Zabawne humorystyczne życzenia świąteczne po angielsku

Zabawne, humorystyczne, żartobliwe życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Oto kolejna część życzeń świątecznych po angielsku, czyli religijne, odwołujące się do Boga, życzenia bożonarodzeniowe.

Hope your Christmas is out of this world! – Mam nadzieję, że Twoje święta będą nieziemskie!

May the calories of Christmas disappear by the New Year. Happy holidays! – Niechaj kalorie ze Świąt znikną do Nowego roku. Wesołych świąt!

Hope your Christmas is as warm and sweet as a cup of hot cocoa. – Mam nadzieję, że Twoje święta są ciepłe i słodkie jak kubek gorącego kakao.

Christmas dinners are the best. While I may not be the greatest at cooking, I am pretty good at eating! Happy Holidays! – Kolacje wigilijne są najlepsze. Pomimo iż może nie jestem najlepszym kucharzem, jestem całkiem niezły w jedzeniu! Wesołych świąt!

For some, the best part of Christmas happens…. when it’s all over! 😀 Wishing you a stress-free Christmas season! – Dla niektórych, najlepszym momentem świąt jest… kiedy się skończą! 😀 Życzę Ci wolnego od stresu okresu świątecznego!

As I child I loved the taste of fresh, white snow. After trying some yellow snow first, I found the white snow to be much, much better. Merry Christmas! 🙂 – Jako dziecko uwielbiałem/am smak świeżego, białego śniegu. Po spróbowaniu żółtego śniegu, dowiedziałem się, że biały jest znacznie, znacznie lepszy. Wesołych  świąt! 🙂

They say the best Christmas gifts come from the heart… but cash and gift cards do wonders too! Happy Holidays! 🙂 – Mówi się, że najlepsze świąteczne prezenty pochodzą z serca… Ale kasa i karty upominkowe są również cudne! Wesołych świąt! 🙂

Instead of presents, I wish Santa would lend me an elf for a year. I’m pretty sure I could find enough things for him to fix, build, or clean for an entire year! – Zamiast prezentów, chciałbym aby Mikołaj pożyczył mi elfa na rok. Jestem pewien że znalazłbym wystarczająco rzeczy do naprawienia, zbudowania czy wyczyszczenia na cały rok!

If one night a big fat man jumps in at your window, grabs you and puts you in a sack don’t worry I told Santa I wanted you for Christmas 🙂 Merry Christmas! – Jeśli pewnej nocy gruby pan wskoczy przez Twoje okno, chwyci Cię i zapakuje do worka to się nie martw, powiedziałem Mikołajowi, że chcę Ciebie na Święta 🙂Wesołych Świąt!

It must be hard living in the North Pole like Santa Claus. I can’t imagine living in a place where there’s no pizza delivery! Hope your X-mas delivers some happiness! – Musi być trudno żyć na biegunie północnym jak Święty Mikołaj. Nie mogę sobie wyobrazić życia w miejscu, gdzie nie dostarczają pizzy! Mam nadzieję że Twoje święta „dostarczą” trochę radości!

I hope Santa leaves you plenty of presents, but I hope the reindeer do not leave behind any “presents” on your lawn! Merry Christmas! – Mam nadzieję, że Mikołaj zostawi ci mnóstwo prezentów, ale mam też nadzieję, że renifer nie zostawi żadnego „prezentu” na Twoim trawniku! Wesołych świąt!

I am hoping for snow this Christmas so we can spend the day cuddled inside with mugs of hot cocoa and love in our hearts. Don’t forget to bring the marshmallows 🙂 – Mam nadzieję, że w te święta spadnie śnieg, żebyśmy mogli spędzać czas w domu, przytulając się z kubkami gorącego kakao i miłością w naszych sercach. Nie zapomnij przynieść pianek 🙂

I wish for your holidays to be filled with many big smiles and big celebrations – but hopefully not big credit card bills! – Życzę Ci aby Twoje święta były wypełnione DUŻYMI uśmiechami i DUŻYM świętowaniem – ale miejmy nadzieję nie DUŻYM debetem na karcie kredytowej!

Życzenia świąteczne po angielsku
1. Krótkie życzenia świąteczne po angielsku(na facebooka lub SMS)
2. Długie życzenia świąteczne po angielsku(na kartki świąteczne i pocztówki)
3. Rymowane życzenia – wierszyki świąteczne po angielsku
4. Religijne życzenia świąteczne po angielsku
5. Zabawne życzenia świąteczne po angielsku
6. Kartki świąteczne po angielsku
7. Biznesowe życzenia świąteczne po angielsku(dla szefa, dla pracowników, dla firm, dla klientów)

 

All clear for landing!
Man in red has
exited sleigh on roof!
Now entering chimney
with wrapped packages!
Chug-a-lugs cookies and milk!
Snaps photo of Christmas tree
For Mrs. Santa to scrapbook!
Then WHOOSH off with a clatter
wishing you as I do,
Merry Christmas

Wszystko gotowe do lądowania
Mężczyzna w czerwonym
wylądował na dachu!
Teraz wchodzi do komina
z opakowanymi paczkami!
Ciasteczka i mleko!
Robi zdjęcie choinki
dla Pani Mikołaj do albumu!
Potem znika ze stukotem
życząc Ci tak jak ja,
Wesołych świąt

 

To już wszystkie humorystyczne życzenia świąteczne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”  🙂

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? 🙂

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.