Zbiór artykułów dotyczących języka angielskiego.

Liczby po angielsku

Liczby po angielsku to bez wątpienia jedna z najważniejszych rzeczy, na jakie warto zwrócić uwagę podczas nauki języka angielskiego. Znajomość liczb po angielsku przydaje się w codziennym życiu, chociażby przy podawaniu ceny, wieku, procentów, ułamków lub liczby sztuk. Za ich pomocą określa się również godziny i daty po angielsku, oraz podaje kolejność. Poniżej znajdziecie liczby po angielsku od 1 do 100, 1000 i jeszcze[…]

Czytaj więcej

Godziny po angielsku

Godziny po angielsku należą do podstaw języka angielskiego. Pytanie która godzina i podawanie godziny po angielsku są bardzo przydatnymi umiejętnościami w codziennym życiu. Z poniższego artykułu dowiecie się, jak zapytać „która jest godzina?” po angielsku oraz odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz również: Liczby po angielsku. Spis treści: 1. Podawanie godziny po angielsku – sposób tradycyjny 2. Podawanie godziny po angielsku – sposób liczbowy 3. Porównanie obu sposobów podawania[…]

Czytaj więcej

Podawanie daty po angielsku

Podawanie daty, to ostatnia po liczbach, godzinach, dniach tygodnia i miesiącach przydatna umiejętność do określania czasu po angielsku. Z poniższego artykułu dowiecie się jak podawać i pytać o datę. Zobacz również: Miesiące po angielsku i Dni tygodnia po angielsku. Spis treści: 1. Podawanie i czytanie roku w języku angielskim 2. Daty po angielsku (brytyjsku) 3. Daty po amerykańsku 4. Pytania o datę Podawanie i czytanie[…]

Czytaj więcej

Podawanie adresu po angielsku

Podawanie adresu po angielsku jest jedną z przydatniejszych umiejętności, które mogą okazać się wręcz niezbędne, zwłaszcza podczas pobytu w Anglii. Przyda nam się on zarówno podczas jazdy taksówką, jak i pisania listów czy pocztówek. Z poniższego artykułu dowiecie się, jak poprawnie zapisać adres po angielsku. Przykładowy adres po angielsku: Oto przykładowe adresy po angielsku: Mr John Smith 11 Wide Street New York, NY 12345   Emma[…]

Czytaj więcej

Powitania i pożegnania po angielsku – przydatne zwroty

Powitania i pożegnania po angielsku to absolutna podstawa języka angielskiego. Dzięki nim możemy zachować się uprzejmie wobec obcokrajowców, oraz zawierać nowe znajomości. Z poniższego artykułu dowiesz się jak witać się oraz żegnać się z różnymi osobami o różnych porach dnia i nocy. Zobacz również: How are you? – Co to znaczy i jak na to odpowiadać i Proszę, przepraszam, dziękuję – zwroty grzecznościowe po angielsku.[…]

Czytaj więcej

Proszę, przepraszam, dziękuję – zwroty grzecznościowe po angielsku

Zwroty grzecznościowe po angielsku takie jak: proszę, dziękuję, przepraszam należą zarówno do podstaw języka angielskiego, jak i do podstaw dobrego wychowania, dlatego warto się z nimi zapoznać. Warto również wiedzieć jak na nie odpowiadać. W tym artykule poznasz wszystkie najprzydatniejsze zwroty grzecznościowe dotyczące proszenia, przepraszania i dziękowania, a także odpowiedzi na nie. Zobacz również: How are you? – Co to znaczy i jak na to[…]

Czytaj więcej

How are you? – Co to znaczy i jak na to odpowiadać

Zwrot „How are you?” jest bardzo popularny w języku angielskim oraz amerykańskim i stosowany znacznie częściej niż w Polsce. Jest to bardziej zwrot grzecznościowy niż realne pytanie o naszą sytuację życiową, więc nie należy odpowiadać na nie zbyt rozwlekle. Z poniższego artykułu dowiesz się co oznaczają różnego rodzaju pytania oraz jak na nie odpowiadać. Zobacz również: Powitania i pożegnania po angielsku – przydatne zwroty i[…]

Czytaj więcej

Uzyskiwanie i udzielanie informacji po angielsku

Umiejętność uzyskiwania i udzielania informacji po angielsku jest bardzo przydatna zwłaszcza podczas pobytu za granicą. Przydaje się też wtedy, gdy to my jesteśmy miejscowymi, a obcokrajowiec lub turysta prosi nas o pomoc. Z poniższego artykułu dowiesz się jak uzyskiwać różne informacje oraz jak udzielać ich w języku angielskim. Zobacz również: Dyskutowanie po angielsku – przydatne zwroty i Pytanie o pozwolenie i udzielanie zgody – przydatne[…]

Czytaj więcej

Robienie zakupów, targowanie się i reklamacja towaru po angielsku

Gdy jesteśmy za granicą, zapewne przyjdzie nam robić zakupy. W tym celu dobrze poznać kilka angielskich zwrotów przydatnych podczas robienia zakupów, lub reklamacji towaru. Dialog w sklepie jest również często oceniany w szkole podczas lekcji języka angielskiego. Elementy takiej wypowiedzi również da się upchnąć do wielu innych wypowiedzi pisemnych, wzbogacając ich treść. Zobacz również: Ubrania po angielsku. Spis treści: 1. Robienie zakupów 2. Targowanie[…]

Czytaj więcej

Dyskutowanie po angielsku – przydatne zwroty

Jeśli umiemy angielski na tyle dobrze, aby wyrażać w nim swoje zdanie i dyskutować na jakiś temat, warto powiększyć swój zasób słownictwa o zwroty przydatne podczas dyskusji. Pozwolą nam one wyrazić swoją opinię, płynnie wymieniać swoje argumenty, podawać przykłady, wyrazić swoje zwątpienie, podsumowywać, a ostatecznie zgodzić się lub nie zgodzić z rozmówcą. Poniżej znajdziecie zwroty przydatne podczas dyskusji. Są one również przydatne podczas pisania rozprawki[…]

Czytaj więcej

Pytanie o pozwolenie i udzielanie zgody – przydatne zwroty

Zdarza się, że musimy prosić o pozwolenie na wykonanie jakiejś czynności. To absolutnie naturalne i dotyczy codziennego życia każdego z nas. Działa to również w drugą stronę – my udzielamy pozwolenia na różne prośby. Z poniższego artykułu dowiecie się, w jaki sposób można zapytać o pozwolenie po angielsku, oraz jak udzielać lub nie udzielać zgody w języku angielskim. Zobacz również: Uzyskiwanie i udzielanie informacji po[…]

Czytaj więcej

Czas Present Simple

Czas teraźniejszy prosty jest podstawowym czasem gramatycznym w języku angielskim. Ze względu na swoją prostą konstrukcję jest on zazwyczaj nauczany jako pierwszy. Jest też on najczęściej stowanym czasem. Po zapamiętaniu najważniejszych zasad dotyczących Present Simple, użycie tego czasu nie powinno sprawiać problemów. Zanim przejdziemy do budowy zdań w Present Simple, musimy skupić się na jego zastosowaniu. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Present Simple 2. Konstrukcja zdań[…]

Czytaj więcej

Czas Present Continuous

Czas Present Continuous, inaczej zwany czasem teraźniejszym ciągłym lub Present Progressive Tense, służy do wyrażania teraźniejszości oraz przyszłości. Podobnie jak Present Simple, Present Continuous jest jednym z łatwiejszych i najczęściej używanych czasów angielskich. Zanim przejdziemy do budowy zdań w Present Continuous, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Present Continuous 2. Konstrukcja zdań w czasie Present Continuous 3. Przykłady zdań w czasie Present Continuous[…]

Czytaj więcej

Czas Past Simple

Past Simple, inaczej zwany czasem przeszłym prostym, jest podstawowym czasem angielskim, który służy do wyrażania czynności i wydarzeń mających miejsce w przeszłości. Sama budowa zdań w tym przypadku jest bardzo łatwa do przyswojenia. Problem może sprawiać zapamiętanie form nieregularnych czasowników. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje dotyczące czasu Past Simple. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Past Simple 2. Konstrukcja zdań w czasie Past Simple 3.[…]

Czytaj więcej

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous, inaczej zwany przeszłym ciągłym lub przeszłym niedokonanym, to drugi obok Past Simple angielski czas służący do wyrażania przeszłości. Jego budowa i zastosowanie są bardzo podobne do Present Continuous. Zanim przejdziemy do konstrukcji zdań w Past Continuous, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Past Continuous 2. Konstrukcja zdań w czasie Past Continuous 3. Przykłady zdań w czasie Past Continuous Zastosowanie[…]

Czytaj więcej

Czas Future Simple

Czas Future Simple, czyli czas przyszły prosty, to jeden z angielskich czasów służących do wyrażania przyszłości. Zarówno jego budowa jak i użycie nie sprawiają większych problemów. Zanim przejdziemy do konstrukcji zdań w Future Simple, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Future Simple 2. Konstrukcja zdań w czasie Future Simple 3. Przykłady zdań w czasie Future Simple Zastosowanie czasu Future Simple Future Simple[…]

Czytaj więcej

Czas Future Continuous

Czas Future Continuous to drugi po Future Simple angielski czas służący wyrażaniu przyszłości. Jest on również nazywany czasem przyszłym ciągłym, gdyż opisuje przyszłe czynności niedokonane. Zanim przejdziemy do konstrukcji zdań w Future Continuous, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Future Continuous 2. Konstrukcja zdań w czasie Future Continuous 3. Przykłady zdań w czasie Future Continuous Zastosowanie czasu Future Continuous Future Continuous używamy:[…]

Czytaj więcej

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect,  nazywany również czasem teraźniejszym dokonanym, nie ma w języku polskim swojego odpowiednika, dlatego często sprawia problemy osobom uczącym się języka angielskiego. Stosuje się go w odniesieniu do teraźniejszości jak i przeszłości. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje niezbędne do nauki Present Perfect. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Present Perfect 2. Konstrukcja zdań w czasie Present Perfect 3. Przykłady zdań w czasie Present Perfect[…]

Czytaj więcej

Czas Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous jest poniekąd połączeniem czasu Present Perfect i Present Continuous. Podobnie jak Present Perfect, Present Perfect Continuous nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, dlatego jego zastosowanie może z początku wydawać się nieco skomplikowane. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje na temat budowy zdań i użycia Present Perfect Continuous. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Present Perfect Continuous 2. Konstrukcja zdań w czasie Present[…]

Czytaj więcej

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect, nazywany też czasem zaprzeszłym lub przeszłym dokonanym, to kolejny czas z grupy czasów Perfect. Swoją budową przypomina bardzo Present Perfect z tą różnicą, że czasownik posiłkowy występuje w formie przeszłej (had). Zanim skupimy się na budowaniu zdań w czasie Past Perfect, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Past Perfect 2. Konstrukcja zdań w czasie Past Perfect 3. Przykłady zdań[…]

Czytaj więcej

Zaproszenie po angielsku

Zaproszenie po angielsku to krótka forma pisemna, w której nadawca informuje adresata o mającym się odbyć wydarzeniu, na które adresat jest zaproszony do przyjścia. Zgodnie ze zwyczajem zaproszenie dotyczy wydarzeń z życia osobistego takich jak przyjęcie urodzinowe, ślub, komunia, chrzest itp. Są też zaproszenia bardziej formalne, takie jak zaproszenie do uczestniczenia w odczycie, różnego rodzaju wystawach, pokazach, premierach sztuk filmowych lub teatralnych. Poniżej znajdziecie wskazówki jak[…]

Czytaj więcej

Ogłoszenie po angielsku

Ogłoszenie po angielsku to krótka forma pisemna, której zadaniem jest poinformowanie o czymś większej liczby ludzi. Przy pisaniu ogłoszenia najważniejsze jest zwięzłe podanie najistotniejszych informacji. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać ogłoszenie po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór ogłoszenia po angielsku. Spis treści: 1. Zasady pisania ogłoszenia po angielsku 2. Przydatne zwroty w ogłoszeniu po angielsku 3. Przykłady ogłoszenia po angielsku z tłumaczeniem Zasady pisania[…]

Czytaj więcej

Pocztówka po angielsku

Pocztówka po angielsku to krótka i bardzo popularna wypowiedź pisemna. Taka forma wypowiedzi ma charakter totalnie nieformalny, ponieważ najczęściej piszemy ją do znajomych czy rodziny. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać pocztówkę po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór pocztówki po angielsku. Spis treści: 1. Zasady pisania pocztówki po angielsku 2. Przydatne zwroty 3. Przykłady pocztówki po angielsku z tłumaczeniem Zasady pisania pocztówki po angielsku Pocztówka[…]

Czytaj więcej

Notatka po angielsku

Notatka po angielsku to jedna z podstawowych krótkich form wypowiedzi w języku angielskim. Celem notatki jest przedstawienie zwięzłej, ważnej informacji w możliwie najkrótszy sposób. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać notatkę po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór notatki po angielsku. Spis treści: 1. Zasady pisania notatki po angielsku 2. Przydatne zwroty 3. Przykłady notatki po angielsku z tłumaczeniem Zasady pisania notatki po angielsku Notatka powinna[…]

Czytaj więcej

Wpis na bloga po angielsku

Wpis na bloga po angielsku to jedna z tych form pisemnych, które pojawiły się na maturze z języka angielskiego dopiero niedawno. Ta forma wypowiedzi nie należy do najłatwiejszych, gdyż  składają się na nią elementy m.in. zaproszenia, opisu, wiadomości, recenzji, opowiadania oraz umiejętności wyrażania opinii. Podsumowując, blog może zawierać wszystkie formy wypowiedzi pisemnej. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać wpis na bloga po angielsku, przydatne zwroty[…]

Czytaj więcej

Post na forum po angielsku

Post na forum po angielsku to krótka forma pisemna obowiązująca na maturze z języka angielskiego dopiero od niedawna. Taka forma wypowiedzi jest kierowana do szerszego grona odbiorców – użytkowników forum. Post na forum pisany przez nas zazwyczaj dotyczy albo prośby o poradę do użytkowników, albo pytanie o ich opinię na dany temat. Dla tej formy wypowiedzi przyjęty jest raczej nieformalny styl pisania, chyba że byłoby to[…]

Czytaj więcej

List formalny do redakcji po angielsku

List formalny do redakcji po angielsku to jedna z dłuższych form wypowiedzi na maturze z języka angielskiego. Jest to list oficjalny, który piszemy w nawiązaniu do opublikowanego w mediach artykułu. Zawiera on nasz komentarz i odczucia względem przeczytanego tekstu. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list formalny do redakcji po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór listu formalnego do redakcji po angielsku. Zobacz również: List formalny z[…]

Czytaj więcej

List formalny z prośbą o informacje po angielsku

List formalny z prośbą o informacje po angielsku to kolejna forma wypowiedzi pisemnej. Jest to list oficjalny pisany w celu uzyskania konkretnych informacji na dany temat. Cechuje się stylem formalnym i najczęściej jest odpowiedzią na ogłoszenie. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list formalny z prośbą o informacje po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór listu formalnego po angielsku. Zobacz również: List formalny do redakcji po angielsku[…]

Czytaj więcej

List formalny ze skargą po angielsku

List formalny ze skargą po angielsku, to jedna z formalnych wypowiedzi pisemnych obowiązujących na maturze z języka angielskiego. Jest to list oficjalny, wyrażający nasze niezadowolenie w stosunku do jakości produktu lub usług. Jest on również nazywany listem z reklamacją lub z zażaleniem. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list formalny ze skargą  po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór listu formalnego ze skargą po angielsku. Zobacz[…]

Czytaj więcej

List nieformalny po angielsku do przyjaciela lub kolegi

List nieformalny do przyjaciela lub kolegi po angielsku to jedna z dłuższych wypowiedzi pisemnych obowiązujących na maturze z języka angielskiego. Taki list ma charakter prywatny, gdyż informujemy bliską nam osobę o aktualnych faktach i wydarzeniach z naszego życia. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list nieformalny do przyjaciela lub kolegi po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór listu nieformalnego do przyjaciela po angielsku. Zobacz również: List[…]

Czytaj więcej

List nieformalny po angielsku do przyjaciółki lub koleżanki

List nieformalny do przyjaciółki lub koleżanki po angielsku to jedna z dłuższych wypowiedzi pisemnych obowiązujących na maturze z języka angielskiego. Taki list ma charakter prywatny, gdyż informujemy bliską nam osobę o aktualnych faktach i wydarzeniach z naszego życia.  Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list nieformalny do koleżanki po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór listu nieformalnego do przyjaciółki po angielsku. Zobacz również: List nieformalny po angielsku[…]

Czytaj więcej

E mail po angielsku do przyjaciela lub kolegi

Email do przyjaciela lub kolegi po angielsku to forma pisemna obowiązująca na maturze z języka angielskiego. Taka wypowiedź jest kierowana w formie elektronicznej do bliskiej nam osoby, dlatego ma charakter prywatny. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać e mail-a do przyjaciela lub kolegi po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór e mail-a do przyjaciela po angielsku. Zobacz również: E mail po angielsku do przyjaciółki lub koleżanki[…]

Czytaj więcej

E mail po angielsku do przyjaciółki lub koleżanki

Email do przyjaciółki lub koleżanki po angielsku to forma pisemna obowiązująca na maturze z języka angielskiego.  Taka wypowiedź jest kierowana w formie elektronicznej do bliskiej nam osoby, dlatego ma charakter prywatny. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać e mail-a do przyjaciółki lub koleżanki po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór e mail-a do przyjaciółki po angielsku. Zobacz również: E mail po angielsku do przyjaciela lub kolegi[…]

Czytaj więcej

E mail formalny po angielsku

Email formalny po angielsku to kolejna forma wypowiedzi pisemnej. Jest to elektroniczny list oficjalny pisany w celu np. uzyskania informacji, złożenia skargi lub poinformowania redakcji o naszej opinii. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać e mail oficjalny po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór e mail-a oficjalnego po angielsku. Zobacz również: E mail po angielsku do przyjaciela lub kolegi i E mail po angielsku do przyjaciółki[…]

Czytaj więcej

Rozprawka po angielsku za i przeciw

Rozprawka po angielsku za i przeciw (for and against essay) to forma wypowiedzi pisemnej obowiązująca na maturze rozszerzonej z języka angielskiego, której głównym celem jest przekonanie czytającego do postawionej tezy oraz jej uzasadnienie. Musimy w niej znaleźć argumenty za i przeciw danej tezie, lub wady i zalety czegoś (pros and cons essay). Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać rozprawkę za i przeciw po angielsku, przydatne[…]

