E-mail formalny po niemiecku

E-mail formalny po niemiecku jest następną formą pisemną. Jest to elektroniczny list oficjalny, który piszemy, aby uzyskać pewne informacje, złożyć skargę lub podzielić się z redakcją naszą opinią. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać e-mail oficjalny po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór e-maila oficjalnego po niemiecku. Zobacz również: E-mail po niemiecku do przyjaciela lub kolegi i E-mail po niemiecku do przyjaciółki lub koleżanki.

Spis treści:
1. Zasady pisania e-maila formalnego po niemiecku
2. Przydatne zwroty
3. Przykład e-maila formalnego po niemiecku z tłumaczeniem

Zasady pisania e-maila formalnego po niemiecku

Pisząc e-mail formalny, należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki oraz mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym przypadku należy stosować styl formalny. Trzeba unikać form potocznych i skróconych. Trzeba odnieść się do wszystkich podanych w poleceniu kwestii. E-mail należy podzielić na akapity. Ilość słów powinna mieścić się w przedziale od 80 do 130.

Elementy składające się na e-mail formalny po niemiecku

1. Oficjalny nagłówek – zwrot grzecznościowy rozpoczynający list.

Sehr geehrte Damen und Herren,

2. Wstęp – opisujemy przyczynę napisania listu.

Ich habe gerade Ihren Artikel über Italien gelesen.

3. Rozwinięcie – rozwinięcie wskazanych w poleceniu tematów (każdy z nich umieszczamy w onowym akapicie).

Ich fahre für einen Monat nach Italien aus. Ich interessiere mich für Italien, vor allem italienische Küche. Das ist meine erste Reise in dieses Land. Könnten Sie bitte einen guten italienischen Restaurants in Rom empfehlen?

4. Zakończenie – podsumowanie tematu i naszych argumentów, wyrażenie życzeń lub próśb.

Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar.

5. Zwrot grzecznościowy – oficjalny zwrot kończący list oraz XYZ jako nasz podpis.

Mit freundlichen Grüßen

XYZ

Przydatne zwroty

Sehr geehrter Herr Nowak – Szanowny Panie Nowaku

Sehr geehrte Frau Hoffman – Szanowna Pani Hoffman

Sehr geehrte Damen und Herren – Szanowni Państwo

Ich habe gerade Ihren Artikel gelesen – Właśnie przeczytałam Pański artykuł.

Ich schreibe im Zusammenhang mit Ihrem Artikel. – Piszę w związku z Pańskim artykułem.

Ich möchte Ihnen bedanken. – Chciałabym Panu podziękować.

Ich möchte Ihnen gratulieren. – Chciałabym Panu pogratulować.

Ich stimme mit Ihnen zu / nicht zu, dass … – Zgadzam się / Nie zgadzam się z Pańską opinią o …

Ich bin derselben Meinung, weil … – Jestem tego samego zdania, ponieważ …

Ich sehe das anders. – Widzę to inaczej.

Ich denke so, weil … – Uważam tak bo …

Ein weiteres Argument ist … – Kolejnym argumentem jest …

Ich würde mehr ähnliche Themen vorschlagen, zum Beispiel … – Chciałabym zasugerować więcej podobnych tematów, np. …

Ich schreibe wegen Ihrer Anzeige, die am … in … erschien. – Piszę w odniesieniu do  Pańskiego ogłoszenia, które pojawiło w … , dnia …

Ich schreibe im Zusammenhang mit… – Piszę w związku z…

Ich schreibe über … fragen. – Piszę żeby zapytać o…

Ich möchte fragen, warum/ wo / wann / ob… – Chciałam zapytać dlaczego/ gdzie / kiedy / czy…

Ich habe einige Zweifel. – Mam kilka wątpliwości.

Ich habe ein paar Fragen. – Mam kilka pytań.

Könnten Sie… – Czy mogłaby Pani/Pan…

Ich bin mir nicht sicher, ob… – Nie jestem pewna, czy …

Ich verstehe nicht, ob… – Nie rozumiem czy…

Ich möchte mehr wissen. – Chciałabym poznać więcej szczegółów.

Ich würde gerne mehr über … erfahren. – Chciałabym dowiedzieć się więcej o…

Ich frage mich, was andere Leser darüber denken. – Zastanawiam się co myślą o tym inni czytelnicy.

Ich schreibe, weil ich mich über … beschweren wollte. – Piszę, aby poskarżyć się na …

Ich schreibe eine Beschwerde im Zusammenhang mit der… – Piszę reklamację w związku z…

Ich möchte eine Reklamation vorbringen. – Chciałabym złożyć reklamację.

Ich habe es in Ihrem Laden / auf Ihrer Seite gekauft. – Kupiłam to w waszym sklepie / na waszej stronie internetowej.

In Übereinstimmung mit… – Zgodnie z…

Im Gegensatz zur Anleitung / Ihrer Internet Seite … – W przeciwieństwie do opisu na ulotce / stronie internetowej …

Ich erhielt keine Antwort in Bezug auf meinen letztens Brief. – Nie otrzymałam odpowiedzi w związku z moim poprzednim listem.

Artikel wurde nicht ausgetauscht. – Towar nie został wymieniony.

Plötzlich hörte es auf zu funktionieren. – Nagle przedmiot przestał działać.

Das funktioniert nicht / ist defekt. – To nie działa / jest zepsute.

Ein Knopf  fehlt. – Brakuje guzika.

Ein Glas ist zerkratzt. – Szkło pękło.

Der Reißverschluss ist kaputt. – Zamek błyskawiczny nie działa.

Ich bin unzufrieden. – Jestem niezadowolona.

Ich bin enttäuscht. – Jestem rozczarowana.

Erstens… – Po pierwsze…

Zweitens… – Po drugie…

Ich war in Ihren Restaurant vor zwei Tagen. – Byłam w Waszej restauracji dwa dni temu.

Das Essen war nicht gut. – Jedzenie było niedobre.

Ich habu zu viel gezahlt. – Zapłaciłam za dużo.

In dieser Situation bin ich gezwungen … – W tej sytuacji jestem zmuszona do …

Ich verlange… – Żądam…

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, falls sie mir eine komplette Rückerstattung in der Höhe von … erteilen würden. – Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby Państwo rozważyli całkowity zwrot pieniędzy w wysokości …

Ich werde Ihre Antwort erwarten. – Czekam na Państwa odpowiedź.

Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar. – Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.

Ich hoffe, dass Sie dieses Problem schnell lösen. – Mam nadzieję, że Państwo szybko rozwiążą ten problem.

Mit freundlichen Grüßen – Z poważaniem

Przykład e-maila formalnego po niemiecku z tłumaczeniem

Wstęp Sehr geehrter Herr Müller,

ich schreibe, weil ich mich über Ihre Restaurant beschweren wollte.

Rozwinięcie Ich bin Ihr Stammkunde. Ich war vor einer Woche in Ihrem Restaurant. Ich bin sehr unzufrieden über diesen Besuch. Die Kellner waren unfreundlich. Ich habe lange auf die bestellten Speisen gewartet. Das Essen schmeckte nicht gut und war kalt. Außerdem habe ich zu viel gezahlt. 

Ich bin enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich Ihrer Restaurant jemals besuche.

Zakończenie Ich hoffe, dass Sie dieses Problem schnell lösen.

Mit freundlichen Grüßen

XYZ

Tłumaczenie:

Wstęp Szanowni Państwo,

Piszę, aby poskarżyć się na Pańską restaurację.

Rozwinięcie Jestem Pańską stałą klientką. Byłam w pańskiej restauracji tydzień temu. Jestem bardzo niezadowolona z tej wizyty. Kelnerzy byli niemili. Długo czekałam na zamówione potrawy. Jedzenie nie smakowało dobrze i było zimne. Poza tym zapłaciłam za dużo.

Jestem rozczarowana. Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek odwiedzę Pańską restaurację.

Zakończenie Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan ten problem.

Z poważaniem,

XYZ

e mail formalny po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać e-mail formalny po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.3/5 (liczba głosów:7)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *