Notatka po angielsku

Notatka po angielsku to jedna z podstawowych krótkich form wypowiedzi w języku angielskim. Celem notatki jest przedstawienie zwięzłej, ważnej informacji w możliwie najkrótszy sposób. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać notatkę po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór notatki po angielsku.

Spis treści:
1. Zasady pisania notatki po angielsku
2. Przydatne zwroty
3. Przykłady notatki po angielsku z tłumaczeniem

Zasady pisania notatki po angielsku

Notatka powinna być możliwie jak najkrótsza , a jednocześnie jak najbardziej czytelna. Autor nie powinien rozwijać tematu, lecz skupić się na niezbędnych informacjach. Ważne jest umieszczenie na początku naszego przekazu adresata, czyli osoby, do której kierujemy notatkę.

Elementy składające się na notatkę po angielsku:

1. Adresat – w większości przypadków jest to samo imię.

Peter

Anna

2. Główna treść – informacja, wyjaśnienie, prośba bądź polecenie.

I went to get something to eat, I’ll be back soon.

Remember to turn off the washing machie.

3. Zakończenie (jeśli istnieje możliwość, że adresat nie domyśli się kto jest nadawcą, potrzebny jest również podpis).

See you later

Sylvia

Przydatne zwroty

Sorry, but… – Wybacz, ale…

I had to leave. – Musiałam wyjść.

Call me. – Zadzwoń do mnie.

I have to stay longer, don’t wait for me. – Muszę zostać dłużej, nie czekaj na mnie.

Don’t forget to/about – Nie zapomnij żeby/o

Just to let you know – Dla Twojej wiadomości

I’ll be back at 6/in 2 hours/tomorrow. – Wrócę o szóstej/za dwie gdziny/jutro.

In case… – W razie…

As for… – Jeśli chodzi o…

I’m going to be late. – Spóźnię się.

Could you… – Czy mógłbyś…

Please, let me know. – Proszę daj mi znać.

I won’t make it. – Nie dam rady (przyjść).

ASAP (as soon as possibile) – Tak szybko, jak tylko możliwe

Thanks in advance. – Z góry dzięki.

I’ll be grateful. – Będę wdzięczna.

See you later. – Do zobaczenia później.

Przykłady notatki po angielsku z tłumaczeniem

Notatka po angielsku – wzór nr 1

Adam

I left for work. In case you’re hungry, dinner is in the fridge. Also, please vacuum the living room, we’re having company tonight.

Mum 

Tłumaczenie:

Adam

Wyszłam do pracy. Jeśli będziesz głodny, obiad jest w lodówce. Proszę, odkurz salon, będziemy mieć gości wieczorem.

Mama

Notatka po angielsku – wzór nr 2

Dear Mrs. Brown

With reference to our recent talk, I prepared the document and left it here, in your office. Please let me know as soon as possible once you read through it.

Yours sincerely,

Robert Jones

Tłumaczenie:

Szanowna Pani Brown

W nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy, przygotowałem pismo i zostawiłem tu, w Pani biurze. Proszę dać mi znać jak tylko je Pani przeczyta.

Z poważaniem,

Rober Jones

Notatka po angielsku – wzór nr 3

Jessie

I’m seeing Monica tonight, don’t wait for me. Do me a favour and wash the dishes. Also, do the shopping, the list is on the table.

See you later,

Kate 

Tłumaczenie:

Jessie

Dziś wieczorem spotykam się z Moniką, nie czekaj na mnie. Zrób mi przysługę i umyj naczynia. Zrób też zakupy, lista jest na stole.

Do zobaczenia później,

Kasia

notatka po angielsku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać notatkę po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.6/5 (liczba głosów:18)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *