Recenzja filmu po angielsku

Recenzja filmu po angielsku to dłuższa forma wypowiedzi zawierająca ocenę wybranego dzieła filmowego. Osoba pisząca recenzję dostarcza czytającemu informacji oraz ocenia zachęcając lub zniechęcając do obejrzenia danego filmu. Zazwyczaj recenzja zawiera zarys fabuły (lecz nie jej streszczenie!), oraz nasze odczucia względem filmu, wskazując jego mocne strony i godne uwagi cechy. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać recenzję filmu po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór recenzji filmu po angielsku. Zobacz również: Recenzja książki po angielsku.

Spis treści:
1. Zasady pisania recenzji filmu po angielsku
2. Przydatne zwroty
3. Recenzja filmu po angielsku – wzór

Zasady pisania recenzji filmu po angielsku

Pisząc recenzję, w której oceniamy film należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki, a nawet wprowadzić bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne. Trzeba również mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym wypadku obowiązuje styl formalny lub półformalny w zależności od tego kto jest odbiorcą naszego tekstu. Używamy czasu Present Simple. Recenzja powinna być podzielona na akapity. Limit słów to 200-250.

Elementy składające się na recenzję filmu  po angielsku

1. Wstęp – podstawowe informacje (gatunek filmu, reżyser, aktorzy, przyznane nagrody, itd.)

“Titanic” is a 1997 romance/drama based on a true story. The “Titanic” director, James Cameron directed the film depicting one of the most tragic ship disasters ever. Music was composed by James Horner.

2. Rozwinięcie – realizacja tematu.

Akapit 1 – opis fabuły, prezentacja postaci.

The plot of the film starts off with the very beginning of Titanic voyage. Rose (Kate Winslet) and Jack (Leonardo DiCaprio) are two young people from different social groups who fall in love with each other during the voyage. Unfortunately, their romance ends when the ship sinks.

Akapit 2 – ocena dowolnych elementów (scenariusza, wyboru aktorów/gry aktorskiej, muzyki, efektów specjalnych, itp.)

Not surprisingly, “Titanic” won 11 Oscars, including for visual effects. Even though in 1997 special effects programmes were not that advanced, the producers of “Titanic” made it possible for us to see what the sinking of the ship looked like. All scenes seemed very realistic.

3. Zakończenie – polecenie bądź odradzenie obejrzenia filmu z uzasadnieniem.

To conclude, if you have not seen “Titanic” yet, you should certainly do. Especially if you are fans of great special effects and touching love stories. This film will definitely make you burst into tears.

Przydatne zwroty

… is a drama/horror/thriller/ fantasy film/documentary directed by… – … to dramat/horror/thriller/ fantasy/film dokumentalny wyreżyserowany przez…

The action takes place in… – Akcja dzieje się w…

The plot focuses on… – Fabuła skupia się wokół…

It tells the story of… – Opowiada historię…

The main characters are… – Głównymi bohaterami są…

The film is based on… – Film jest oparty na…

The cast includes… – W filmie występują…

Despite its strange title… – Pomimo dziwnego tytułu…

The action begins when… – Akcja zaczyna się kiedy…

… has a tragic/happy end. – Ma tragiczny/szczęśliwy koniec.

…is a film adaptation of… – … jest adaptacją filmową…

The film is very funny/involving/frightening/ moving/surprising/ shocking/thought-provoking – Film jest bardzo zabawny/wciągający/przerażający/ poruszający/zaskakujący/ szokujący/skłaniający do myślenia

The first part of the film depicts… – Pierwsza część filmu ukazuje…

…was probably the most anticipated movie of 2015. – … był prawdopodobnie najbardziej oczekiwanym filmem roku 2015.

My first impression was… – Moim pierwszym wrażeniem było…

It’s a real masterpiece. – To jest prawdziwe arcydzieło.

This film conveys a beautiful message. – Ten film niesie piękne przesłanie.

I can recommend this film to everyone who likes… – Mogę polecić ten film każdemu kto lubi…

It’s definitely worth watching. – Jest z pewnością warte przeczytania.

I wouldn’t really recommend it because… – Nie poleciłbym tego, ponieważ…

It didn’t live up to my expectations. – Nie spełniła moich oczekiwań.

Recenzja filmu po angielsku – wzór

Przykład recenzji filmu po angielsku z tłumaczeniem

Wstęp “Skyfall” is undoubtedly one of the best action films in recent years. It is the 23rd James Bond film produced by Eon Productions and it features Daniel Craig and Javier Bardem. It was directed by Sam Mendes and premiered in London on 23 October 2012.
Rozwinięcie The plot focuses on a genius computer hacker (ex-spy) who wants to take revenge on the organisation he used to work for. Of course, the special agent James Bond has to prevent this from happening by pursuing the bad guy around the world. MI6 comes under attack and only 007 can help. His mission is to keep a computer drive that has a list of British agents from being used against these agents.

The soundtrack of the film is one of its biggest advantages. It includes the theme song „Skyfall”, performed by the English singer Adele. What is more, the film is set in a variety of different locations including Shanghai, Scotland, London and Istanbul. It gives the film a very international atmosphere. Speciall effects in “Skyfall” are also really impressive.

Zakończenie To sum up, “Skyfall” is an excellent film that really does have everything – superb action scenes, acting of the highest quality, and beautiful music. I highly recommend this film to everyone.

Tłumaczenie:

Wstęp „Skyfall” jest niewątpliwie jednym z najlepszych filmów akcji ostatnich lat. Jest to 23 film z serii James Bond wyprodukowany przez Eon Productions , gra w nim Daniel Craig i Javier Badem. Został wyreżyserowany przez Sam’a Mandesa a premiera miała miejsce w Londynie 23 października 2012 roku.
Rozwinięcie Fabuła skupia się wokół geniusza, hakera komputerowego (byłego szpiega), który chce zemścić się na organizacji, dla której kiedyś pracował. Oczywiście, agent specjalny James Bond musi temu zapobiec ścigając czarny charakter po całym świecie. Brytyjskie służby specjalne zostają zaatakowane i tylko 007 może im pomóc. Jego zadaniem jest niedoprowadzenie do tego, żeby dysk komputerowy zawierający listę brytyjskich agentów specjalnych został użyty przeciwko nim.

Ścieżka dźwiękowa filmu jest jedną z jego największych zalet. Zawiera piosenkę „Skyfall” angielskiej wokalistki Adele. Co więcej, film był nagrywany w różnych miejscach świata między innymi w Szanghaju, Szkocji, Londynie i Stambule. Dodaje to filmowi międzynarodowej atmosfery. Efekty specjalne w „Skyfall” są również bardzo imponujące.

Zakończenie Podsumowując, „Skyfall” to znakomity film, który naprawdę posiada wszystko – doskonałe sceny akcji, obsadę aktorską najwyższej jakości i piękną muzykę. Gorąco polecam ten film każdemu.

recenzja filmu po angielsku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać recenzję filmu po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.4/5 (liczba głosów:57)

11 komentarzy

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *