Rozprawka po niemiecku za i przeciw

Rozprawka po niemiecku za i przeciw to forma wypowiedzi pisemnej, która wymagana jest na maturze rozszerzonej z języka niemieckiego, której głównym zadaniem jest przedstawienie argumentów za i przeciw postawionej tezie. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać rozprawkę za i przeciw po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór rozprawki za i przeciw po niemiecku. Zobacz również: Rozprawka opiniująca po niemiecku.

Spis treści:
1. Zasady pisania rozprawki za i przeciw po niemiecku
2. Przydatne zwroty
3. Przykład rozprawki za i przeciw po niemiecku z tłumaczeniem

Zasady pisania rozprawki za i przeciw po niemiecku

Pisząc rozprawkę za i przeciw, trzeba używać form poprawnych gramatycznie. Należy także zachować odpowiedni styl wypowiedzi – w tym przypadku obowiązuje styl formalny. Powinno się również stosować formę bezosobową i wyrazić własne zdanie dopiero na końcu rozprawki. Ponadto warto używać bardziej skomplikowane konstrukcji gramatycznych. Rozprawka powinna składać się z akapitów. Limit słów wynosi od 200 do 250.

Elementy składające się na rozprawkę za i przeciw po niemiecku

1. Wstęp – przedstawienie tematu, postawienie tezy bez wyrażania własnej opinii, zaznaczenie faktu, że rozważasz argumenty za i przeciw.

Viele Menschen fahren zum Studium ins Ausland. Das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile.

2. Rozwinięcie – realizacja treści zawartych w poleceniu, podanie argumentów oraz przykładów i ich szczegółowe omówienie.

a) Minimum dwa argumenty za wraz z uzasadnieniem.

Man muss festellen, dass man auf diese Weise Horizonten erweitern und etwas Neues erleben kann. Wir können andere Kulturen und Länder kennen lernen und neue internationale Kontakte knüpfen. Dazu kommt noch, dass wir Erfahrungen sammeln und unsere Fähigkeiten verbesssern. Man kann zusätzlich eine Fremdsprache erlernen und verbessern.

b) Minimum dwa argumenty przeciw wraz z uzasadnieniem.

Auf der anderen Seite kann man sich allein fühlen und isoliert sein. In einem fremden Land kennt man niemande, also gibt es niemanden zu sprechen und muss selbst zurechtkommen. Außerdem kostet die Fahrt viel, zum Beispiel das Flugticket ist teuer.

3. Zakończenie – podsumowanie spójne z tematem, postawioną tezą i argumentacją.

Ich denke, dass Studium im Ausland eine gute Idee ist. Man hat dort bessere Möglichkeiten und Lebensbedingungen. 

Przydatne zwroty

Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass … – Chcę zacząć od stwierdzenia, że …

Ich möchte untersuchen … – Chcę zbadać …

Das führt zur Frage … – To prowadzi do pytania …

Daraus ergibt sich die Frage, … – Z tego wynika pytanie …

Ich bin der Meinung, dass … – Jestem zdania, że …

Meiner Meinung nach … –  Moim zdaniem …

Ich vertrete den Standpunkt … – Jestem zdania …

Ich denke / finde /  meine, dass … – Myślę, że …

Es ist für mich klar, dass … – Jest dla mnie jasne, że …

Es besteht kein Zweifel, dass … – Nie ma wątpliwości, że …

Ohne Zweifel – Bez wątpienia

Sicherlich kann man sagen, dass … – Z pewnością można powiedzieć, że …

Ich möchte betonen … – Chciałabym zaakcentować …

Viele meinen … , aber ich denke, … – Wielu sądzi, że … , ale ja myślę, że …

An erster Stelle – Przede wszystkim

Erstens – Po pierwsze

Am Anfang – Na wstępie

Zweitens – Po drugie

Drittens – Po trzecie

Ebenfalls – Również

Ein großer Vorteil ist …- Dużą zaletą jest …

Ein wichtiges Argument für / dagegen ist … – Ważnym argumentem za / przeciw jest …

Ein weiteres Argument ist … – Kolejnym argumentem jest …

Obendrein – Na dodatek

Außerdem – Oprócz tego

Dazu kommt noch, dass … – Do tego dochodzi, że …

Man darf auch nicht vergessen, dass … – Nie można również zapomnieć, że …

Andererseits – Z drugiej strony

Trotzdem  – Pomimo to

Obwohl – Chociaż

Trotzdem – Mimo to

Zum Beispiel – Na przykład

Als Beispiel kann ich hier dienen … – Jako przykład może tutaj służyć …

Wie – Jak

Vor allem – Szczególnie

Folglich – Wobec tego

Demnach – Zatem

Im Grunde genommen – W gruncie rzeczy

Daraus geht hervor, dass … – Z tego wynika, że …

Zu guter Letzt … – Ostatnie, lecz nie mniej ważne …

Mich überzeugen am stärken die Argumente … – Najbardziej przekonują mnie argumenty …

Zusammenfassend – Podsumowując

Zusammenfassend kann man sagen, dass … –  Podsumowując, można powiedzieć, że …

Alles berücksichtigend … – Biorąc wszystko pod uwagę …

Am Ende / schließlich – Na koniec

Przykład rozprawki za i przeciw po niemiecku z tłumaczeniem

Wstęp

Man kann mit Sicherung sagen, dass heutzutage  alle jungen Leute Internet nutzen. Das hat Vorteile und Nachteile.

Rozwinięcie

Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass im Internet man schnell und einfach die verchiedene Informationen finden kann. Wir können alle Informationen, die Sie benötigen, finden ohne das Haus zu verlassen. Man kann auch billigen viele Sachen online kaufen und Flugtickets, Fahrkarten und Hotels buchen. Zusätzlich ermöglicht das Internet, mit anderen Leuten zu kommunizieren und neue Bieziehungen zu schließen. Man kann auch schnell Briefe per E-Mail in der ganzen Welt versenden.

Anderseits ist das Internet Zeitschlucker. Das Surfen kann zur Sucht werden. Dazu kommt noch, dass im Netz es viele Informationen ohne Kontrollmöglichkeit gibt. Private Informationen und Fotos können von anderen missbraucht werden. Obendrein können Menschen im Internet ungestraft beleidigt werden.

Zakończenie

 Ich finde, dass Internet viele Möglichkeiten bietet und kann auch eine Bedrohung sein. Aber wenn wir es klug verwenden, ist alles gut.

Tłumaczenie:

Wstęp

Można śmiało powiedzieć, że w dzisiejszych czasach wszyscy młodzi ludzie korzystają z Internetu. To ma wady i zalety. 

Rozwinięcie

Chcę zacząć od stwierdzenia, że w Internecie możemy szybko i prosto znaleźć różne informacje. Możemy znaleźć wszystkie potrzebne informacje bez wychodzenia z domu. Można także kupić taniej online wiele rzeczy oraz zabukować bilety lotnicze, bilety i hotele. Dodatkowo Internet umożliwia komunikowanie się z innymi ludźmi i zawieranie nowych znajomości. Można także na całym świecie szybko wysłać listy e-mailem.

 Z  drugiej strony Internet jest pożeraczem czasu. Serfowanie po nim może prowadzić do uzależnienia. Do tego dochodzi, że w Internecie znajduje się wiele informacji bez możliwości kontroli. Prywatne informacje i zdjęcia mogą być wykorzystane przez innych. Dodatkowo w Internecie ludzie mogą być bezkarnie obrażani.

Zakończenie

 Myślę, że Internet oferuje możliwości, ale może być również zagrożeniem. Jednak kiedy korzystamy z niego mądrze wszystko jest w porządku.

rozprawka za i przeciw po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać rozprawkę za i przeciw po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię 🙂

Rozprawka po niemiecku za i przeciw
średnia: 4.7 z 3 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.