Przydatne słówka i zwroty po angielsku – Praca i Biznes

Praca za granicą jest już tak powszechna, że każdy zna kogoś kto to robi lub robił. Wiele osób decyduje się na wyjazd za granicę, aby poprawić swój status materialny. Nie da się ukryć, że w krajach bardziej rozwiniętych od Polski zarobki są nieporównywalnie lepsze. Coraz częściej również niektóre prace wykonuje się zdalnie – za pośrednictwem internetu. Nierzadko pracodawcę i pracownika dzieli różnica tysięcy kilometrów. Faktem również jest, że znajomość angielskiego słownictwa z zakresu biznesowego jest w niektórych przypadkach absolutnie niezbędna, ponieważ międzynarodowa współpraca to już w bardzo wielu firmach codzienność. Zobacz również: Zawody po angielsku.

Spis treści:
1. Słownictwo ogólne
2. Spotkania biznesowe
3. Przydatne wyrażenia dotyczące spotkań biznesowych
4. Dziesięć istotnych zwrotów wykorzystywanych na spotkaniach biznesowych

Przydatne słownictwo związane z pracą i biznesem

Słownictwo ogólne

working conditions – warunki pracy
employment – zatrudnienie
flexitime – nie ma określonych godzin pracy
internship / work placement – praktyka
job interview – rozmowa kwalifikacyjna
labour / trade union – związek zawodowy
staff – personel
part-time job – praca na pół etatu
payslip – odcinek wypłaty
employer – pracodawca
unpaid leave – bezpłatny urlop
temporary job – praca dorywcza
training – szkolenie
unemployment – bezrobocie
permanent job – stała praca
retirement – emerytura
shift work – tryb zmianowy
company car – auto służbowe
salary – wypłata
work permit – pozwolenie na pracę
sick pay – chorobowe
leave – urlop/odejść
letter of application – podanie o pracę
overtime – nadgodziny
paid leave – płatny urlop
payrise – podwyżka
perks – dodatki do płacy
full-time job – praca na pełny etat
curriculum vitae (CV) – życiorys
employee – pracownik
wage – gaża
make money – zarabiać pieniądze
assemble information/collect data – gromadzić informacje/zbierać dane
adviser – reklamodawca
revenue – dochód
monetize – spieniężyć
determine – określić

Spotkania biznesowe

Po każdym z poniższych wyrażeń dodajemy „meeting”, aby otrzymać pełne wyrażenie 😉
Na przykład : official – oficjalne -> dodajemy „meeting” -> official meeting – oficjalne spotkanie

all-day – całodniowe
annual genera – doroczne walne
chance – przypadkowe
committee – komitetu
initial – wstępne
<joint – wspólne
preparatory – przygotowawcze
previous – poprzednie
kick-off – wdrożeniowe
official – oficjalne
shareholders’ – wspólników
staff – pracowników
team building – integracyjne
emergency – nadzwyczajne/w sytuacji kryzysowej
forthcoming – nadchodzące
general – ogólne
board – zarządu
breakfast – przy śniadaniu
business – biznesowe
inaugural – inauguracyjne
private – niejawne/zamknięte/tajne
public – jawne/otwarte

Przydatne wyrażenia dotyczące spotkań biznesowych

W każdym z poniższych wyrażeń tłumaczymy „meeting” jako spotkanie, posiedzenie, zebranie itp.
call a meeting – zwołać ..
overlap with other meetings – zbiegać się z innymi … w tym samym czasie
participate in a meeting – uczestniczyć w …
schedule a meeting – zaplanować …
arrange a meeting – organizować …
attend a meeting – brać udział w …
the meeting aimed at (doing) – … miało na celu (robienie czegoś)
the meeting was adjurned – … zostało przerwane
take part in a meeting – wziąć udział w ….
chair the meeting/preside over a meeting – przewodniczyć …
fix/ set a date for a meeting – ustalić termin dla …
have a meeting – mieć …
hold a meeting – odbyć…
call off/ cancel a meeting – odwołać …

Dziesięć istotnych zwrotów wykorzystywanych na spotkaniach biznesowych

We have many important issues to talk about. – Mamy wiele ważnych tematów do omówienia.
Can you be more explicit? – Może Pan mówić bardziej szczegółowo?
Strictly speaking… – Ściśle mówiąc…
I insist on (doing) – Nalegam na …
It strikes me that … – Odnoszą wrażenie…
As far as I know… – O ile wiem…
That’s just the point/ thing! – Dokładnie o to chodzi!
Can you bring us up to date? – Czy możemy dostać aktualne informacje?
I have no doubt that … – Nie mam wątpliwości, że…
In a nutshell… – W skrócie…

Powyższe listy zawierają najważniejsze słownictwo dotyczące pracy i spotkań biznesowych. Dzięki nim będziesz w stanie zrozumieć treść rozmowy biznesowej oraz rozróżnisz rodzaje spotkań. Dzięki wyżej wymienionym wyrażeniom zdołasz poprawie wysławiać się na temat zebrań w pracy, a ostatnie dziesięć zwrotów będzie furtką do zajmowania swojego stanowiska podczas takowych posiedzeń.

praca i biznes przydatne zwroty po angielsku

To już wszystkie słówka, zwroty i wyrażenia, które musisz znać aby skutecznie porozumiewać się w kręgach biznesowych po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.7/5 (liczba głosów:4)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *