Certyfikat CPE – co to jest, poziom, cena, przykładowy egzamin

Certyfikat CPE – Certificate of Proficiency in English, określający naszą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 jest najtrudniejszym z certyfikatów. Posiadanie certyfikatów językowych może odegrać ważną rolę podczas szukania pracy, gdyż potencjalny pracodawca ma świadomość tego na jakim poziomie jest nasza znajomość języka. Poniżej znajdziecie informacje na temat tego jak wygląda egzamin CPE, kto może do niego przystąpić oraz rady jak się do niego przygotować.

Spis treści:
1. Certyfikat CPE – co to jest? Jaki jest jego poziom?
2. Cena certyfikatu CPE
3. Jak wygląda egzamin CPE?
4. Jak przygotować się do egzaminu?
5. Przykładowe egzaminy CPE

Certyfikat CPE – co to jest? Jaki jest jego poziom?

Egzamin CPE (Certificate of Proficiency in English lub Cambridge English: Proficiency) jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w formie pisemnej i mówionej na poziomie C2 (biegłym). Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo i jest dowodem na znajomość języka wystarczającą do pracowania i studiowania posługując się angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania. Umożliwia on również podjęcie studiów podyplomowych na uczelniach wyższych w krajach anglojęzycznych.

Cena certyfikatu CPE

CPE wydawany jest przez University of Cambridge na podstawie testu, który składa się z czterech części. W Polsce organizowany jest przez British Council, a koszt jaki trzeba ponieść, aby taki certyfikat uzyskać to 650zł. Na egzamin CPE można zarejestrować się w centrum egzaminacyjnym, u naszego pracodawcy lub w szkole językowej. CPE można zdawać w wersji tradycyjnej – pisemnej lub komputerowej. Pamiętajcie o tym, że żeby zdać egzamin należy zdobyć minimum 60% punktów. Wyniki egzaminu są dostępne po około 4-6 tygodniach od daty części pisemnej a wyniki w wersji komputerowej po 2 tygodniach.

Możesz śmiało podejść do egzaminu CPE jeśli:

– Twoim językiem ojczystym nie jest angielski.

– Zależy Ci na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu wydanego przez uznaną instytucję.

– Rozumiesz niemal wszystko, co czytasz lub słyszysz w języku angielskim.

– Potrafisz biegle posługiwać się językiem  angielskim w każdej sytuacji (zawodowo, edukacyjnie czy towarzysko).

– Płynnie, swobodnie i spontanicznie wypowiadasz się w języku angielskim.

–  Dobór odpowiednich sformułowań nie sprawia Ci najmniejszego problemu podczas wypowiedzi.

–  Twoje wypowiedzi ustne i pisemne są bogate w zaawansowane konstrukcje gramatyczne i niebanalne słownictwo.

– Perfekcyjnie znasz zagadnienia gramatyczne i potrafisz ich poprawnie używać.

Jak wygląda egzamin CPE?

Egzamin składa się z czterech części – czytanie i część gramatyczno leksykalna, pisanie, słuchanie, mówienie. Pierwsze trzy części zdajesz tego samego dnia. Do części ustnej przystępuje się w innym lub tym samym terminie i zdaje się ją w obecności dwóch egzaminatorów i innego kandydata. Całkowity czas trwania egzaminu to 3 godziny i 56 minut.

Część

Reading & Use of English Writing Listening Speaking
Czas trwania 1 godzina 30 minut 1 godzina 30 minut 40 minut

16 minut

Punkty (%) 40% 20% 20%

20%

1. Reading & Use of English

Czytanie i część gramatyczno-leksykalna trwają godzinę i 30 minut. W tym wypadku mamy do czynienia z 7 częściami (53 pytania). Zdający musi wykazać się umiejętnością rozumienia różnych testów (np. literatura faktu, literatura piękna, dzienniki, czasopisma, instrukcje obsługi) .

Część 1

Naszym zadaniem w części 1 jest przeczytanie podanego tekstu zawierającego luki (1-8) i zdecydowanie, która z 4 odpowiedzi ( A, B, C lub D) pasuje najlepiej w wolnych miejscach.

Cześć 2

W części 2 ponownie pojawia się tekst, który musimy uważnie przeczytać i uzupełnić luki (9-16) tylko jednym słowem w każdej. Ta część różni się od części pierwszej tym, że na dane słowo musimy wpaść sami (nie mamy podanych 4 różnych możliwości).

Część 3

Część 3 to słowotwórstwo. Po raz kolejny naszym zadaniem jest uważne przeczytanie tekstu i uzupełnienie luk (17-24). Z podanych słów musimy utworzyć podobne w pisowni słowa, które możemy wpisać w puste pola. Np. ze słówka „common” możemy stworzyć „commonly” (oczywiście, o ile pozwala na to kontekst).

Część 4

W części 4 naszym zadaniem jest dokończenie podanego zdania (25-30)  w taki sposób, aby miało ono podobne znaczenie do zdania podanego wcześniej. Musimy użyć w tym celu podanego słowa. Uwaga! Podanego słowa nie można zmienić i należy zmieścić się w przedziale od 2 do 5 słów (wliczając podane słówko). Np.

CAME

Nobody expected the main character to die. Nikt nie spodziewał się śmierci głównego bohatera.

The main character’s death came as a surprise to everyone.  Śmierć głównego bohatera okazała się dla wszystkich niespodzianką.

Część 5

Część 5 składa się na dłuższy tekst, który należy uważnie przeczytać a następnie odpowiedzieć na pytania (31-36) odnoszące się do tego tekstu. Z podanych odpowiedzi (A, B, C i D) musimy wybrać taką, która pasuje najlepiej.

Część 6

W części 6 musimy przeczytać tekst, z którego usunięte zostało 7 akapitów (37-43). Zostały one podane poniżej (A, B, C, D, E, F, G i H). Naszym zdaniem jest  umieszczenie ich w odpowiednie miejsca w tekście. Uwaga! Jeden z akapitów został podany dodatkowo i nie należy go używać.

Część 7

W części 8 naszym zadaniem jest przeczytanie tekstów (A, B, C, D, E) a następnie dopasować je do podanych pytań (44-53). Jeden tekst może odnosić się do kilku pytań.

2. Writing

Pisanie to druga część egzaminu. Trwa ona godzinę i 30 minut, składa się z dwóch części i wymaga od kandydata umiejętności napisania różnorodnych tekstów, takich jak list, artykuł, esej, raport lub recenzja.

Część 1

W tej części zadaniem jest napisanie eseju składającego się z 240 – 280 słów odnosząc się do podanych informacji. Ważne jest zachowanie odpowiedniego stylu oraz poprawne użycie struktur gramatycznych i ortografii.

Część 2

Część druga składa się z trzech pytań/poleceń (2-4). Naszym zadaniem jest wybranie jednego z nich i napisanie listu/recenzji/raportu/wniosku/artykułu na podany temat. Limit słów to 280 – 320. Ważne jest zachowanie odpowiedniego stylu oraz poprawne użycie struktur gramatycznych i ortografii.

3. Listening

Słuchanie trwa około 40 minut i składa się z 4 części (30 pytań). W tej części oceniana jest umiejętność rozumienia i uważnego słuchania różnego rodzaju materiałów np. wykładów, wywiadów, przemów. Każde nagranie odsłuchiwane jest dwukrotnie, a wcześniej dostajesz czas na zapoznanie się z pytaniami.

Część 1

W części pierwszej usłyszymy 3 różne nagrania. Naszym zadaniem jest wybór poprawnej odpowiedzi (A, B, lub C) na każde z pytań 1-6.

Część 2

W tej części usłyszymy osobę wypowiadającą się na określony temat. Po odsłuchaniu nagrania musimy uzupełnić odnoszące się do tekstu zdania (7-15) słowem lub krótką frazą.

Część 3

W części 3 będziemy musieli odpowiedzieć na pytania (16-20)  dotyczące nagrania wybierając jedną z czterech odpowiedzi (A, B, C, D).

Część 4

Część 4 składa się z dwóch zadań, które należy rozwiązywać jednocześnie. Usłyszymy pięć nagrań, a naszym zadaniem będzie dopasowanie rozmówców do ośmiu opinii (A, B, C, D, E, F, G, H).

4. Speaking

Mówienie jest ostatnią częścią egzaminu. Trwa 16 minut i składa się z 3 części. W tym przypadku oceniane są umiejętności bezpośredniego, efektywnego komunikowania się z drugą osobą języku angielskim oraz argumentowania, negocjacji i dyskutowania. Oceniane jest również poprawne użycie struktur gramatycznych, intonacji, wymowy i szybki dobór odpowiedniego słownictwa. Do tego zdania podchodzi się razem z innym kandydatami (lub jednym), którzy będą Twoimi partnerami w dyskusji.

Część 1

Część pierwsza trwa przeważnie 2 minuty (3 jeżeli kandydatów jest trzech). Przypomina ona trochę „rozgrzewkę”. Egzaminator zadaje kilka krótkich pytań, które mają na celu poznanie zdającego. Są to pytania typu:

What is the importance of the internet in your life? Jak ważną rolę odgrywa w Twoim życiu internet?

What would your dream job be? (Why?) Jaki zawód byłby Twoim wymarzonym? (Dlaczego?)

Część 2

Ta część trwa około 4 minut (lub 6) i wymaga minutowej wypowiedzi na temat przedstawionych fotografii. Potem kandydaci mają około minuty na podjęcie wspólnej decyzji będącej rozwiązaniem na pytanie.

Część 3

Część trzecia trwa około 10 minut i sprawdza umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi. Najpierw jeden ze zdających otrzymuje kartkę z pytaniem/tematem, o którym musi dyskutować przez 2 minuty. Następnie egzaminator zadaje drugiemu zdającemu krótkie pytanie odnoszące się do poprzedniej wypowiedzi (może także zadać to samo pytanie pierwszemu kandydatowi). Później role się odwracają, drugi kandydat wypowiada się przez 2 minuty na temat z kartki, a egzaminator zadaje pytanie dotyczące wypowiedzi. Na sam koniec osoba egzaminująca zadaje pytania dotyczące tematu przewodniego i stara się zachęcić kandydatów do wspólnej dyskusji. W tym zadaniu ważna jest umiejętność wyrażania opinii, argumentowania oraz tworzenia dłuższych wypowiedzi.

Jak przygotować się do egzaminu?

Dobre przygotowanie to połowa sukcesu, dlatego warto wcześniej zastanowić się nad odpowiednią strategią. Oglądanie angielskich filmów, wiadomości, rozmawianie po angielsku, czytanie angielskich gazet i książek czy słuchanie radia  to łączenie przyjemnego z pożytecznym i daje dużo lepsze efekty niż wkuwanie słówek bądź regułek gramatycznych na pamięć. Bardzo dobry pomysłem jest również zapisanie się do szkoły językowej. Wiele szkół oferuje kursy organizowanie specjalnie dla osób planujących zdobyć certyfikat. W księgarniach oraz w Internecie dostępne są książki z testami. CPE to już poziom bardzo wysoki, dlatego najlepiej znaleźć sobie korepetytora choćby do ćwiczenia konwersacji. Warto przyswoić sobie rzadziej używane angielskie idiomy czy czasowniki złożone. Wyszukane, rzadko spotykane słówka to coś, co na egzaminie na tym poziomie może się bardzo przydać.

Co robić:

 • Dowiedzieć się jak dokładnie wyglądają poszczególne zadania na egzaminie, najlepiej przejrzeć przykładowy test.
 • Podejść do egzaminu optymistycznie, spróbować się zrelaksować.
 • Czytać dokładnie wszystkie polecenia , słuchać dokładnie nagrań i uważnie przepisywać odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 • Podczas części ustnej należy zachowywać się w sposób kulturalny, patrzeć na osobę, z którą rozmawiamy oraz odpowiadać wyraźnie, pełnymi zdaniami.
 • Słuchać dokładnie poleceń egzaminatora i odpowiadać zgodnie z tematem.
 • Odpowiednio zagospodarować czas na egzaminie.
 • Na egzaminie ustnym pamiętać o odpowiedniej intonacji i wymowie i płynności.
 • Podkreślać słowa kluczowe.
 • Czytać przykłady, tytuły i nagłówki tekstów (mogą mieć kluczowe znaczenie w zadaniu).
 • Pamiętać o gramatyce, poprawnej pisowni i strukturze.
 • Rozwiązywać testy próbne mierząc czas.
 • Ćwiczyć ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć! Szczególnie przyzwyczaić się do pisania wypowiedzi na około 300 słów.
 • Wykupić sobie korepetycje z lektorem, który dobrze zna strukturę egzaminu CPE.

Czego nie robić:

 • Nie panikować!
 • Nie używać języka polskiego.
 • Nie odpowiadać jednym słowem, nie mamrotać pod nosem, nie odpowiadać „nie wiem”.
 • Nie lać wody.
 • Jeśli zdajesz egzamin w formie pisemnej i ćwiczysz sobie pisanie, nie rób tego na komputerze.
 • Starać się odpowiedzieć na każde pytanie, nie zostawiać pustych pól.
 • Nie przerywać egzaminatorowi ani drugiemu kandydatowi.
 • Nie przekraczać limitu słów.
 • Nie rozwiązuj przykładów – stracisz tylko czas, a odpowiedź jest zawsze podana.
 • Jeżeli chcesz użyć bardzo zaawansowanej struktury gramatycznej, ale nie jesteś jej pewien, lepiej wybij sobie ten pomysł z głowy! Dużo bezpieczniej jest użyć prostej, pewnej konstrukcji.
 • Podczas egzaminu ustnego staraj się nie dominować w rozmowie z partnerem, ale też nie siedź cicho, w końcu oceniana jest tu zdolność komunikacji.

Dlaczego warto zdać egzamin?

Certyfikat  CPE jest potwierdzeniem naszych umiejętności, a co za tym idzie stanowi dowód na to, że jesteśmy w stanie posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłym. Często dla pracodawców jest to informacja kluczowa podczas rekrutacji. Wiedza, którą posiadamy, jest poparta międzynarodowym certyfikatem, który w CV wygląda bardzo profesjonalnie. Zdany egzamin formalnie potwierdza nasze umiejętności i zwiększa poczucie własnej wartości. Posiadanie Certyfikatu CPE zwalnia z egzaminu z języka angielskiego podczas rekrutacji na wiele uczelni. Certyfikat CPE wraz z przygotowaniem pedagogicznym (kurs) uprawnia do nauczania języka angielskiego. Posiadając Certyfikat CPE możemy również pracować w polskiej służbie cywilnej. Jest on także dowodem znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, pracowników ministerstwa. Przydaje się również w przemyśle i handlu na całym świecie.

Przykładowy egzamin CPE

Poniżej znajduje się link do pobrania całego egzaminu CAE:

Pobierz

certyfikat CPE

To już wszystko co musisz wiedzieć o certyfikacie CPE. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *