Strona bierna w języku niemieckim

W porównaniu z językiem polskim, w języku niemieckim strona bierna używana jest bardzo często. Używana jest głównie wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że pewna czynność została wykonana.

Das Geschirr wurde von Thomas gewaschen. Naczynia zostały umyte przez Thomasa.

W stronie biernej istotna jest nie osoba, a wykonywana czynność, dlatego też sama osoba jest nieraz pomijana.

Mein Computer wurde repariert. Mój komputer został naprawiony.
In der Werkstatt wird gearbeitet. 
W warsztacie się pracuje.

Tworzenie zdań w stronie biernej

Strona bierna w czasie teraźniejszym tworzona jest poprzez użycie czasownika werden oraz trzeciej formy czasownika (Partizip II) połozonej na końcu zdania.

Passiv = werden + Partizip II

Dieser Artikel wird Abend spät geschrieben. Ten artykuł jest pisany o późnej godzinie.
Mein Auto wird repariert. Mój samochód jest naprawiany.
Diese Seite wird gerne besucht. Ta strona jest chętnie odwiedzana.
Das Theater wird um 9 Uhr geöffnet. Teatr zostanie otwarty o godzinie 9-tej.

Aby konkretnie określić osobę, przez którą dana czynność została wykonana, używamy wyrazu „von”.
Rzeczownik stojący po nim jest w celowniku (Dativ).

Der Kühlschrank wird von mir repariert. Lodówka jest naprawiana przeze mnie.
Mein Steak wurde vom Koch zubereitet. Mój stek został przyrządzony przez kucharza.
Mein Auto wird von einem Team von Profis repariert. Mój samochód jest naprawiany przez ekipę fachowców.
Der Film wurde von einem bekannten Regisseur aufgenommen. Film został nagrany przez znanego reżysera.

W wypadku gdy podmiotem w zdaniu jest man, jego funkcję w zdaniu przejmuje wyraz es.

Man streut hier nicht. Es wird hier nicht verunreinigt. Tutaj się nie śmieci.
Man spricht hier Englisch. Es wird hier Englisch gesprochen. Tutaj mówi się po angielsku.
Man kommt dort nicht. Es wird dort nicht gekommen. Tam się nie wchodzi.

Jak widać na powyższych przykładach, w stronie biernej es występuje jedynie na początku zdania. Jeśli szyk zdania sugeruje inny wyraz niż eses zostaje pominięte.

Zamiana strony czynnej na bierną

Ich esse das Abendessen. Jem obiad. po zamianie Das Abendessen wird von mir gegessen Obiad jest jedzony przeze mnie.
Ich habe den Spiegel geputzt. Wyczyściłem lustro. po zamianie Der Spiegel wurde von mir geputzt. Lustro zostało wyczyszczone przeze  mnie.
Er repariert den Computer On naprawia komputer. po zamianie Der Computer wird von ihm repariert. Komputer jest naprawiany przez niego.
Agnes kauft die Wohnung. Agnes kupuje mieszkanie. po zamianie Die Wohnung wird von Agnes gekauft. Mieszkanie jest kupowane przez Agnes.

strona bierna w niemieckim

To już wszystko co musisz wiedzieć o stronie biernej w języku niemieckim. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *