Godziny po angielsku

Godziny po angielsku należą do podstaw języka angielskiego. Pytanie która godzina i podawanie godziny po angielsku są bardzo przydatnymi umiejętnościami w codziennym życiu. Z poniższego artykułu dowiecie się, jak zapytać „która jest godzina?” po angielsku oraz odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz również: Liczby po angielsku.

Spis treści:
1. Podawanie godziny po angielsku – sposób tradycyjny
2. Podawanie godziny po angielsku – sposób liczbowy
3. Porównanie obu sposobów podawania godziny
4. Przydatne zwroty związane z godzinami po angielsku
5. Podawanie godzin po angielsku wraz z wymową

Podawanie godziny po angielsku – sposób tradycyjny

Na wstępie warto zaznaczyć, że istnieją dwa sposoby określania czasu po angielsku. Pierwszy z nich to sposób tradycyjny. Polega on na opisywaniu czasu tak, jak robimy to w mowie potocznej i właśnie w niej jest stosowany. Używamy go w większości codziennych sytuacji związanych z podawaniem godzin.

Godziny ranne i popołudniowe

Zacznijmy od tego, że podczas podawania godziny sposobem traydycyjnym używamy systemu dwunastkowego – tj. dzielimy dobę na dwie połowy po 12 godzin. Od północy do południa występują godziny ranne (a.m. – ante meridiem), a od południa do północy godziny popołudniowe (p.m. – past meridiem). Zazwyczaj nie potrzeba dodawać informacji czy chodzi o godzinę poranną czy popołudniową gdyż łatwo się tego domyśleć, lecz gdy jest to wskazane, informację o tym dodaje się na końcu zdania. Aby płynnie podawać godziny bez zastanawiania się, warto najpierw dobrze opanować liczby po angielsku.

Pełne godziny

Podając pełne godziny zdanie zaczynamy zawsze od „It’s”, później podajemy godzinę, a na końcu możemy dodać „o’clock”. Końcówkę „o’clock” stosuje się jedynie do pełnych godzin. W przypadku gdy nie jest jasne czy chodzi nam o godzinę ranną czy popołudniową, można dodać AM lub PM.

Aby podać pełną godzinę używamy kontrukcji:

It’s + godzina + o’clock.

Różne sposoby zapisu pełnych godzin po angielsku:

01:00 – It’s one o’clock (a.m.). – Jest godzina 1:00 (rano). / Jest godzina pierwsza (rano).

02:00 – It’s two o’clock AM. – Jest godzina 2:00 rano.

03:00 – It’s three o’clock. – Jest godzina 3:00.

10:00 – It’s ten. – Jest dziesiąta.

11:00 – It’s eleven o’clock. – Jest godzina 11.00.

12:00 – It’s midday/noon. -Jest południe. / It’s twelve o’clock. – Jest godzina 12.00

13: 00 – It’s one o’clock (p.m.). – Jest godzina 13.00 (po południu). / Jest godzina pierwsza (po południu).

14:00 – It’s two o’clock. – Jest godzina 14.00.

16:00 – It’s four o’clock. – Jest godzina 16.00.

00:00 – It’s midnight. – Jest północ. / It’s twelve o’clock PM. – Jest godzina 00.00. / Jest godzina dwunasta wieczorem.

UWAGA: Zauważ, że gdy mówimy np. że jest godzina pierwsza/druga, nie używamy słowa „It’s first/second”, tylko „It’s one/two o’clock”.

Godziny z minutami

Aby podać godzinę z minutami, używamy wyrażeń ze słowami past/after (po którejś) oraz to (do którejś).

W przypadku chcemy podać godzinę z minutami od 1 do 30, używamy słów past/after, gdyż są to minuty po jakiejś pełnej godzinie. W przypadku gdy jest 15 minut po jakiejś godzinie, używamy słowa quarter (kwadrans), a gdy jest 30 minut, czyli „wpół do”, używamy słowa half (połowa). W przypadku chcemy podać godzinę z minutami od 30 do 59, używamy słowa to, gdyż są to minuty brakujące do jakiejś godziny.

Aby podać godzinę z pierwszej połowy godziny używamy konstrukcji:

It’s + minuty + past + godzina.

Różne sposoby zapisu godzin z minutami po angielsku:

16:11 – It’s four eleven PM. – Jest czwarta jedenaście po południu.

17:12 – It’s twelve past five. / It’s twelve after five. – Jest dwanaście po piątej.

05:15 – It’s quarter past five AM. – Jest kwadrans po piątej rano.

19:30 – It’s seven thirty (p.m.). – Jest siódma trzydzieści (po południu).

08:30 – It’s half past eight. – Jest ósma trzydzieści. = It’s half to nine. – Jest w pół do dziewiątej.

Aby podać godzinę z drugiej połowy godziny używamy konstrukcji:

It’s + minuty + to + godzina która nastąpi.

Różne sposoby zapisu godzin z minutami po angielsku:

17:46 – It’s fourteen to six (p.m.). – Jest za czternaście szósta (po południu).

16:45 – It’s quarter to five. – Jest za kwadrans piąta.

Zamiast słowa to można używać również słowa till, lecz jest ono popularne bardziej w amerykańskim angielskim.

Podawanie godziny po angielsku – sposób liczbowy

Ten sposób podawania godziny jest bardziej formalny, ale jednocześnie jest również znacznie prostszy. Wszystkie godziny podaje się w ten sam sposób. Nie stosujemy również podziału na godziny poranne i popołudniowe. Po prostu najpierw podaje się liczbę godzin, a później liczbę minut. I już 🙂 Dlatego też ten sposób jest dużo łatwiejszy do nauczenia, a moim zdaniem również przydatniejszy niż tradycyjny. Tak naprawdę wystarczy umieć liczby po angielsku, a później kolejno je odczytywać (jak z zegarka cyfrowego).

Oto jak wygląda podawanie godziny sposobem liczbowym:

It’s + liczba godzin + liczba minut.

Przykładowe godziny po angielsku podane drugim sposobem:

02:05 – It’s two oh five. – Jest druga zero pięć. (!) -> oh oznacza zero (czytamy jako „ou”)

07:49 – It’s seven fourty nine. – Jest siódma czterdzieści dziewięć.

12:24 – It’s twelve twenty-four. – Jest dwunasta dwadzieścia cztery.

18:45 – It’s eighteen forty-five. – Jest osiemnasta dwadzieścia pięć.

Porównanie obu sposobów  podawania godziny:

 Godzina Sposób pierwszy (tradycyjny) Sposób drugi (liczbowy)
16:00 It’s four o’clock PM. It’s sixteen o’clock.
16:05 It’s five past four PM. It’s sixteen oh five.
16:15 It’s a quarter past four PM. It’s sixteen fifteen.
16:20 It’s twenty past four PM. It’s sixteentwenty.
16:22 It’s twenty-two (minutes) past four PM. It’s sixteen twenty-two.
16:25 It’s twenty-five past four PM. It’s sixteen twenty-five.
16:30 It’s half past four PM. It’s sixteen thirty.
16:35 It’s twenty-five to five PM. It’s sixteen thirty-five.
16:40 It’s twenty to five PM. It’s sixteen forty.
16:45 It’s a quarter to five PM. It’s sixteen forty-five.
16:50 It’s ten to five PM. It’s sixteen fifty.
16:55 It’s five to five PM. It’s sixteen fifty-five.
16:56 It’s four (minutes) to five PM. It’s sixteen fifty-six.
16:58 It’s two (minutes) to / nearly five PM. It’s sixteen fifty-eight.
17:00 It’s five o’clock PM. It’s seventeen o’clock.

Przydatne zwroty związane z godzinami po angielsku:

What time is it? – Która jest godzina?

What’s the time? – Która godzina?

Could you tell me what time it is? – Czy mógłbyś mi powiedzieć, która jest godzina?

Excuse me, what time is it? – Przepraszam, która jest godzina?

Excuse me Sir/Miss, could you tell me the time please? – Przepraszam Pana/Panią, czy mógłby mi Pan powiedzieć, która godzina? (bardzo formalne)

May I ask you what time it is? – Czy mogę spytać, która jest godzina?

When does the meeting start? – Kiedy zaczyna się spotkanie?

At what time is the meeting? – O której jest spotkanie?

Meeting starts at nine. – Spotkanie zaczyna się o dziewiątej.

At what time will you come to me? – O której do mnie przyjdziesz?

I will come to you at five. – Przyjdę do Ciebie o piątej.

I usually wake up at eight o’clock AM. – Zwykle wstaję o ósmej rano.

The party starts at nine p.m. – Impreza rozpoczyna się o dziewiątej wieczorem.

Godziny po angielsku w tabelce

godziny po angielsku z tłumaczeniem

Podawanie godzin po angielsku wraz z wymową:

https://www.youtube.com/watch?v=MhzbRVqVbok

To już wszystko co musisz wiedzieć o godzinach po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4/5 (liczba głosów:32)

5 komentarzy

 1. W języku angielskim nie ma takiej godziny jak szesnasta. Od tego jest p.m lub a.m. żeby było wiadomo czy jest 4 rano czy po południu.

  1. Zegar elektroniczny pokazuje liczbę 16, a nie 4 😉 Nawet w telefonie trzeba specjalnie ustawić tryb 12-godzinny aby mieć AM i PM, więc jest taka godzina jak szesnasta 🙂 Nie tylko Anglicy mówią po angielsku, a ludzie z wielu krajów używają systemu 24 – godzinnego, więc używanie tego sposobu jest uzasadnione.

   1. Nie do końca.
    Przede wszystkim jeśli powiesz, że jest godzina szesnasta w krajach angielskojęzycznych to zrobią wielkie oczy i nie zrozumieją o co Ci chodzi lub chwilę im to zajmie.
    Z drugiej strony osoby które nie są nativami z angielskiego uczą się „nazywać” godziny po angielsku.
    Pracowałam w angielskich firmach z ogromną ilością ludzi najróżniejszych narodowości I nikt nie używa liczbowych określeń godzin w życiu codziennym.
    Uczenie takiej opcji może tylko utrudnić komunikację w przyszłości.
    Poznałam to na własnej skórze gdy po raz pierwszy wyjechałam za granicę.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *