Opowiadanie po angielsku

Opowiadanie po angielsku to rodzaj twórczej wypowiedzi pisemnej, w której możemy używać dialogów, idiomów i skrótów. Przedstawia ona prawdziwe lub fikcyjne wydarzenia. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać opowiadanie po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór opowiadania po angielsku.

Spis treści:
1. Zasady pisania opowiadania po angielsku
2. Przydatne zwroty
3. Opowiadanie po angielsku – wzór

Zasady pisania opowiadania po angielsku

W opowiadaniu stosujemy narracje 1-osobową lub 3-osobową.  Ten rodzaj wypowiedzi pisemnej nie posiada konkretnej konstrukcji, występuje raczej swobodny układ zdarzeń. Należy użyć bogatego języka i złożonych struktur gramatycznych. Jeśli chodzi o użycie czasów, powinny być to czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect). Limit słów to 200-250.

Elementy składające się na opowiadanie po angielsku

1. Tytuł – chwytliwy, powinien oddawać treść opowiadania (dlatego najlepiej wymyślić go kiedy już skończymy pisać).

„Holiday nightmare”

2. Wstęp – wprowadza czytelnika w przebieg wydarzeń. Można rozpocząć od opisu miejsca, pogody bądź ludzi. Innym sposobem na wstęp do opowiadania jest zastosowanie mowy zależnej lub zadanie bezpośredniego pytania do czytelnika.

Have you ever had this feeling that someone was playing with your destiny? I have. It all happened last summer in Thessaloniki, Greece. I went there with my three friends, we wanted to see many places so we’re very excited.  We decided to go there by car as it seemed to be the cheapest means of transport for us.

3. Rozwinięcie – kolejno przedstawia wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego. Wydarzenie główne opisujemy bardzo szczegółowo.

Unfortunately, we were stuck in a traffic jam when we were still in our home city. It took us more than 2 hours to get out of the city. We managed to get to the Slovak motorway when we noticed that something wasn’t right. We had a flat tyre. But the worst was still ahead.
Tired and angry we finally got to Greece. We were happy that we would take some rest in our hotel at last. We were just 2 km away from the hotel when a police car appeared in front of us. We got a 100€ fine for speeding! That was horrible.

4. Zakończenie – puenta, opis emocji bohaterów, konsekwencje wydarzeń, komentarz i przemyślenia narratora.

We were all close to tears. We got to the hotel and for the rest of our stay we tried to save as much money as we could. Luckily, we didn’t have more problems during this trip. We’ll never travel by car again.

Przydatne zwroty

Once upon a time… – Pewnego razu…

One day… – Pewnego dnia…

When I was a child… – Kiedy byłem dzieckiem…

It happened a year ago. – To wydarzyło się rok temu.

First… and then… – Najpierw… a potem…

As soon as – Jak tylko

Meanwhile – W międzyczasie

Immediately – Natychmiast

Suddenly – Nagle

At first – Na początku

Before this – Przed tym

Shortly afterwards – Zaraz potem

It took my breath away! – Zaparło mi dech!

It was worth a shot. – Warto było spróbować.

On second thoughts, … – Po namyśle, …

When/while – Kiedy/podczas

Finally – W końcu

In the end – Na końcu

The worst was yet to come. – Najgorsze miało dopiero nadejść.

It turned out that… – Okazało się, że…

Opowiadanie po angielsku – wzór

Przykład opowiadania po angielsku z tłumaczeniem

Tytuł ‘’The Princess and the Pea”
Wstęp Long long time ago, there was a prince who wanted to marry a real princess. He travelled around the world to find one but there was always something wrong. After some time of travelling he came home as he was sad and tired.
Rozwinięcie One evening a terrible storm came on. The prince heard someone knocking on the door. It was a woman. She was soaking wet and she claimed to be a real princess. The prince’s mother decided to test the woman to see if she was a real princess. She placed a pea in her bed for the night, covered by 20 mattresses and 20 feather-beds.
In the morning the woman was asked how she had slept.
„Oh very badly, I was lying on something hard, now my back aches.”
From that moment everyone knew that she was a real princess because only princess would be sensitive enough to feel a pea through such a quantity of mattresses.
Zakończenie After some time, the prince married the woman and he was very happy that he finally found a real princess. The story ends with the pea being placed in museum where it may still be seen, if no one has taken it. Believe it or not, it’s a real story.

Tłumaczenie

Tytuł ,,Księżniczka na ziarnku grochu”
Wstęp Dawno, dawno temu, był sobie książe, który chciał poślubić prawdziwą księżniczkę. Podróżował po całym świecie, żeby jakąś znaleźć, ale zawsze coś było nie tak. Po pewnym czasie podróżowania, wrócił do domu, gdyż był smutny i zmęczony.
Rozwinięcie Pewnego wieczoru, nadeszła straszliwa burza. Książę usłyszał, że ktoś puka do drzwi. Była to kobieta. Była kompletnie przemoczona i twierdziła, że jest prawdziwą księżniczką. Matka księcia postanowiła to sprawdzić i umieściła na noc w jej łóżku ziarenko grochu przykryte 20 zwykłymi materacami i 20 materacami z pierza.
Rankiem, kobietę zapytano jak się jej spało.
„Och, bardzo źle, leżałam na czymś twardym i teraz bolą mnie plecy”
Od tej chwili, wszyscy byli już pewni, że to jest prawdziwa księżniczka, ponieważ tylko księżniczka jest na tyle delikatna, żeby wyczuć groszek pod taką ilością materaców.
Zakończenie Po pewnym czasie, książę ożenił się z kobietą i był bardzo szczęśliwy, że wreszcie znalazł prawdziwą księżniczkę. Opowieść kończy się umieszczeniem ziarenka w muzeum, w którym może znajdować się nadal, jeśli nikt jej nie zabrał. Wierzcie lub nie, to prawdziwa historia.

opowiadanie po angielsku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać opowiadanie po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.7/5 (liczba głosów:27)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *