Wyrażenia matematyczne po niemiecku

Matematyka po niemiecku to temat obowiązkowy dla każdego, kto jest w wieku szkolnym, a czeka go przeprowadzka do Niemiec. Również osoby, które biorą udział w wymianach uczniowskich lub planują studia za zachodnią granicą, powinny zainteresować się poniższym tematem. Oczywiście symbole matematyczne są uniwersalne i znaczą dokładnie to samo na całym świecie. Jednak pozwolą one zrozumieć pewien zapis, a niekoniecznie będą wystarczające do nauki nowego zagadnienia. Zobacz również: Liczby po niemiecku.

Spis treści:
1. Działania matematyczne
2. Działy matematyki
3. Geometria – słownictwo
4. Pozostałe słówka

Matematyka po niemiecku

Działania matematyczne

die Operation – działanie

addieren – dodawać

addieren zu – dodawać do

die Addition – dodawanie

die Division – dzielenie

dividieren durch – dzielić przez

die Multiplikation – mnożenie

multiplizieren mit – mnożyć

substrahieren von – odejmować od

die Substraktion – odejmowanie

potenzieren – potęgować

das Potenzieren – potęgowanie

kürzen – skracać

das Kürzen – skracanie

 

Działy matematyki

die Algebra – algebra

die Arithmetik – arytmetyka

die Geometrie – geometria

die analytische Geometrie – geometria analityczna

 

Geometria – słownictwo

der Körper – bryła

das Trapez – trapez

der Radius – promień

das Rechteck – prostokąt

rechtwinklig – prostokątny

die Pyramide – ostrosłup

Strecke – odcinek

das Zehneck – dziesięciokąt

das Deltoid – deltoid

die Ellipse – elipsa

der Kreis – okrąg

rechtwinklig – prostopadły

das Dreieck – trójkąt

dreieckig – trójkątny

der Rhombus  – romb

 

Pozostałe słówka

der Bruch – ułamek

das Produkt – iloczyn

der Nenner – mianownik

die Primzahl – liczba pierwsza

die Parabel – parabola

das Einmaleins – tabliczka mnożenia

der Mittelpunkt – środek

die Reihe – szereg

die gerade Zahl – liczba parzysta

die Quadratwurzel – pierwiastek kwadratowy

die irrationale Zahl – liczba niewymierna

die Hälfte – połowa

die Potenz – potęga

der Tangens – tangens

der Kubikmeter – metr sześcienny

die rationale Zahl – liczba wymierna

der Definitionsbereich – dziedzina funkcji

der Scheitelpunkt – wierzchołek paraboli

assoziativ – łączny

die reelle Zahl – liczba rzeczywista

das Intervall – przedział

das Integral – całka

negativ – ujemny

die Menge – zbiór

der Meter – metr

der Logarithmus – logarytm

in die n-te Potenz – do n-tej potęgi

die Wurzel aus – pierwiastek z …

der Sinus – sinus

binomische Formel – wzór skróconego mnożenia

teilbar – podzielny

die Diskriminante – delta

positiv – dodatni

die Kurve – krzywa

der Kilometer – kilometr

die Variable – zmienna

der Dividend – dzielna

der Quotient – iloraz

das Koordinatensystem – układ współrzędnych

die Summe – suma

die Hyperbel – hiperbola

ausklammern – wyłączyć przed nawias

gemeinsamer Nenner – wspólny mianownik

größer als – większy od

die Voraussetzung – założenie

Länge – długość

das Polynom – wielomian

die Ungleichung – nierówność

der Hektar – hektar

das Gleichungssystem – układ równań

die Kubikwurzel – pierwiastek sześcienny

das Ergebnis – wynik

der Grad – stopień

die Gleichung – równanie

die ganze Zahl – liczba całkowita

die ungerade Zahl – liczba nieparzysta

das Komma – przecinek

das Kilogramm – kilogram

die Quantität – ilość

die natürliche Zahl – liczba naturalna

der Quadratmeter – metr kwadratowy

die algebraische Summe  – wyrażenie algebraiczne

Powyższa lista zawiera podstawowe symbole, nazwy oraz działania matematyczne w języku niemieckim. Taka wiedza jest przydatna zarówno podczas nauki, studiów czy wymian uczniowskich oraz w niektórych zawodach. Wiele ze stanowisk technicznych operuje tym słownictwem na co dzień, więc jego znajomość jest niezbędna. To wiedza czysto praktyczna, którą zapewne niejednokrotnie wykorzystamy.

wyrażenia matematyczne po niemiecku

To już wszystkie podstawowe pojęcia, nazwy i działania matematyczne po niemiecku, których możesz potrzebować. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 3.7/5 (liczba głosów:9)

Jeden komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *