Angielskie przedimki: a, an, the – kiedy je piszemy?

Przedimek jest częścią mowy poprzedzającą większość rzeczowników angielskich. Dla wielu osób uczących się języka angielskiego przedimki (articles) stanowią spory problem, gdyż często się o nich zapomina. Poniżej znajdziecie wskazówki na temat tego o czym pamiętać używając przedimków, kiedy się je stosuje i jak się je zapisuje oraz wymawia.

Spis treści:
1. Przedimek określony the
2. Przedimek nieokreślony a/an
3. Przedimek zerowy, czyli kiedy przedimków nie zapisujemy
4. Przykłady zdań
5. Pisownia i wymowa przedimków

Przedimek określony the stosujemy:

 • Przed rzeczownikami (w liczbie pojedynczej i mnogiej) określonymi, konkretnymi, kiedy nasz rozmówca wie o jaką rzecz/osobę nam chodzi.

Where are the car keys? Gdzie są kluczyki od samochodu?

This is the place where I met my husband. To jest miejsce, gdzie spotkałam mojego męża.

My child is playing in the garden. Moje dziecko bawi się w ogrodzie.

 • Przed rzeczownikami jedynymi w swoim rodzaju, kiedy obiekt jest niepowtarzalny, ale został opatrzony określeniami.

The Pope – Papież

The Eiffel Tower – Wieża Eiffel’a

the sky – niebo

 • Przedimek określony the występuje też, gdy wskazujemy obiekt/osobę, o której już wcześniej wspomnieliśmy, odnosimy się do niej po raz kolejny.

I have two dogs and a cat. The cat is 3 years old. Mam dwa psy i kota. Kot ma 3 lata.

I live in a house. The house is big. Mieszkam w domu. Dom jest duży.

I bought a mobile phone. The phone was very expensive. Kupiłem telefon komórkowy. Telefon był bardzo drogi.

 • W zdaniu ogólnym, kiedy wspominamy o przedstawicielach jakiejś grupy, klasy, bądź zespołu ludzi, rodzinami, narodowościami.

the English – Anglicy

the poor – ubodzy

the Smith family – rodzina Smith

 • Przed liczebnikami porządkowymi, liczebnikami określającymi stulecia i przymiotnikami w stopniu najwyższym.

the first – pierwszy

the best – najlepszy

the twentieth century – wiek XX

 • Przed niektórymi obiektami użyteczności publicznej.

the theatre – teatr

the cinema – kino

the post office – poczta

 • Przed porami dnia.

in the morning – rano

in the afternoon  – po południu

in the evening – wieczorem

 • Przed nazwami pokoi/pomieszczeń w mieszkaniu i miejsc w pobliżu domu.

in the kitchen – w kuchni

in the garden – w ogrodzie

in the bedroom  – w sypialni

 • Przed nazwami rzek, mórz i oceanów, kanałów i pustyń.

The Vistula River – Rzeka Wisła

The Baltic Sea – Morze Bałtyckie

The Atlantic Ocean – Ocean Atlantycki

 • Przed nazwami pasm górskich i archipelagów.

the Tatra Mountains – Tatry

the Canary Islands – Wyspy Kanaryjskie

the Pyrenees – Pireneje

 • Przed wydarzeniami i okresami historycznymi.

The Great War – Pierwsza Wojna Światowa

the Stone Age – epoka kamienia łupanego

the Renaissance – Renesans

 • Przed instrumentami muzycznymi.

the guirtar – na gitarze

the violin – na skrzypcach

the piano – na pianinie

 • Przed nazwami krajów, które występują w liczbie mnogiej lub składają się z jakichś niezależnych części.

the Netherlands – Holandia

the USA – Stany Zjednoczone

the Great Britain – Wielka Brytania

 • Przed niektórymi nagłówkami gazet, nazwami hoteli, statków, kin, etc.

The Times

the Titanic

The Grand Hotel

Przedimek nieokreślony a/an stosujemy:

 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.

a computer – komputer

an elevator – winda

 • Gdy wspominamy o kimś lub o czymś po raz pierwszy.

I have two dogs and a cat. The cat is 3 years old. Mam dwa psy i kota. Kot ma 3 lata.

I have a nice bicycle. Mam ładny rower.

 • Przedimek an stosujemy przed rzeczownikami, których wymowa (a nie pisownia) zaczyna się od samogłoski.

an apple – jabłko

an umbrella – parasol

 • Kiedy mówimy o jednej z wielu osób bądź rzeczy (nie jest istotne, którą konkretnie mamy na myśli).

Have you got a tissue? Masz chusteczkę? (jakąkolwiek)

I need a pen. Potrzebuję długopisu (jakiegokolwiek)

 • Przed nazwami zawodów.

an actress – aktorka

a doctor – lekarz

 • Kiedy omawiamy przynależność czegoś do jakiejś grupy.

He is a Muslim. On jest muzułmaninem.

Tomato is not a vegetable but a fruit. Pomidor nie jest warzywem, a owocem.

 • Kiedy coś przeliczamy na jednostki (można użyć zamiast per).

three times a year – trzy razy w roku

twice a week – dwa razy w tygodniu

 • Przedimek a może zastąpić liczebnik one, kiedy mówimy o czasie lub ilości.

a thousand – tysiąc (jeden)

a year – rok (jeden)

 • W niektórych kolokacjach:

a lot – wiele

60 km an hour – 60 km na godzinę

a few – kilka

a little – trochę

3 dolars a kilo – 3 dolary za kilogram

a couple – kilka

Przedimek zerowy, czyli kiedy przedimków nie zapisujemy:

 • Przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, kiedy mówimy o osobach lub rzeczach w sposób ogólny lub wspominamy o nich po raz pierwszy.

Animals can be very noisy. Zwierzęta potrafią być głośne (zwierzęta ogólnie).

Women are more sensitive than men. Kobiety są bardziej czułe niż mężczyźni.

 • Przed rzeczownikami w zdaniach ogólnych oraz stwierdzeniach.

Money is important to many people. Pieniądze są ważne dla wielu ludzi.

Stubbornness is a good trait. Upartość jest dobrą cechą.

 • Przed nazwami dni tygodnia i miesięcy.

Monday – poniedziałek

June – czerwiec

 • Przed latami

in 2010 – w 2010

in 1876 – w 1876

 • Przed rzeczownikami niepoliczalnymi (masy spożywcze, płyny, uczucia, rzeczowniki powstałe od czasownika).

coffee – kawa

pepper – pieprz

love – miłość

protection – ochrona

 • Przed nazwami posiłków (chyba, że występuje przed nimi przymiotnik).

I always have dinner at 16. Zawsze mam obiad o 16.

It was a great breakfast. To było świetnie śniadanie.

 • Przed nazwami kontynentów i większości krajów.

in Europe – w Europie

in Romania – w Rumunii

 • Przed nazwami ulic, lotnisk, dworców.

in Oxford Street – na Oxford Street

to Heathrow Airport – na lotnisko Heathrow

 • Przed nazwami jezior, pojedynczych wysp oraz pojedynczych szczytów.

Lake Victoria – Jezioro Wiktorii

Mount Everest

 • Przed środkami transportu.

by train – pociągiem

by plane – samolotem

 • Przed językami.

French – francuski

German – niemiecki

 • Przed imionami.

Jack is a good friend. Jack jest dobrym kolegą.

I don’t like Amanda. Nie lubię Amandy.

 • Przed przedmiotami szkolnymi.

Biology – biologia

Maths – matematyka

 • Przedimków nie stosujemy, jeśli przed rzeczownikiem znajduje się inny określnik.

my dog – mój pies

this book – ta książka

Przykłady zdań:

I need a phone. Potrzebuję telefonu.

Do you have a driver’s license? Masz prawo jazdy?

That is an excellent book. To znakomita książka.

I saw big bears in Yellowstone National Park. Widziałam duże niedźwiedzie w Parku Narodowym Yellowstone.

I have a dog. The dog is black. Mam psa. Pies jest czarny.

Do you know where I left the car keys? Wiesz  gdzie zostawiłem kluczyki od samochodu?

Nobody lives on the Moon. Na Księżycu nikt nie mieszka.

Diving can be difficult. Nurkowanie może być trudne.

I passed the test! Zaliczyłam test!

Pisownia i wymowa przedimków

W języku angielskim rozróżniamy przedimek nieokreślony (występuje tylko w liczbie pojedynczej), określony (może występować zarówno w liczbie pojedynczej i mnogiej) oraz zerowy (taki, którego nie zapisujemy).

Wymowa przedimka zależy od pierwszej głoski wyrazu, który następuje po przyimku (decyduje wymowa tego wyrazu, nie jego pisownia).

Przedimek: Wyrazy, których wymowa zaczyna się od spółgłoski Wyrazy, których wymowa zaczyna się od samogłoski
Nieokreślony Piszemy i wymawiamy a [Ə], np.:  a cat, a rock, a UFO (ponieważ czytamy ˌjuː ef ˈəʊ)

 

Piszemy i wymawiamy an [ən],

np.: an eye, an apple, an hour

(ponieważ wymawiamy ˈaʊər)

 

Określony The wymawiamy bezdźwięcznie  [ðə]

the match, the dog, the door

The wymawiamy dźwięcznie  [ðiː]

the end, the avenue, the undertaker

 

Do you know how to chop an onion without tears? Wiesz jak posiekać cebulę i nie płakać?

To już wszystko co musisz wiedzieć o przedimkach. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 4/5 (liczba głosów:6)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *