Certyfikat TOEFL – co to jest, poziom, cena, przykładowy egzamin

Certyfikat TOEFL – Test of English as a Foreign Language, jest najbardziej prestiżowym certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego w środowisku akademickim. Posiadanie certyfikatów językowych może odegrać ważną rolę podczas szukania pracy, gdyż potencjalny pracodawca ma świadomość tego, na jakim poziomie jest nasza znajomość języka. Poniżej znajdziecie przykładowy egzamin TOEFL oraz informacje na temat tego, na czym polegają poszczególne części egzaminu i dlaczego warto go zdać.
 

Spis treści:
1. Certyfikat TOEFL – co to jest? Jaki jest jego poziom?
2. Cena certyfikatu TOEFL
3. Jak wygląda egzamin TOEFL?
4. Jak przygotować się do egzaminu?
5. Przykładowy egzamin TOEFL

Certyfikat TOEFL – co to jest? Jaki jest jego poziom?

Test of English as a Foreign Language (w skrócie TOEFL) to certyfikat akademicki organizowany przez Educational Testing Service (ETS). TOEFL jest nie tylko najpopularniejszym certyfikatem w środowisku akademickim, ale również najbardziej nowoczesnym, gdyż zdaje się go w całości na komputerze. Egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie pomiędzy B2 a C1 (średniozaawansowany / zaawansowany). Uznawany jest przez 10 000 uczelni wyższych i agencji rządowych na całym świecie oraz przez Służbę Cywilną i Ministerstwo Edukacji Narodowej. TOEFL przydaje się bardzo podczas szukania zatrudnienia w krajach anglojęzycznych, szczególnie w Kanadzie i USA.

Cena certyfikatu TOEFL

Uzyskany certyfikat TOEFL ważny jest przez okres 2 lat, a koszt jaki trzeba ponieść, aby go zdobyć to 205 USD. Rejestrację na egzamin można wykonać  online na stronie www.ets.org/toefl/register. Liczba podejść do egzaminu jest nieograniczona, a wynik podawany jest w skali 0 – 120 punktów (dlatego testu nie da się „nie zdać”).

Cały test sprawdzany jest w USA , a jego wyniki są dostępne po 10 dniach kalendarzowych (po 15 dniach można pobrać raport swoich wyników).

Jak wygląda egzamin TOEFL?

Egzamin składa się z czterech części. Są to: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie.

Wszystkie części zdawane są tego samego dnia (po słuchaniu mamy 10 minutową przerwę na zrelaksowanie się i przygotowanie do części mówionej). Całkowity czas trwania egzaminu to 4 godziny. Każdy kandydat przystępujący do egzaminu otrzymuje własne stanowisko komputerowe oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Czas odliczany jest indywidualnie, a słuchawki i ich głośność są dobrane tak, że żaden z uczestników egzaminu nie przeszkadza sobie np. podczas części ustnej. Czas poszczególnych etapów prezentuje tabelka poniżej:

Część

Czytanie Słuchanie Mówienie Pisanie

Czas trwania

60 – 80 minut 60 – 90 minut 20 minut

50 minut

Punkty 0 – 30 0 – 30 0 – 30

0 – 30

1. Czytanie (Reading)

Czytanie składa się z 3 do 5 tekstów na poziomie akademickim (naukowych bądź popularnonaukowych) oraz z 36 do 56 pytań odnoszących się do tekstów. Całość odbywa się na komputerze, odpowiedzi zaznaczamy kliknięciem myszki lub przeciągnięciem odpowiedzi na prawidłowe miejsce. Zdecydowana większość pytań to pytania zamknięte. W dowolnym momencie możemy wrócić do poprzednich pytań, o ile pozwala na to czas, który jest odliczany przez nasz komputer. Ta część egzaminu wymaga obszernej znajomości słownictwa, umiejętności parafrazowania, wyciągania wniosków oraz streszczania.

2. Słuchanie (Listening)

Słuchanie składa się z 4 do 6 nagrań wykładów akademickich bądź dyskusji oraz 2 lub 3 dialogów, również na temat życia akademickiego. Naszym zadaniem jest odpowiedzenie na 34 – 51 pytań dotyczących odsłuchanych nagrań. Każda osoba zdająca egzamin otrzymuje własny zestaw słuchawkowy. W tej części również zaznaczamy / przeciągamy prawidłową odpowiedź za pomocą myszki, a pytania są w większości pytaniami zamkniętymi (podczas słuchania pojawiają się również zadania typu YES/NO). Głównym celem tej części jest sprawdzenie umiejętności uważnego słuchania nagrań anglojęzycznych, wyciągania wniosków oraz skupiania się na szczegółach.

3. Mówienie (Speaking)

Speaking to najkrótsza część egzaminu. Składa się z 6 zadań (2 zadania niezależne i 4 zintegrowane) i zdaje się ją mówiąc do mikrofonu. Pierwsze dwa zadania dotyczą pytań na temat życia akademickiego. Kolejne dwa są mieszanką czytania, słuchania i mówienia. Zadania polegają na przeczytaniu tekstu, wysłuchaniu nagrania i wypowiedzeniu się na temat relacji między tekstem słuchanym a czytanym. Ostatnie dwa zadania łączą w sobie słuchanie i mówienie. Zadaniem zdającego jest uważne wysłuchanie nagrań, a następnie ich streszczenie i odpowiedzenie na pytania. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności jasnego, spójnego wysławiania się w języku angielskim, przekazywania informacji, precyzyjnego argumentowania oraz wyjaśniania pojęć.

4. Pisanie (Writing)

Część pisemna składa się z dwóch zadań (zintegrowane i niezależne). W zadaniu pierwszym zdający przeczyta fragment tekstu a później wysłucha wykładu. Następnie będzie musiał odpowiedzieć na pytanie na temat tego co przeczytał i usłyszał (a konkretnie na temat relacji między dwoma fragmentami). Odpowiedź powinna mieć od 150 do 225 słów. Zadanie drugie polega na napisaniu typowego eseju wyrażającego opinię na podany temat. Twoja praca powinna mieć co najmniej 300 słów. Ta część sprawdza umiejętność odpowiedniego zorganizowania wypowiedzi pisemnej i rozwinięcia pomysłów. Oceniania jest również jakość i poprawność wypowiedzi, dlatego warto skupić się na gramatyce i dokładniej pisowni.

Jak przygotować się do egzaminu?

Przygotowanie do egzaminu to zazwyczaj żmudny proces wymagający systematyczności, ale wysoki wynik testu z pewnością Ci to wynagrodzi. Na rynku dostępnych jest wiele książek przygotowujących do egzaminów z języka angielskiego na poziomie B2/C1. Regularne rozwiązywanie testów, czytanie książek i oglądanie filmów po angielsku oraz ćwiczenie mówienia np. ze znajomymi mogą okazać się niezwykle pomocne. Oczywiście, jeżeli czujesz, że nie będziesz w stanie systematycznie uczyć się na własną rękę, możesz udać się na kurs. Wiele szkół językowych ma w swojej ofercie kursy przygotowawcze do egzaminu TOEFL.

Dlaczego warto zdać egzamin?

 • Przede wszystkim, TOEFL to egzamin międzynarodowy, uznawany na całym świecie.
 • Posiadając Certyfikat TOEFL możesz studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, pracować za granicą i swobodnie funkcjonować w kraju anglojęzycznym.
 • Egzaminu TOEFL nie można „oblać”, a wynik może być poprawiany co 2 lata.
 • Skala od 0 do120 punktów oraz to, że testy sprawdzane są w USA sprawia, że ocena jest obiektywna.
 • Czas oczekiwania na wyniki to zaledwie 10 dni.
 • Różnego rodzaju firmy, programy stypendialne oraz uczelnie wykorzystują wynik egzaminu podczas procesów rekrutacyjnych.
 • Na egzamin można zarejestrować się w szybki i łatwy sposób – przez Internet.
 • TOEFL jest również honorowany przez firmy zachodnie działające w Polsce.
 • Certyfikat TOEFL jest podstawą zaliczenia lektoratów na uczelniach wyższych.
 • Egzamin odbywa się w wyznaczonych sesjach egzaminacyjnych 30-40 razy w roku, czyli dosyć często.
 • Nowoczesna, elektroniczna forma egzaminu jest bardzo wygodna.
 • Posiadanie międzynarodowego certyfikatu pomaga uwierzyć we własne możliwości, zmotywować do dalszej nauki oraz podnieść pewność siebie.

Przykładowy egzamin TOEFL:

Poniżej znajduje się link do pobrania całego egzaminu TOEFL:

Pobierz

certyfikat TOEFL

To już wszystko co musisz wiedzieć o certyfikacie TOEFL. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Certyfikat TOEFL – co to jest, poziom, cena, przykładowy egzamin
średnia: 4.8 z 6 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.