Czytaj więcej

Rozprawka typu opinion essay po angielsku

Rozprawka typu opinion essay po angielsku to druga forma wypowiedzi pisemnej w postaci rozprawki obowiązująca na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Inaczej niż w przypadku typowej rozprawki, w rozprawce typu opinion essay autor nie rozważa argumentów za i przeciw, lecz próbuje przekonać czytelnika do swojego punktu widzenia za pomocą silnych argumentów. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać rozprawkę typu opinion essay po angielsku, przydatne zwroty[…]

Czytaj więcej

Recenzja filmu po angielsku

Recenzja filmu po angielsku to dłuższa forma wypowiedzi zawierająca ocenę wybranego dzieła filmowego. Osoba pisząca recenzję dostarcza czytającemu informacji oraz ocenia zachęcając lub zniechęcając do obejrzenia danego filmu. Zazwyczaj recenzja zawiera zarys fabuły (lecz nie jej streszczenie!), oraz nasze odczucia względem filmu, wskazując jego mocne strony i godne uwagi cechy. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać recenzję filmu po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór recenzji[…]

Czytaj więcej

Recenzja książki po angielsku

Recenzja książki po angielsku to dłuższa forma wypowiedzi zawierająca ocenę dzieła literackiego. Osoba pisząca recenzję dostarcza czytającemu informacji oraz ocenia zachęcając lub zniechęcając do przeczytania danej książki. W recenzji zazwyczaj najpierw opisuje się o czym jest książka, a później wyraża odczucia względem niej, a także opisuje styl pisania lub prowadzenia fabuły. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać recenzję książki po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór[…]

Czytaj więcej

Opowiadanie po angielsku

Opowiadanie po angielsku to rodzaj twórczej wypowiedzi pisemnej, w której możemy używać dialogów, idiomów i skrótów. Przedstawia ona prawdziwe lub fikcyjne wydarzenia. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać opowiadanie po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór opowiadania po angielsku. Spis treści: 1. Zasady pisania opowiadania po angielsku 2. Przydatne zwroty 3. Opowiadanie po angielsku – wzór Zasady pisania opowiadania po angielsku W opowiadaniu stosujemy narracje 1-osobową[…]

Czytaj więcej

Artykuł publicystyczny po angielsku

Artykuł publicystyczny po angielsku to dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, która obowiązuje na maturze z języka angielskiego dopiero od 2015 roku. Ze względu na to, że jest stosunkowo nową formą, może sprawiać problemy maturzystom. Artykuł to tekst przeznaczony do publikacji w gazecie, magazynie bądź internecie, w którym autor rzeczowo przedstawia konkretny temat. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór[…]

Czytaj więcej

Opis po angielsku

Opis po angielsku to jedna z najczęściej spotykanych form wypowiedzi po angielsku. Jego elementy wykorzystywane są w innych formach wypowiedzi takich jak list, opowiadanie, czy wpis na blogu. Istnieje wiele typów opisów. Może być to opis osoby po angielsku, na przykład opis siebie po angielsku, opis przyjaciela lub kolegi po angielsku, opis członka rodziny albo opis nauczyciela po angielsku. Może być to również opis[…]

Czytaj więcej

Opis osoby po angielsku

Opis osoby po angielsku to najczęściej spotykany rodzaj opisu. Zazwyczaj opis osoby po angielsku to albo opis siebie albo opis kolegi lub koleżanki. Zdarzają się jednak również inne opisy, jak opis członka rodziny: mamy, taty, babci czy dziadka, lub ulubionego nauczyciela. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać opis osoby po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór opisu osoby po angielsku. Spis treści: 1. Zasady pisania opisu po[…]

Czytaj więcej

Opis siebie po angielsku – chłopak

Przykład opisu siebie po angielsku z tłumaczeniem Opis siebie po angielsku dla chłopaka – wzór nr 1 I am a 17-year-old boy born and raised in Kraków, Poland. My name is Michael and I am a typical teenage boy who goes to school and meets with friends. I have a girlfriend whose name is Sara. She is very pretty. I am tall and a[…]

Czytaj więcej