Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim rzeczowniki można podzielić na policzalne i niepoliczalne. Z początku może wydawać się to proste i logiczne, rzeczowniki policzalne możemy policzyć, a niepoliczalnych nie. Zagłębiając się jednak w szczegóły, łatwo zauważyć kilka pułapek, na które musimy uważać. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz ich przykłady.

Spis treści:
1. Rzeczowniki policzalne
2. Rzeczowniki niepoliczalne
3. Przykłady zdań z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

Rzeczowniki policzalne

  • Określają rzeczy, które można policzyć na sztuki.

a cat – kot

six cars – sześć samochodów

  • Występują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

My mom is very patient. Moja mama jest bardzo cierpliwa.

My two sisters are quite smart. Moje dwie siostry są całkiem bystre.

  • Mogą być poprzedzone a/an, the, liczebnikami oraz some, many, a few, a lot of.

This is a beautiful house. To jest piękny dom.

I have three best friends. Mam trzech najlepszych przyjaciół.

There are many girls in my class. W mojej klasie jest dużo dziewczyn.

My grandmother has a lot of pictures. Moja babcia ma pełno zdjęć.

  • O ilość pytamy za pomocą how many.

How many people were at the concert? Ile ludzi było na koncercie?

How many apples did you eat? Ile zjadłeś jabłek?

 

Pytanie Odpowiedź twierdząca Odpowiedź przecząca
Are there any batteries? Czy są jakieś baterie?

How many batteries are there? Ile jest baterii?

There are some batteries. Są jakieś baterie.

There are a few batteries. Jest kilka baterii.

There are too many batteries. Jest za dużo baterii.

There are a lot of batteries. Jest dużo baterii.

There aren’t any batteries. Nie ma żadnych baterii.

There are no batteries. Nie ma baterii.

There aren’t many batteries. Nie ma zbyt wiele baterii.


Przykłady:

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga
a horse – koń

two horses – dwa konie

one shop – jeden sklep

many shops – wiele sklepów
one idea – jeden pomysł

three ideas – trzy pomysły

a book – książka

four books – cztery książki
an object – przedmiot

objects – przedmioty

one restaurant – jedna restauracja

ten restaurants – dziesięć restauracji
a painting – obraz

several paintings – kilka obrazów

Rzeczowniki niepoliczalne

  • Określają rzeczy, których nie można policzyć. Są to głównie ciecze, masy, produkty sypkie, tworzywa, uczucia, sport, substancje, wyrazy abstrakcyjne. Te rzeczy same w sobie nie są policzalne, ale pojemniki/opakowania w jakich się znajdują już tak.

water – woda                      a glass of water – szklanka wody

darkness – ciemność

  • Wyst epują tylko w 3 osobie liczbie pojedynczej (it). Nie zapisujemy przed nimi przedimka a/an.

butter – masło

cheese – ser

  • Mogą być poprzedzone the lub some, any, too, much, a lot of, a little.

I don’t have much time. Nie mam za dużo czasu.

There is a lot of caffeine in coffee. W kawie jest sporo kofeiny.

Could you pass me the sugar, please? Mógłbyś mi podać cukier?

  • O ilość pytamy za pomocą how much.

How much money do you have in your pocket? Jak dużo pieniędzy masz w swojej kieszeni?

How much milk do babies need? Ile mleka potrzebują dzieci?

  • Istnieją rzeczowniki, które w języku polskim posiadają liczbę mnogą, ale w angielskim już nie. Są to np.:

advice – rady

furniture – meble

knowlede – wiedza

news -wiadomości

research – badania naukowe

baggae – bagaż

information – informacja

progress -postęp

traffic – ruch uliczny

money – pieniądze

hair – włosy

politics – polityka

chalk – kreda

evidence – dowody

Pytanie

Odpowiedź twierdząca

Odpowiedź przecząca

Is there any salt? Czy jest trochę soli?

How much salt is there? Ile jest soli?

There is some salt. Jest trochę soli.

There is a little salt. Jest odrobina soli.

There is too much salt. Jest za dużo soli.

There is a lot of salt. Jest dużo soli.

There isn’t any salt. Nie ma żadnej soli.

There is no salt. Nie ma soli.

There isn’t much salt. Nie ma zbyt wiele soli.


Przykłady

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

water – woda

two glasses of water – dwie szklanki wody
tea – herbata

three cups of tea – trzy filiżanki herbaty

bread – chleb

loaves of bread – bochenki chleba
flour – mąka

two bags of flour – dwie torebki mąki

sugar – cukier

10 teaspoons of sugar – 10 łyżeczek cukru
trousers – spodnie

4 pairs of trousers – 4 pary spodni

rice – ryż

two bowls of rice – dwie miski ryżu

Przykłady zdań z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi:

Would you like some coffee? Napiłbyś się kawy?

Betty has three cats and two dogs. Betty ma trzy koty i dwa psy.

There’s no truth in the rumours. Nie ma prawdy w plotkach.

I broke two fingers. Złamałam dwa palce.

We have got some water and some salt but we haven’t got any milk, sugar or eggs. Mamy trochę wody i soli ale nie mamy mleka, cukry ani jajek.

I have a friend from Germany. Mam znajomego, który pochodzi z Niemiec.

There’s no love in this relationship. W tym związku nie ma miłości.

Two cups of coffee, please. Poproszę dwie filiżanki kawy.

My sisters are good at sports. Moje siostry są dobre w sportach.

I need a piece of advice from you. Potrzebuję rady od Ciebie.

To już wszystko co musicie wiedzieć o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.6/5 (liczba głosów:7)

3 komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *