List motywacyjny po angielsku – wzór, zasady pisania, elementy

List motywacyjny po angielsku, inaczej cover letter, ma takie samo zadanie co list motywacyjny po polsku, tzn. objaśnia motywację piszącego (kandydata). Obok CV jest to dokument wymagany przez większość pracodawców podczas przebiegu rekrutacji. List motywacyjny składa się głównie w trakcie starań o pracę, ale także o awans czy podwyżkę. Poniżej znajdziecie zasady pisania listu motywacyjnego po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór listu motywacyjnego po angielsku z tłumaczeniem. Zobaczcie także: Wzory listu motywacyjnego po angielsku – 4 przykłady z tłumaczeniem.

Spis treści:
1. Zasady pisania listu motywacyjnego po angielsku
2. W liście motywacyjnym po angielsku nie powinniśmy
3. Elementy listu motywacyjnego po angielsku
4. Przydatne zwroty
5. List motywacyjny po angielsku – wzór

Zasady pisania listu motywacyjnego po angielsku

Dobry list motywacyjny jest ciekawy i rzeczowy. Napisanie takiego dokumentu jest stosunkowo trudne, ponieważ powinien on zawierać takie informacje, które zainteresują przyszłego pracodawcę i przekonają go, że to akurat my jesteśmy odpowiedni na dane stanowisko. Jeśli do CV nie dołączysz swojego listu motywacyjnego mimo, że pracodawca tego wymagał, Twoja aplikacja może zostać odrzucona.

 • Przed rozpoczęciem pisania listu warto zastanowić się dlaczego w ogóle zależy nam na tej pracy oraz dlaczego pracodawca powinien wybrać właśnie nas.
 • List motywacyjny najlepiej napisać na komputerze, żeby był czytelny i wyglądał estetycznie. Jest to istotne, gdyż daje nam pewność, że pracodawca nie będzie miał problemu z odczytaniem ważnych informacji. Podpis natomiast powinien być odręczny.
 • Oczywiście obowiązuje styl oficjalny, a więc podobny do tego w listach formalnych. Starajmy się nie używać skrótów i języka potocznego.
 • Pamiętajmy, żeby nie przekroczyć długości jednej strony A4. Im bardziej zwięzły (ale bogaty w informacje) list tym lepiej.
 • Poprawność ortografii i gramatyki jest warunkiem koniecznym. Jeśli nasz list motywacyjny będzie zawierał błędy, z pewnością nie zrobi to na pracodawcy dobrego wrażenia. Szczególnie jeśli w liście chwalimy się dbałością o szczegóły, a nasz tekst obfituje w błędnie zapisane słowa, brak przecinków lub nieodpowiednie użycie czasów gramatycznych. Należy stosować też akapity w celu ułatwienia czytania i zachowania ogólnego porządku.
 • Cover letter powinien podkreślać nasze zalety i mocne strony oraz dostarczyć wystarczająco dużo istotnych informacji, które odpowiedzą pracodawcy na pytanie dlaczego powinien wybrać właśnie nas spośród innych kandydatów. Taki dokument musi być uzupełnieniem naszego życiorysu, a więc musi zawierać rzeczy, których nie ma w naszym CV, ale które są istotne dla przyszłego pracodawcy. Przedstawmy w nim nasze cechy, szczególnie te, które na pewno przydadzą się na stanowisku, o które się ubiegamy.
 • Starajmy się nie przesadzać z przechwalaniem, ale jednocześnie pokażmy, że znamy swoją wartość i zależy nam na tej konkretnej posadzie. Oczywiście nie należy koloryzować i przerysowywać swoich umiejętności i zalet, ponieważ osoba rekrutująca może to sprawdzić na rozmowie o pracę.
 • List motywacyjny powinien pokazać entuzjazm i zapał do pracy danego kandydata. Pracodawcy szukają zazwyczaj osób, którym zależy na konkretnej posadzie oraz takich, co do których mają pewność, że zaangażują się w powierzone obowiązki.
 • Bądź sobą i zainteresuj rekrutera. Pokaż, że wiesz jak napisać list motywacyjny oraz że znasz jego strukturę. Ciekawy i odpowiednio napisany list znacznie zwiększy Twoje szanse na zdobycie pożądanej posady.

W liście motywacyjnym po angielsku nie powinniśmy:

 • Tłumaczyć się i przepraszać. Nie to interesuje pracodawcę i nie to jest celem takiego listu.
 • Prosić/błagać o pracę. List motywacyjny nie jest prośbą, a uzasadnieniem dlaczego właśnie my powinniśmy dostać tę posadę.
 • Używać słów potocznych, sloganów, skrótów, kolokwializmów. Język potoczny jest tutaj zachowaniem bardzo nieprofesjonalnym, gdyż w tego typu dokumentach obowiązuje styl formalny.
 • Podawać nieprawdziwych informacji. Takie rzeczy jest bardzo łatwo sprawdzić np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Popełniać błędów ortograficznych czy stylistycznych. List zawierający błędy oznacza, że nie przyłożyliśmy się do jego napisania oraz że nie traktujemy pracy poważnie. Najgorszym błędem jaki możemy popełnić jest błąd w nazwie firmy lub posady. Najlepiej kilka razy przeczytać list zanim wyślemy go pracodawcy.
 • Nakazywać, żądać czegoś. Nie mamy prawa niczego żądać od przyszłego, ewentualnego pracodawcy. Możemy mieć jedynie nadzieję, że nasza aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie.
 • Krytykować, wytykać błędy firmy. Nie jest to celem listu motywacyjnego i raczej zniechęca niż zachęca pracodawcę do zatrudnienia właśnie nas.
 • Opowiadać o sprawach bardzo osobistych. Przykłady z życia osobistego przydają się w sytuacji, gdy są w stanie potwierdzić nasze zalety czy umiejętności. W innym wypadku lepiej powstrzymać się od opowiadania historii prywatnych.
 • Omawiać nieodpowiedniego doświadczenia zawodowego. Jeśli staramy się o posadę kierownika oddziału banku, nie ma sensu opisywać doświadczeń zdobytych podczas zbierania truskawek w Niemczech. Rekrutera ta informacja zupełnie nie obchodzi.
 • Przesadnie się przechwalać. Wspomnienie swoich zalet i mocnych stron jest pożądane, ale trzeba przy tym pamiętać, żeby nie być aroganckim. Oczywiście przesadna skromność również może zrobić złe wrażenie.
 • Żartować. Rozluźnienie atmosfery przydaje się podczas rozmowy o pracę o ile obie strony są skore do żartów. List motywacyjny powinien jednak być zachowany w poważnej formie tym bardziej, że nie mamy pewności czy osoba, która go przeczyta ma podobne poczucie humoru.

Elementy listu motywacyjnego po angielsku

1. Nagłówek – Dane kandydata w prawym rogu oraz dane pracodawcy w lewym górnym roku. Po prawej stronie powinna też znajdować się data.

Human Resources Manager
LETEX Company
Gdyńska 28, Wrocław

Jan Kowalski
Mickiewicza 26, Wrocław
999-999-999
Wrocław, 13 May 2016

2. Zwrot powitalny – W zależności od tego czy znamy nazwisko osoby czy nie, używamy odpowiedniego zwrotu.

Dear Sir lub Dear Mr Brown

Dear Madam lub Dear Mrs Brown

3. Wstęp – Powód, dla którego piszemy list, posada o jaką się ubiegamy, ewentualnie skąd dowiedzieliśmy się o rekrutacji na to stanowisko.

I am writing to express my interest in the accountant role which was recently advertised in Głos Miasta from the May 10th issue.

4. Rozwinięcie – W tej części motywujemy swoją chęć podjęcia pracy na określonym stanowisku. Przedstawiamy też swoje atuty, kompetencje i kwalifikacje. Należy podać solidne argumenty, które przekonają pracodawcę, że jesteśmy idealnym kandydatem i posiadamy wszystkie cechy, które powinna mieć osoba na tym stanowisku.

I graduated from the Warsaw School of Economics in 2013 with a Bachelor’s degree. I have 2 years of experience as an Accounting Assitant in „Piątka” accounting office. I am a hard-working and responsible person who always finish their tasks before the deadline. Additionally, I have a CFP Certification.

5. Zakończenie – Podsumowuje treść listu.

Thank you for taking the time to consider my application and I look forward to hearing from you.

6. Zwrot grzecznościowy – W zależności od tego czy znamy nazwisko osoby czy nie, używamy odpowiedniego zwrotu.

Yours sincerely, (jeśli znamy nazwisko adresata)

lub

Yours faithfully, (jeśli nazwisko adresata nie jest nam znane)

7. Własnoręczny podpis

Imię Nazwisko

Przydatne zwroty

Dear Sir – Szanowny Panie

Dear Mr Brown – Szanowny Panie Brown

Dear Madam – Szanowna Pani

Dear Ms Brown – Szanowna Pani Brown

Dear Sir or Madam – Szanowni Państwo

I am writing to apply for the position of… – Piszę aby ubiegać się o stanowisko…

I’m writing to express my interest in… – Piszę aby wyrazić swoje zainteresowanie…

I would like to apply for… – Chciałbym ubiegać się o…

I am applying for… – Składam swoją kandydaturę na…

I would like to apply for a job of… in response to your advertisement in… – Chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko… jako odpowiedź na Wasze ogłoszenie w…

I am writing in response to your advertisement posted on… – Piszę w odpowiedzi na Waszłe ogłoszenie dodane…

I have a pleasure to present my candidature for… – Mam przyjemność zaprezentować swoją kandydaturę na…

I graduated from… – Ukończyłem…

I used to work as a… – Kiedyś pracowałem jako…

I have experience in… – Mam doświadczenie w…

Currently, I am working for… – Obecnie pracuję dla…

I would like to work for you because… – Chciałbym dla Pana pracować, ponieważ…

I am currently employed by… – Jestem obecnie zatrudniony przez…

My former dutites include… – Moje dotychczasowe obowiązki obejmują…

I work well under pressure. – Pracuję dobrze pod presją.

I speak English fluently. – Mówię płynnie po angielsku.

During my time as…, I improved my knowledge of… – Podczas pracy jako… poprawiłem swoją wiedzę z zakresu…

I have an excellent command of… – Posiadam znakomitą znajomość…

Please find my CV attached. – W załączeniue składam CV.

I am available for an interview on…  – Jestem dostępny do rozmowy kwalifikacyjnej…

I am available from… – Jestem dostępny od…

Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem

List motywacyjny po angielsku – wzór

Przykładowy list motywacyjny po angielsku z tłumaczeniem

Mr Grzegorz Blake
HR Manager
Provincial Police headquarters in Poznań
Kochanowskiego 2A street

Marta Nowak
Różana 26, Poznań
888-777-777
nowak.anna@gmail.com

Dear Mr Blake,

I am writing to apply for available Senior Police Officer position at Provincial Police headquarters in Poznań. I am applying for this position as I believe that I fulfil the criteria presented in your advertisement in „Głos Miasta”.

I graduated from the University of Security in Poznań in 2012 where I received a master’s degree. I believe I can definitely make a valuable contribution to Provincial Police headquarters as I have more than 5 years of progressively responsible experience as a police officer. In addition,  I am adept in emergency response, crime prevention, and investigations. I am an observant and dependable person who aims for the sky. Bearing in mind my knowledge, experience, and suitable personality traits, I think I make a perfect fit for this position.

Enclosed you will find my CV. I would enjoy the opportunity to discuss my application with you in greater detail.

Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you soon.

Yours sincerely,

Marta Nowak

Tłumaczenie:

Pan Grzegorz Blake
Kierownik Personalny
Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A

Marta Nowak
ul. Różana 26, Poznań
888-777-777
nowak.anna@gmail.com

Szanowny Panie Blake,

Piszę, żeby zgłosić swoją kandydaturę na aktualnie dostępną posadę Starszego Oficera Policji w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Poznaniu. Aplikuję na to stanowisko, gdyż wierzę, że spełniam kryteria zawarte w Pańskim ogłoszeniu w „Głosie Miasta”.

Ukończyłam Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu w roku 2012, gdzie otrzymałam tytuł magistra. Uważam, że zdecydowanie mogę wnieść swój cenny wkład w funkcjonowanie Komendy Wojewódzkiej, gdyż posiadam ponad 5 lat doświadczenia w coraz bardziej odpowiedzialnych zadaniach policjanta. Dodatkowo, jestem doświadczona w interwencjach kryzysowych, zapobieganiu przestępczości oraz śledztwach. Jestem sumienną i godną zaufania osobą, która mierzy wysoko. Biorąc pod uwagę moją wiedzę, doświadczenie i odpowiednie cechy charakteru myślę, że doskonale nadaję się na to stanowisko.

Załączam swoje CV. Z przyjemnością przedyskutowałabym z Panem bardziej szczegółowo swoje podanie.

Dziękuję za poświęcony czas i rozważenie mojej kandydatury. Z niecierpliwością czekam na możliwość rozmowy z Panem.

Z poważaniem,

Marta Nowak

 

Więcej wzorów listów motywacyjnych z tłumaczeniem znajdziecie tutaj:

Wzory listu motywacyjnego po angielsku – 4 przykłady z tłumaczeniem

 

list motywacyjny po angielsku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym jak napisać list motywacyjny po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? 🙂

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *