List formalny ze skargą po niemiecku

List formalny ze skargą po niemiecku, to jedna z formalnych form wypowiedzi pisemnej, która wymagana jest na maturze z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Jest to list oficjalny, w którym wyrażamy swoje niezadowolenie jakością usług lub produktu. Inaczej jest on nazywany listem z zażaleniem lub reklamacją. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list formalny ze skargą po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór listu formalnego ze skargą po niemiecku. Zobacz również: List formalny do redakcji po niemiecku i List formalny z prośbą o informacje po niemiecku.

Spis treści:
1. Zasady pisania listu formalnego ze skargą po niemiecku
2. Przydatne zwroty
3. Przykład listu formalnego ze skargą po niemiecku z tłumaczeniem

Zasady pisania listu formalnego ze skargą po niemiecku

Pisząc list z reklamacją, należy zachować poprawność gramatyczną i odpowiedni styl wypowiedzi. Tutaj musimy używać stylu formalnego. Pamiętaj, aby nie stosować potocznych wyrażeń i pospolitych słów. Należy odnieść się do wszystkich podanych w poleceniu punktów. List powinien być podzielony na akapity. Ilość słów powinna mieścić się w przedziale od 200 do 250.

Elementy składające się na list ze skargą po niemiecku

 1. Oficjalny nagłówek – zwrot grzecznościowy rozpoczynający list.

Sehr geehrte Damen und Herren,

2. Wstęp – opisujemy przyczynę napisania listu.

Ich schreibe, weil ich mich über Ihren Ausflug in Madrid beschweren wollte.

3. Rozwinięcie – rozwinięcie wskazanych w temacie aspektów (każdy nowy aspekt umieszczamy w oddzielnym akapicie).

Ich war auf Ihrem Ausflug im Juni. Ich bin unzufrieden. Nicht alle Attraktionen sind zur Verfügung gestanden. Das Hotelzimmer war schmutzig. Im Hotel gab es kein Schwimmbad und es war weit vom Strand entfernt.

4. Zakończenie – podsumowanie tematu i naszych argumentów, wyrażenie życzeń lub próśb.

Ich wäre Ihnen dankbar für die Rückerstattung.

5. Zwrot grzecznościowy – oficjalny zwrot kończący list oraz XYZ jako nasz podpis.

Mit freundlichen Grüßen

XYZ

Przydatne zwroty

Sehr geehrter Herr Nowak – Szanowny Panie Nowaku

Sehr geehrte Frau Hoffman – Szanowna Pani Hoffman

Sehr geehrte Damen und Herren – Szanowni Państwo

Ich schreibe, weil ich mich über … beschweren wollte. – Piszę, aby poskarżyć się na …

Ich schreibe eine Beschwerde im Zusammenhang mit der… – Piszę reklamację w związku z…

Ich möchte eine Reklamation vorbringen. – Chciałabym złożyć reklamację.

Ich habe es in Ihrem Laden / auf Ihrer Seite gekauft. – Kupiłam to w waszym sklepie / na waszej stronie internetowej.

In Übereinstimmung mit… – Zgodnie z…

Im Gegensatz zur Anleitung / Ihrer Internet Seite … – W przeciwieństwie do opisu na ulotce / stronie internetowej …

Ich erhielt keine Antwort in Bezug auf meinen letzten Brief. – Nie otrzymałam odpowiedzi w związku z moim poprzednim listem.

Der Artikel wurde nicht ausgetauscht. – Towar nie został wymieniony.

Plötzlich hörte es auf zu funktionieren. – Nagle przedmiot przestał działać.

Das funktioniert nicht / ist defekt. – To nie działa / jest zepsute.

Ein Knopf  fehlt. – Brakuje guzika.

Ein Glas ist zerkratzt. – Szkło pękło.

Der Reißverschluss ist kaputt. – Zamek błyskawiczny nie działa.

Ich bin unzufrieden. – Jestem niezadowolona.

Ich bin enttäuscht. – Jestem rozczarowana.

Erstens… – Po pierwsze…

Zweitens… – Po drugie…

Ich war vor zwei Tagen in Ihrem Restaurant. – Byłam w Waszej restauracji dwa dni temu.

Das Hotelzimmer war schmutzig. – Pokój hotelowy był brudny.

Das Essen war nicht gut. – Jedzenie było niedobre.

Ich habe zu viel gezahlt. – Zapłaciłam za dużo.

Unter Berücksichtigung der Umstände… – Biorąc pod uwagę okoliczności…

In dieser Situation finde ich, dass ich Sie um … bitten muss. – W tej sytuacji myślę, że muszę prosić Państwa o…

In dieser Situation bin ich dazu gezwungen … – W tej sytuacji jestem zmuszona do …

Ich verlange… – Żądam…

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, falls sie mir eine komplette Rückerstattung in der Höhe von … erteilen würden. – Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby Państwo rozważyli całkowity zwrot pieniędzy w wysokości …

Ich werde Ihre Antwort erwarten. – Oczekuję na Państwa odpowiedź.

Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar. – Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.

Ich hoffe, dass Sie dieses Problem schnell lösen werden. – Mam nadzieję, że Państwo szybko rozwiążą ten problem.

Mit herzlichen Grüßen – Z poważaniem

Przykład listu formalnego ze skargą po niemiecku z tłumaczeniem

Wstęp Sehr geehrter Herr Nowak,

Ich möchte eine Reklamation vorbringen.

Rozwinięcie Ich habe vor einem Monat in Ihrem Geschäft ein Handy gekauft. Vor einer Woche es ist kaputtgegangen. Der Bildschirm wird plötzlich dunkel. Jetzt fuktioniert nichts.

Ich habe viel für dieses Handy bezahlt. Ich habe gedacht, dass es mir  länger dienen wird. Ich brauche dieses Handy zur Arbeit und kann jetzt nicht arbeiten.

Ich bin enttäuscht.

Das ist nicht akzeptabel.

Zakończenie In dieser Situation verlange ich eine vollständige Rückerstattung.

Ich hoffe, dass Sie dieses Problem schnell lösen.

Mit herzlichen Grüßen

XYZ

Tłumaczenie:

Wstęp Szanowny Panie Nowaku,

Chciałabym złożyć reklamację.

Rozwinięcie Kupiłam miesiąc temu w Pana sklepie telefon. Tydzień temu zepsuł się. Ekran nagle zgasł. Teraz nic nie działa.

Zapłaciłam dużo za ten telefon. Myślałam, że będzie długo mi służył. Potrzebuję tego telefonu do pracy, a teraz nie mogę pracować.

Jestem rozczarowana.

To jest niedopuszczalne.

Zakończenie W tej sytuacji żądam całkowitego zwrotu pieniędzy.

Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan ten problem.

Z poważaniem

XYZ


list formalny ze skargą po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać list formalny ze skargą po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.4/5 (liczba głosów:14)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *