Przypadki niemieckie – Akkusativ (biernik)

Biernik (der Akkusativ) jest zazwyczaj drugim przypadkiem, którego powinno się nauczyć. Odpowiada on na pytanie was? wen? (kogo? i co?).

Przypomnijmy odmianę rodzajnika w Akkusativ:

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
Akkusativ
kogo? co?
wen?was?
den
einen
keinen
die
eine
keine
das
ein
kein
die

keine

Budowa i użycie biernika

Aby zrozumieć budowę oraz użycie biernika w języku niemieckim, spójrzmy na przykład:

Monika mag Eis.
Monika lubi lody.

W tym przykładzie Anna jest podmiotem, lody są dopełnieniem (przedmiotem), zaś „lubi” to orzeczenie.

Die Frau mag den Mann.
Kobieta lubi mężczyznę.

W bierniku jedynie rodzajnik męski ulega zmianie względem mianownika. W zdaniu powyżej den Mann jest osobą, wobec której wykonywana jest pewna czynność (lubienie), dlatego den Mann jest użyte w bierniku. Widać to między innymi poprzez rodzajnik – den zastąpiło standardowe der.

Der Mann mag die Frau.
Mężczyzna lubi kobietę.

W tym wypadku to die Frau jest osobą określaną w bierniku, jednak – zgodnie z powyższą tabelą i regułami gramatyki – rodzajnik nie uległ zmianie względem mianownika.

Pytania w bierniku

Pytania w Akkusativ tworzone są za pomocą inwersji lub za pomocą zaimków pytających wen? (kogo?) oraz was? (co?).

Was repairiert der Mechaniker? Co naprawia mechanik?
Wen sucht die Polizei? Kogo szuka policja?
Liest du ein Buch? Czytasz książkę?
Esst ihr kein Fleisch? Nie jecie mięsa?

Oto kilka innych przykładowych pytań z użyciem biernika:

Der Mann kauft (das) Gemüse. Mężczyzna kupuje warzywa.
Ich trinke (den) warmen Kaffee. Piję ciepłą kawę.
Ich mag (den) Weißwein. Lubię białe wino.
Agnes liest die Zeitung. Agnes czyta gazetę.
Sie hat keine Idee für ein neues Poster. Ona nie ma pomysłu na nowy plakat.
Hast du eine Idee für ein neues Poster? Masz pomysł na nowy plakat?

biernik w niemieckim

To już wszystko co musisz wiedzieć o bierniku w języku niemieckim. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? 🙂

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *