List formalny ze skargą po angielsku

List formalny ze skargą po angielsku, to jedna z formalnych wypowiedzi pisemnych obowiązujących na maturze z języka angielskiego. Jest to list oficjalny, wyrażający nasze niezadowolenie w stosunku do jakości produktu lub usług. Jest on również nazywany listem z reklamacją lub z zażaleniem. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać list formalny ze skargą  po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór listu formalnego ze skargą po angielsku. Zobacz również: List formalny do redakcji po angielsku i List formalny z prośbą o informacje po angielsku.

Spis treści:
1. Zasady pisania listu formalnego ze skargą po angielsku
2. Przydatne zwroty
3. List formalny ze skargą po angielsku – wzór

Zasady pisania listu formalnego ze skargą po angielsku

Pisząc list z reklamacją, należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki oraz mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym przypadku, obowiązuje styl formalny. Nie można używać słów potocznych (cool) i form skróconych (I’m). Należy w pełni rozwinąć podane w poleceniu informacje. List powinien być podzielony na akapity. Limit słów to 120-150.

Elementy składające się na list ze skargą po angielsku

1. Zwrot grzecznościowy – zwrot rozpoczynający list.

Dear Sir or Madam

2. Wstęp – tutaj określamy cel listu.

I am writing to express my dissatisfaction with your service.

3. Rozwinięcie – omówienie głównego tematu (każdy nowy aspekt wspominamy w nowym akapicie).

First of all, I would like to draw your attention to the fact that the product was improperly packed. To make things worse, the product arrived broken. I was completely disappointed.

4. Zakończenie – podsumowanie tematu, wyrażenie ewentualnych próśb lub życzeń.

I would appreciate it if you provided me with a full refund.

5. Zwrot grzecznościowy – zwrot kończący list oraz XYZ jako nasze imię i nazwisko (uwaga! zwrot grzecznościowy uzależniony jest od tego, czy na początku listu podaliśmy nazwisko adresata czy nie)

Dear Mr Brown – Yours sincerely

Dear Sir or Madam – Yours faithfully

Przydatne zwroty

Dear Sir – Szanowny Panie

Dear Madam – Szanowna Pani

Dear Ms Brown – Szanowna Pani Brown

Dear Mr Brown – Szanowny Panie Brown

I am writing to complain about – Piszę reklamację w związku z…

I must complain about… – Muszę poskarżyć się na…

I would like to make a complaint about… – Chciałabym złożyć reklamację na…

I am highly dissatisfied with your service. – Jestem bardzo niezadowolony z Państwa usług.

First of all… – Po pierwsze…

Secondly… – Po drugie…

According to… – Zgodnie z…

In fact, I have already written to… about it but nothing has changed. – Właściwie pisałem już do… w tej sprawie, ale niestety nic się nie zmieniło.

There has been no reply to my previous enquiry. – Nie otrzymałam odpowiedzi w związku z moim poprzednim listem.

The item has not been replaced. – Towar nie został wymieniony.

Contrary to the description in the brochure. – W przeciwieństwie do opisu w broszurce.

I bought this watch last week in your shop. – Zakupiłam ten zegarek w zeszłym tygodniu w Waszym sklepie.

I visited your restaurant a week ago. – Odwiedziłam Waszą restaurację tydzień temu.

It suddenly stopped working. – Nagle przestało działać.

The screen went black. – Ekran zrobił się czarny.

It had two deep cracks on the front. – Miało dwa głębokie pęknięcia z przodu.

The keyboard was missing. – Brakowało klawiatury.

The holiday was too expensive. – Wakacje były zbyt drogie.

The hotel room was dirty. – Pokój hotelowy był brudny.

The food was not cooked properly. – Jedzenie było nieodpowiednio przygotowane.

I was charged the wrong amount. – Naliczono mi złą kwotę.

Considering the circumstances… – Biorąc pod uwagę okoliczności…

In this situation, I am afraid I must ask you to… – W tej sytuacji obawiam się, że muszę prosić Państwa o…

It was a very unfortunate event because… – To wydarzenie było bardzo niefortunne, gdyż…

As a result, I was left without… – W efekcie, zostałem bez…

It this way it ruined all my plans. – W ten sposób zostały zrujnowane moje plany.

I believe this disappointment entitles me to compensation. – Wierzę, że to rozczarowanie upoważnia mnie do otrzymania odszkodowania.

I demand that… – Żądam…

I look forward to hearing from you. – Czekam na odpowiedź.

I hope to hear from you soon. – Czekam na informację.

Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem

List formalny ze skargą po angielsku – wzór

Przykład listu oficjalnego ze skargą po angielsku z tłumaczeniem

Wstęp Dear Mr Brown,

I am writing to express my dissatisfaction with the course in business Spanish for beginners in your school on Wednesdays and Fridays. I have already talked to you about problems with the course, and  you promised a change for the better, but nothing has changed.

Rozwinięcie There are two main problems with this course. Firstly, the Spanish teacher does not come on Fridays. I find it unacceptable because we do not make up for these classes so we pay for classes we did not attend. Secondly, there is not enough business vocabulary in the coursebook.
Zakończenie I hope it will be possible for you to find a new teacher or, at least, to talk to the current teacher about his attitude. Also, I believe that the coursebook will be replaced. Please let me know when I could come to your office to discuss the details.

Yours sincerely,

XYZ

Tłumaczenie:

Wstęp Szanowny Panie Brown,

Piszę do Pana, aby wyrazić moje niezadowolenie z kursu biznesowego w języku hiszpańskim odbywającego się w Pańskiej szkole w środy i piątki. Już wcześniej rozmawiałam z Panem na temat problemów z kursem i obiecał Pan wtedy zmianę na lepsze, ale nic się nie zmieniło.

Rozwinięcie Istnieją dwa głównie problemy związane z tym kursem. Po pierwsze, zdarza się, że nauczyciel języka hiszpańskiego nie pojawia się na piątkowych zajęciach. Uważam, że jest to niedopuszczalne, gdyż nie odrabiamy zajęć, które się nie odbyły, a więc płacimy za lekcje, w których nie uczestniczyliśmy. Po drugie,  podręcznik nie zawiera wystarczającej ilości słownictwa biznesowego.
Zakończenie Mam nadzieję, że znajdzie Pan nowego nauczyciela albo chociaż porozmawia z obecnym o jego podejściu do kursu. Wierzę też, że podręcznik zostanie wymieniony na inny. Proszę poinformować mnie kiedy będę mogła przyjść do Pańskiego gabinetu, aby przedyskutować szczegóły.

Z poważaniem,

XYZ

list formalny ze skargą po angielsku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać list formalny ze skargą po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

List formalny ze skargą po angielsku
średnia: 4.8 z 5 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.