublikowanego w mediach artykułu. Zawiera on nasz komentarz i odczucia względem przeczytanego tekstu. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list formalny do redakcji po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór listu formalnego do redakcji po angielsku. Zobacz również: List formalny z prośbą o informacje po angielsku i List formalny ze skargą po angielsku.

Spis treści:
1. Zasady pisania listu formalnego do redakcji po angielsku
2. Przydatne zwroty
3. List formalny do redakcji po angielsku – wzór

Zasady pisania listu formalnego do redakcji po angielsku

Pisząc list z do redakcji, należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki oraz mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym przypadku, obowiązuje styl formalny. Nie można używać słów potocznych (cool) i form skróconych (I’m). Należy w pełni rozwinąć podane w poleceniu informacje. List powinien być podzielony na akapity. Limit słów to 120-150.

Elementy składające się na list formalny do redakcji po angielsku

 1. Zwrot grzecznościowy – zwrot rozpoczynający list.

Dear Sir or Madam

2. Wstęp – tutaj określamy cel listu.

I am writing in connection with your article in last month’s edition.

3. Rozwinięcie – omówienie głównego tematu (każdy nowy aspekt wspominamy w nowym akapicie).

I absolutely agree with your opinion that iron deficiency is the most common nutrient deficiency in vegans’ diet. On the other hand, there are many cases of people who eat meat on regular basis and still have some iron deficiency.

4. Zakończenie – podsumowanie tematu, wyrażenie ewentualnych próśb lub życzeń.

I hope you will publish more articles about this problem.

5. Zwrot grzecznościowy – zwrot kończący list oraz XYZ jako nasze imię i nazwisko (uwaga! zwrot grzecznościowy uzależniony jest od tego, czy na początku listu podaliśmy nazwisko adresata czy nie)

Dear Mr Brown – Yours sincerely

Dear Sir or Madam/Dear Editor – Yours faithfully

Przydatne zwroty

Dear Sir – Szanowny Panie

Dear Madam – Szanowna Pani

Dear Editor – Szanowny Panie Redaktorze

Dear Ms Brown – Szanowna Pani Brown

Dear Mr – Szanowny Panie Brown

I am writing in connection with the editorial… – Piszę w związku z artykułem…

I have just read the article titled… in Saturday’s paper. – Właśnie przeczytałem artykuł zatytułowany… w sobotniej gazecie.

I would like to thank you… – Chciałbym Panu podziękować…

I would like to congratulate you on… – Chciałbym Panu pogratulować…

I was very interested in your article. – Byłem bardzo zainteresowany Pańskim artykułem.

I was surprised. – Byłem zaskoczony.

I could not agree more with your opinion. – Nie mógłbym zgodzić się bardziej z Pańską opinią.

I am of the same opinion because… – Jestem tego samego zdania, ponieważ…

I must say I do not agree. – Muszę przyznać, że się nie zgadzam.

I think so because… – Uważam tak bo…

Another argument is… – Kolejnym argumentem jest…

It may be true to some extent but… – To może być prawda do pewnego stopnia, ale…

I wonder what other readers think about it. – Zastanawiam się co o tym myślą inni czytelnicy.

I would like to suggest more topics like this, for example… – Chciałbym zasugerować więcej podobnych tematów, np…

Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem

List formalny do redakcji po angielsku – wzór

Przykład listu oficjalnego do redakcji po angielsku z tłumaczeniem

Wstęp Dear Editor,

I have just read your article „Best holiday destinations in Italy’’. I would like to thank you for this amazing text, which in my opinion can help many people who dream about visiting such an attractive country.

Rozwinięcie I could not agree more with the opinion that Italian food is really delicious; in fact, some Italian cooks have just won important international awards. On the other hand, I must strongly disagree with the idea that Italians do not like foreigners. According to a recent survey, people from Italy are the most pro-European nation in Europe.
Zakończenie I wonder what other readers think about this article and I hope you will publish more texts like this, for instance, about holiday destinations in Spain.

Yours faithfully,

XYZ

Tłumaczenie:

Wstęp Szanowny Panie Redaktorze,

Właśnie przeczytałam Pański artykuł „Najlepsze miejsca wakacyjnych podróży we Włoszech”. Chciałabym podziękować Panu za ten wspaniały tekst, który moim zdaniem może pomóc wielu osobom marzącym o wyjeździe do tego atrakcyjnego kraju.

 Rozwinięcie Zgadzam się w stu procentach z opinią, że włoskie jedzenie jest naprawdę przepyszne; pewni włoscy kucharze wygrali niedawno ważne międzynarodowe nagrody. Z drugiej strony, bardzo nie zgadzam się z pomysłem, że Włosi nie lubią obcokrajowców. Zgodnie z najnowszym sondażem, ludzie z Włoch są najbardziej proeuropejskim krajem w Europie.
Zakończenie Zastanawiam się co inni czytelnicy myślą o tym artykule i mam nadzieję, że opublikujecie więcej tego typu tekstów, np. o celach wakacyjnych podróży w Hiszpanii.

Z poważaniem,

XYZ

list formalny do redakcji po angielsku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać list formalny do redakcji po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:8)

2 komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *