Rozprawka po niemiecku za i przeciw

Rozprawka po niemiecku za i przeciw to forma wypowiedzi pisemnej, która wymagana jest na maturze rozszerzonej z języka niemieckiego, której głównym zadaniem jest przedstawienie argumentów za i przeciw postawionej tezie. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać rozprawkę za i przeciw po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór rozprawki za i przeciw po niemiecku. Zobacz również: Rozprawka opiniująca po niemiecku.

Spis treści:
1. Zasady pisania rozprawki za i przeciw po niemiecku
2. Przydatne zwroty
3. Przykład rozprawki za i przeciw po niemiecku z tłumaczeniem

Zasady pisania rozprawki za i przeciw po niemiecku

Pisząc rozprawkę za i przeciw, trzeba używać form poprawnych gramatycznie. Należy także zachować odpowiedni styl wypowiedzi – w tym przypadku obowiązuje styl formalny. Powinno się również stosować formę bezosobową i wyrazić własne zdanie dopiero na końcu rozprawki. Ponadto warto używać bardziej skomplikowane konstrukcji gramatycznych. Rozprawka powinna składać się z akapitów. Limit słów wynosi od 200 do 250.

Elementy składające się na rozprawkę za i przeciw po niemiecku

1. Wstęp – przedstawienie tematu, postawienie tezy bez wyrażania własnej opinii, zaznaczenie faktu, że rozważasz argumenty za i przeciw.

Viele Menschen fahren zum Studium ins Ausland. Das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile.

2. Rozwinięcie – realizacja treści zawartych w poleceniu, podanie argumentów oraz przykładów i ich szczegółowe omówienie.

a) Minimum dwa argumenty za wraz z uzasadnieniem.

Man muss feststellen, dass man auf diese Weise Horizonten erweitern und etwas Neues erleben kann. Wir können andere Kulturen und Länder kennenlernen sowie neue internationale Kontakte knüpfen. Dazu kommt noch, dass wir Erfahrungen sammeln und unsere Fähigkeiten verbessern. Man kann zusätzlich eine Fremdsprache erlernen und eigene Sprachfähigkeiten verbessern.

b) Mininium dwa argumenty przeciw wraz z uzasadnieniem.

Aus der anderen Seite kann man sich allein  und isoliert fühlen. In einem fremden Land kennt man niemanden, also gibt es niemanden zu sprechen und man muss selbst zurechtkommen. Außerdem kostet die Fahrt viel, zum Beispiel das Flugticket ist teuer.

3. Zakończenie – podsumowanie spójne z tematem, postawioną tezą i argumentacją.

Ich denke, dass  das Studium im Ausland eine gute Idee ist. Man hat dort bessere Möglichkeiten und Lebensbedingungen. 

Przydatne zwroty

Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass … – Chcę zacząć od stwierdzenia, że …

Ich möchte untersuchen … – Chcę zbadać …

Das führt zur Frage … – To prowadzi do pytania …

Daraus ergibt sich die Frage, … – Z tego wynika pytanie …

Ich bin der Meinung, dass … – Jestem zdania, że …

Meiner Meinung nach … –  Moim zdaniem …

Ich vertrete den Standpunkt … – Jestem zdania …

Ich denke / finde /  meine, dass … – Myślę, że …

Es ist für mich klar, dass … – Jest dla mnie jasne, że …

Es besteht kein Zweifel, dass … – Nie ma wątpliwości, że …

Ohne Zweifel – Bez wątpienia

Sicherlich kann man sagen, dass … – Z pewnością można powiedzieć, że …

Ich möchte betonen … – Chciałabym zaakcentować …

Viele meinen … , aber ich denke, … – Wielu sądzi, że … , ale ja myślę, że …

An erster Stelle – Przede wszystkim

Erstens – Po pierwsze

Am Anfang – Na wstępie

Zweitens – Po drugie

Drittens – Po trzecie

Ebenfalls – Również

Ein großer Vorteil ist …- Dużą zaletą jest …

Ein wichtiges Argument für / dagegen ist … – Ważnym argumentem za / przeciw jest …

Ein weiteres Argument ist … – Kolejnym argumentem jest …

Zusätzlich – Na dodatek

Außerdem – Oprócz tego

Dazu kommt noch, dass … – Do tego dochodzi, że …

Man darf auch nicht vergessen, dass … – Nie można również zapomnieć, że …

Andererseits – Z drugiej strony

Trotzdem  – Pomimo to

Obwohl – Chociaż

Trotzdem – Mimo to

Zum Beispiel/beispielsweise – Na przykład

Als Beispiel kann hier ……. dienen – Jako przykład może tutaj służyć …

Wie – Jak

Vor allem – Szczególnie

Folglich – Wobec tego

Demnach – Zatem, przeto

Im Grunde genommen – W gruncie rzeczy

Daraus geht hervor, dass … – Z tego wynika, że …

Mich überzeugen am stärksten die Argumente … – Najbardziej przekonują mnie argumenty …

Zusammenfassend – Podsumowując

Zusammenfassend kann man sagen, dass … –  Podsumowując, można powiedzieć, że …

Alles berücksichtigend … – Biorąc wszystko pod uwagę …

Am Ende / schließlich – Na koniec

Przykład rozprawki za i przeciw po niemiecku z tłumaczeniem

Wstęp

Man kann mit Sicherheit sagen, dass heutzutage  alle jungen Leute Internet nutzen. Das hat  sowohl Vorteile als auch Nachteile.

Rozwinięcie

Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass man im Internet schnell und einfach verschiedene Informationen finden kann. Wir können alle Informationen, die benötigt werden, finden ohne das Haus zu verlassen. Man kann auch viele billige Sachen online kaufen und auch Flugtickets, Fahrkarten und Hotels buchen. Zusätzlich ermöglicht uns das Internet, mit anderen Leuten zu kommunizieren und neue Beziehungen zu schließen. Man kann auch schnell Briefe per E-Mail in die ganze Welt versenden.

Anderseits ist das Internet Zeitschlucker. Das Surfen kann zur Sucht führen. Dazu kommt noch, dass es im Netz viele Informationen ohne Kontrollmöglichkeit gibt. Private Informationen und Fotos können von anderen missbraucht werden. Zusätzlich können Menschen im Internet ungestraft beleidigt werden.

Zakończenie

 Ich finde, dass das Internet viele Möglichkeiten bietet, aber es kann auch eine Bedrohung sein. Aber wenn wir es klug verwenden, ist alles in Ordnung.

Tłumaczenie:

Wstęp

Można śmiało powiedzieć, że w dzisiejszych czasach wszyscy młodzi ludzie korzystają z Internetu. To ma wady i zalety. 

Rozwinięcie

Chcę zacząć od stwierdzenia, że w Internecie możemy szybko i prosto znaleźć różne informacje. Możemy znaleźć wszystkie potrzebne informacje bez wychodzenia z domu. Można także kupić taniej online wiele rzeczy oraz zabukować bilety lotnicze, bilety i hotele. Dodatkowo Internet umożliwia komunikowanie się z innymi ludźmi i zawieranie nowych znajomości. Można także na całym świecie szybko wysłać listy e-mailem.

 Z  drugiej strony Internet jest pożeraczem czasu. Serfowanie po nim może prowadzić do uzależnienia. Do tego dochodzi, że w Internecie znajduje się wiele informacji bez możliwości kontroli. Prywatne informacje i zdjęcia mogą być wykorzystane przez innych. Dodatkowo w Internecie ludzie mogą być bezkarnie obrażani.

Zakończenie

 Myślę, że Internet oferuje możliwości, ale może być również zagrożeniem. Jednak kiedy korzystamy z niego mądrze wszystko jest w porządku.


rozprawka za i przeciw po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać rozprawkę za i przeciw po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię 🙂

Ocena: 4.4/5 (liczba głosów:21)

Jeden komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *