List formalny z prośbą o informacje po niemiecku

List formalny z prośbą o informacje po niemiecku to forma wypowiedzi pisemnej, która pojawia się na maturze z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Jest to list oficjalny, który piszemy, jeśli chcemy pozyskać pewne informacje na określony temat. Często jest on odpowiedzią na ogłoszenie. Pisząc go używamy stylu formalnego. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list formalny z prośbą o informacje po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór listu formalnego po niemiecku. Zobacz również: List formalny do redakcji po niemiecku i List formalny ze skargą po niemiecku.

Spis treści:
1. Zasady pisania listu z prośbą o informacje po niemiecku
2. Przydatne zwroty
3. Przykład listu formalnego z prośbą o informacje po niemiecku z tłumaczeniem

Zasady pisania listu z prośbą o informacje po niemiecku

Pisząc list z prośbą o informacje, należy zachować poprawność gramatyczną i odpowiedni styl wypowiedzi. Tutaj musimy używać stylu formalnego. Pamiętaj, aby nie stosować potocznych wyrażeń i pospolitych słów. Należy odnieść się do wszystkich podanych w poleceniu punktów.. List powinien być podzielony na akapity. Ilość słów powinna mieścić się w przedziale od 200 do 250.

Elementy składające się na list formalny z prośbą o informacje po niemiecku

 1. Oficjalny nagłówek – zwrot grzecznościowy rozpoczynający list.

Sehr geehrte Damen und Herren,

2. Wstęp – opisujemy przyczynę napisania listu.

Ich möchte nach Ihrer Anzeige in „ABC” fragen.

3. Rozwinięcie – rozwinięcie wskazanych w temacie aspektów (każdy nowy aspekt umieszczamy w oddzielnym akapicie).

Ich interessiere mich daran diese Wohnung zu mieten. Ich arbeite in diesem Bereich und die Lage passt mir sehr gut. Ich möchte fragen, wie hoch eine Miete ist. Könnten Sie auch sagen, ab wann die Wohnung frei ist?

4. Zakończenie – podsumowanie tematu i naszych argumentów, wyrażenie życzeń lub próśb.

Ich werde Ihre Antwort erwarten. 

5. Zwrot grzecznościowy – oficjalny zwrot kończący list oraz XYZ jako nasz podpis.

Mit freundlichen Grüßen

XYZ

Przydane zwroty

Sehr geehrter Herr Nowak – Szanowny Panie Nowaku

Sehr geehrte Frau Hoffman – Szanowna Pani Hoffman

Sehr geehrte Damen und Herren – Szanowni Państwo

Ich bin an … interessiert. – Jestem zainteresowana…

Ich habe Ihre Anzeige gelesen, bin mir aber nicht sicher ob… – Przeczytałem wasze ogłoszenie, ale nie jestem pewna czy …

Ich schreibe wegen Ihrer Anzeige, die am … in … erschien. – Piszę w odniesieniu do  Pańskiego ogłoszenia, które pojawiło w … , dnia …

Ich habe Ihre Anzeige  in … und ich möchte… – Znalazłam Wasze ogłoszenie w … i chciałbym…

Ich schreibe im Zusammenhang mit…- Piszę w związku z…

Ich schreibe um über … fragen. – Piszę żeby zapytać o…

Ich möchte fragen, warum/ wo / wann / ob… – Chciałam zapytać dlaczego/ gdzie / kiedy / czy…

Ich habe einige Zweifel. – Mam kilka wątpliwości.

Ich habe ein paar Fragen. – Mam kilka pytań.

Könnten Sie… – Czy mogłaby Pani/Pan…

Ich bin nicht sicher, ob… – Nie jestem pewna, czy …

Ich verstehe nicht, ob… – Nie rozumiem czy…

Es ist mir nicht klar, ob… – Nie jest to dla mnie jasne czy…

Ich möchte mehr wissen. – Chciałabym poznać więcej szczegółów.

Ich bitte um weitere Informationen zu… – Proszę o dalsze informacje na temat…

Ich würde gerne mehr über … erfahren. – Chciałabym dowiedzieć się więcej o…

Das ist für mich sehr wichtig darüber zu wissen. – To dla mnie bardzo ważne, aby o tym wiedzieć.

Vielen Dank im Voraus für die Berücksichtigung meiner Bitte. – Dziękuję z góry za rozpatrzenie mojej prośby.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, falls Sie mir auf meine Fragen Antworten erstatten würden. – Byłabym niezmiernie wdzięczna, gdybyście napisali Państwo odpowiedzi na moje pytania.

Ich werde Ihre Antwort erwarten. – Czekam na Państwa odpowiedź.

Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar. – Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.

Ich hoffe,dass Sie dieses Problem schnell  lösen. – Mam nadzieję, że Państwo szybko rozwiążą ten problem.

Hochachtungsvoll – Z poważaniem

Mit freundlichen Grüßen – Z poważaniem

Przykład listu formalnego z prośbą o informacje po niemiecku z tłumaczeniem

Wstęp Sehr geehrte Damen und Herren,

ich schreibe wegen Ihrer Anzeige im „Bild”. Es geht um die Stelle eine Kindernbetreurin. Ich habe ein paar Fragen.

Rozwinięcie Ich habe Pädagogik an der Berliner Universität beendet. Ich habe 3 Jahre in einem Kindergarten gearbeitet. Ich habe Erfahrung und ich mag Kinder. Ich bin verantwortlich, vertrauenswürdig und ich kann meine Arbeit gut organisieren.

Ich möchte mehr wissen. Ich würde gerne erfahren, welches Gehalt Sie bieten und wie alt die Kinder sind. Könnten Sie auch sagen, welche Arbeitszeit ist und ab wann man die Arbeit beginnen kann?

Zakończenie Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar.

Mit herzlichen Grüßen

XYZ

Tłumaczenie:

Wstęp Szanowni Państwo,

Piszę w związku z Państwa ogłoszeniem „Bildzie”. Chodzi o posadę opiekunki dla dziecka. Mam kilka pytań.

Rozwinięcie Skończyłam pedagogikę na uniwersytecie w Berlinie. Pracowałam 3 lata w przedszkolu. Mam doświadczenie i lubię dzieci. Jestem odpowiedzialna, godna zaufania i umiem organizować swoją pracę.

Chciałabym poznać więcej szczegółów. Chciałabym się dowiedzieć, jaką pensję Państwo oferują i w jakim wieku są dzieci. Czy mogliby również Państwo powiedzieć jaki jest wymiar pracy i od kiedy można zacząć pracę.

Zakończenie Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.

Z poważaniem

XYZ

list formalny z prośbą o informacje po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać list formalny z prośbą o informacje po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:2)

3 komentarze

   1. Po „Sehr geehrte Damen und Herren” jest przecinek, po którym od nowego akapitu piszemy małą literą. Wbrew pozorom to dość ważne i Niemcy często zwracają na to uwagę. Czyli w Twoim przykładzie powinno być:
    „Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich schreibe wegen…”.
    Praktycznie każde zdanie zaczynasz od „ich”… Warto wstawić więcej Passiva i trochę rozbudować te zdania – na B1 przejdzie, na B2 już tak ledwo, ledwo…

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *