List formalny do redakcji po niemiecku

List formalny do redakcji po niemiecku to jedna z dłuższych form wypowiedzi pisemnej, która obowiązuje na maturze z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Jest to list oficjalny, który piszemy, jeśli chcemy nawiązać do opublikowanego w mediach artykułu. Zamieszczamy w nim swój komentarz i przemyślenia odnośnie przeczytanego tekstu. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list formalny do redakcji po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór listu formalnego do redakcji po niemiecku. Zobacz również: List formalny z prośbą o informacje po niemiecku i List formalny ze skargą po niemiecku.

Spis treści:
1. Zasady pisania listu formalnego do redakcji po niemiecku
2. Przydatne zwroty
3. Przykład listu formalnego do redakcji po niemiecku z tłumaczeniem

Zasady pisania listu formalnego do redakcji po niemiecku

Pisząc list z do redakcji, należy zachować poprawność gramatyczną i odpowiedni styl wypowiedzi. Tutaj musimy używać stylu formalnego. Pamiętaj, aby nie stosować potocznych wyrażeń i pospolitych słów. Należy odnieść się do wszystkich podanych w poleceniu punktów. List powinien być podzielony na akapity. Ilość słów powinna mieścić się w przedziale od 200 do 250.

Elementy składające się na list formalny do redakcji po niemiecku

 1. Oficjalny nagłówek – zwrot grzecznościowy rozpoczynający list.

Sehr geehrte Damen und Herren,

2. Wstęp – opisujemy przyczynę napisania listu.

Ich habe gerade Ihren Artikel über Italien gelesen.

3. Rozwinięcie – rozwinięcie wskazanych w temacie aspektów (każdy nowy aspekt umieszczamy w oddzielnym akapicie).

Ich fahre nach Italien für einen Monat. Ich interessiere mich für Italien, vor allem für die italienische Küche. Das ist meine erste Reise in dieses Land. Könnten Sie bitte ein gutes italienisches Restaurant in Rom empfehlen?

4. Zakończenie – podsumowanie tematu i naszych argumentów, wyrażenie życzeń lub próśb.

Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar.

5. Zwrot grzecznościowy – oficjalny zwrot kończący list oraz XYZ jako nasz podpis.

Mit freundlichen Grüßen

XYZ

Przydatne zwroty

Sehr geehrter Herr Nowak – Szanowny Panie Nowaku

Sehr geehrte Frau Hoffman – Szanowna Pani Hoffman

Sehr geehrte Damen und Herren – Szanowni Państwo

Sehr geehrter Redakteur – Szanowny Panie Redaktorze

Sehr geehrte Redakteurin – Szanowna Pani Redaktor

Ich schreibe wegen Ihrem Artikel , der am … in …. erschien. – Piszę w odniesieniu do  Pańskiego artykułu, który pojawił się w …, dnia …

Ich habe gerade Ihren Artikel gelesen. – Właśnie przeczytałam Pański artykuł.

Ich schreibe im Zusammenhang mit Ihrem Artikel. – Piszę w związku z Pańskim artykułem.

Ich interessiere mich für Ihren Artikel. –  Jestem zainteresowana Pańskim artykułem.

Ich bin überrascht. – Jestem zaskoczona.

Ich schreibe um über … zu erfahren. – Piszę, aby dowiedzieć się o …

Ich möchte  mich bei Ihnen bedanken. – Chciałabym Panu podziękować.

Ich möchte Ihnen gratulieren. – Chciałabym Panu pogratulować.

Ich stimme Ihnen zu / nicht zu, dass … – Zgadzam się / Nie zgadzam się z Pańską opinią o …

Ich bin derselben Meinung, weil … – Jestem tego samego zdania, ponieważ …

Ich sehe das anders. – Widzę to inaczej.

Ich denke so, weil … – Uważam tak bo …

Ein weiteres Argument ist … – Kolejnym argumentem jest …

Ich würde mehr ähnliche Themen vorschlagen, zum Beispiel … – Chciałabym zasugerować więcej podobnych tematów, np. …

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, falls Sie mir auf meine Fragen Antwort antworten würden. – Byłabym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

Ich frage mich, was andere Leser darüber denken. – Zastanawiam się co myślą o tym inni czytelnicy.

Ich werde Ihre Antwort erwarten. – Czekam na Państwa odpowiedź.

Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar. – Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.

Ich hoffe, Sie werden dieses Problem schnell lösen. – Mam nadzieję, że Państwo szybko rozwiążą ten problem.

Hochachtungsvoll – Z poważaniem

Mit herzlichen Grüßen – Z poważaniem

Przykład listu formalnego do redakcji po niemiecku z tłumaczeniem

Wstęp Sehr geehrte Redakteurin,

ich schreibe im Zusammenhang mit Ihrem Artikel über Gap Year.

Rozwinięcie  Ich stimme Ihnen zu. Ich denke auch, dass ein Gap Year  eine gute Idee ist. Während dieser Zeit können sich junge Menschen entscheiden, was sie im Leben wirklich machen wollen. Sie können auch arbeiten, reisen, eine Pause vom Lernen machen und viele interessante Leute kennenlernen.

Ich finde, dass das sehr notwendig ist. Ich werde dazu meine Kinder ermutigen.

Zakończenie Ich frage mich, was andere Leser darüber denken. Ich würde also mehr ähnliche Themen vorschlagen, zum Beispiel Geschichten von jungen Menschen, die sich auf das Gap Year entschieden haben.

Hochachtungsvoll

XYZ

Tłumaczenie:

 Wstęp Szanowna Pani Redaktor,

Piszę w związku z Pani artykułem o gap year.

 Rozwinięcie Również uważam, że gap year to dobry pomysł. W tym czasie młodzi ludzie mogą zdecydować, co tak na prawdę chcą robić w życiu. Mogą także pracować, podróżować, odpocząć od nauki i poznać wielu ciekawych ludzi.

Uważam, że to jest bardzo potrzebne. będę do tego zachęcać moje dzieci.

Zakończenie Zastanawiam się co myślą o tym inni czytelnicy. Chciałabym również zasugerować więcej podobnych tematów, np. historie młodych ludzi, którzy zdecydowali się na gap year.

Z poważaniem

XYZ

list formalny do redakcji po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać list formalny do redakcji po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.2/5 (liczba głosów:4)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *