Zbiór artykułów dotyczących gramatyki języka angielskiego. Informacje na temat czasów angielskich i różnych aspektów gramatyki angielskiej.

Rzeczowniki złożone w języku angielskim – Compound Nouns

Rzeczowniki złożone, inaczej compound nouns, to grupa rzeczowników składających się z dwóch lub trzech części. Tego typu rzeczowniki pojawiają się w języku angielskim stosunkowo często, dlatego ważne jest ich zrozumienie i rozpoznawanie. Poniżej znajdziecie przydatne informacje na temat rzeczowników złożonych. Spis treści: 1. Rodzaje rzeczowników złożonych 2. Liczba mnoga rzeczowników złożonych 3. Przykłady zdań z rzeczownikami złożonymi Rodzaje rzeczowników złożonych Jak sama nazwa wskazuje,[…]

Czytaj więcej

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect,  nazywany również czasem teraźniejszym dokonanym, nie ma w języku polskim swojego odpowiednika, dlatego często sprawia problemy osobom uczącym się języka angielskiego. Stosuje się go w odniesieniu do teraźniejszości jak i przeszłości. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje niezbędne do nauki Present Perfect. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Present Perfect 2. Konstrukcja zdań w czasie Present Perfect 3. Przykłady zdań w czasie Present Perfect[…]

Czytaj więcej

Przysłówki w języku angielskim

Przysłówki angielskie, inaczej adverbs, służą głównie do określenia sposobu wykonania jakiejś czynności. Podobnie jak w języku polskim, angielskie przysłówki odpowiadają zazwyczaj na pytanie „jak?”. Ze względu na to, że przysłówki mówią nam więcej o użytym czasowniku, warto nauczyć się jak je tworzyć oraz poznać ich przykłady. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje na temat przysłówków angielskich. Spis treści: 1. Tworzenie przysłówków 2. Rodzaje przysłówków 3.[…]

Czytaj więcej

In, on, at – przyimki w języku angielskim

Przyimki w języku angielskim mają taką samą funkcję co przyimki w języku polskim – łączą się z wyrazami nadając im zupełnie inne znaczenie. Przyimek czyli preposition, jest nieodmienną częścią mowy, dość często występującą w mowie potocznej. Ze względu na częstotliwość występowania przyimków i fakt, że wyrażenia przyimkowe sprawiają wiele trudności w nauce, warto zapoznać się z poniższym artykułem na temat przyimków w języku angielskim.[…]

Czytaj więcej

And, but, or, so – spójniki w języku angielskim

Spójniki, inaczej conjunctions,  odgrywają w języku angielskim bardzo ważną rolę, gdyż ich zadaniem jest łączenie części zdania lub całych zdań. Ze względu na zdania, w których występują, spójniki dzielimy na współrzędne i podrzędne. Poniżej znajdziecie najczęściej używane spójniki oraz przykłady ich użycia. Spis treści: 1. Spójniki współrzędne 2. Spójniki podrzędne 3. Przykłady zdań ze spójnikami Spójniki współrzędne Spójniki współrzędne w języku angielskim łączą dwa[…]

Czytaj więcej

Inwersja stylistyczna w języku angielskim

Inwersja jest jedną z bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim. Słowo „inwersja” wywodzi się z łaciny i oznacza „odwrócenie”. Polega więc ona na zmianie szyku i poszczególnych elementów zdania. Inwersję często spotyka się w bardziej zaawansowanych zdaniach, dlatego warto dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje dotyczące inwersji w języku angielskim. Spis treści: 1. Zastosowanie inwersji 2. Przykłady zdań[…]

Czytaj więcej

Who, which, when, where – zdania przydawkowe w języku angielskim

Zdania przydawkowe, inaczej relative clauses, służą w do dostarczenia dodatkowych informacji na temat podmiotu bądź dopełnienia zdania głównego. W języku angielskim rozróżniamy dwa rodzaje zdań przydawkowych: zdania przydawkowe definiujące oraz zdania przydawkowe niedefiniujące. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje na temat budowy oraz zastosowania zdań przydawkowych w języku angielskim. Spis treści: 1. Zdania przydawkowe definiujące 2. Zdania przydawkowe niedefiniujące 3. Przykłady zdań przydawkowych Zdania przydawkowe definiujące[…]

Czytaj więcej

Okresy warunkowe w języku angielskim

Okresy warunkowe, inaczej conditionals, wykorzystujemy w języku angielskim do budowy zdań, które mówią o tym co by się stało, gdyby. Tego typu zdania wyrażają warunki potrzebne do zaistnienia i skutki określonych sytuacji. Są to zdania podrzędnie złożone, składają się z dwóch części. Okresy warunkowe są bardzo powszechne w języku angielskim, dlatego warto poznać ich budowę i zastosowanie. Poniżej znajdziecie przydatne informacje na temat okresów[…]

Czytaj więcej

To be, to do, to have – czasowniki posiłkowe w języku angielskim

Czasowniki posiłkowe, inaczej auxiliary verbs, pojawiają się w języku angielskim bardzo często, dlatego ważne jest poznanie ich funkcji. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje na temat czasowników posiłkowych, takie jak rodzaje auxiliary verbs i ich zastosowanie. Spis treści: 1. Czasowniki posiłkowe 2. Czasownik to be 3. Czasownik to do 4. Czasownik to have Czasowniki posiłkowe Czasowniki posiłkowe są czasownikami, których funkcją jest tworzenie czasów, pytań,[…]

Czytaj więcej

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Czasowniki nieregularne, to bardzo ważny element gramatyki języka angielskiego. Niektóre czasowniki w języku angielskim posiadają kilka możliwych form, które nie podlegają regule końcówki ‘ed’. Dlatego nazywamy je czasownikami nieregularnymi. Ze względu na to, że wiele z nich wygląda zupełnie inaczej niż czasowniki regularne, warto nauczyć się ich na pamięć, gdyż są one potrzebne do tworzenia zdań w czasie Past Simple, w czasach Perfect, czy[…]

Czytaj więcej

Phrasal verbs – czasowniki frazowe w angielskim

Phrasal verbs, czyli angielskie czasowniki frazowe/złożone, są zmorą większości osób uczących się języka angielskiego. Głównym problemem podczas nauki tych czasowników jest ich spora ilość oraz fakt, że po prostu trzeba je zapamiętać. Ze względu na to, że phrasal verbs są bardzo często używane przez osoby posługujące się angielskim, warto nauczyć się chociaż tych najpopularniejszych. Poniżej znajdziecie listę najważniejszych czasowników frazowych w języku angielskim oraz[…]

Czytaj więcej

Must, can, should – czasowniki modalne w języku angielskim

Czasowniki modalne są kolejną ważną grupą czasowników w języku angielskim. Używamy ich dość często np. kiedy mówimy o możliwości bądź niemożliwości wykonania jakiejś czynności. Ze względu na to, że czasowniki modalne są zagadnieniem niezbędnym jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, warto poznać ich cechy, znaczenie oraz użycie. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje na temat czasowników modalnych. Spis treści: 1. Cechy czasowników modalnych 2. Czasowniki[…]

Czytaj więcej

Czas Present Simple

Czas teraźniejszy prosty jest podstawowym czasem gramatycznym w języku angielskim. Ze względu na swoją prostą konstrukcję jest on zazwyczaj nauczany jako pierwszy. Jest też on najczęściej stowanym czasem. Po zapamiętaniu najważniejszych zasad dotyczących Present Simple, użycie tego czasu nie powinno sprawiać problemów. Zanim przejdziemy do budowy zdań w Present Simple, musimy skupić się na jego zastosowaniu. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Present Simple 2. Konstrukcja zdań[…]

Czytaj więcej

Strona bierna w języku angielskim – Passive Voice

Stronę bierną, inaczej passive voice, w języku angielskim stosujemy dużo częściej niż w języku polskim. Zazwyczaj używa się jej w języku pisanym i formalnym. Ze względu na to, że konstrukcja strony biernej wymaga znajomości sporej ilości czasów gramatycznych, jej poprawne tworzenie może wydawać się skomplikowane. Poniżej znajdziecie wskazówki jak skutecznie nauczyć się tworzenia zdań, pytań i przeczeń w stronie biernej oraz dowiecie się, kiedy[…]

Czytaj więcej

Czas Past Simple

Past Simple, inaczej zwany czasem przeszłym prostym, jest podstawowym czasem angielskim, który służy do wyrażania czynności i wydarzeń mających miejsce w przeszłości. Sama budowa zdań w tym przypadku jest bardzo łatwa do przyswojenia. Problem może sprawiać zapamiętanie form nieregularnych czasowników. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje dotyczące czasu Past Simple. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Past Simple 2. Konstrukcja zdań w czasie Past Simple 3.[…]

Czytaj więcej

Mowa zależna w języku angielskim – Reported Speech

Mowa zależna (reported speech) w języku angielskim to rodzaj relacjonowania wypowiedzi bez ich dosłownego cytowania. Ponieważ w mowie zależnej występuje następstwo czasów, niezbędnym elementem jest tutaj dobra znajomość czasów i konstrukcji gramatycznych. Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów zdań w mowie zależnej, musimy skupić się na jej zasadach i istotnych elementach. Spis treści: 1. Mowa niezależna vs mowa zależna 2. Mowa zależna 3. Pytania w[…]

Czytaj więcej

Czas Present Continuous

Czas Present Continuous, inaczej zwany czasem teraźniejszym ciągłym lub Present Progressive Tense, służy do wyrażania teraźniejszości oraz przyszłości. Podobnie jak Present Simple, Present Continuous jest jednym z łatwiejszych i najczęściej używanych czasów angielskich. Zanim przejdziemy do budowy zdań w Present Continuous, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Present Continuous 2. Konstrukcja zdań w czasie Present Continuous 3. Przykłady zdań w czasie Present Continuous[…]

Czytaj więcej

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim jest umiejętnością niezwykle przydatną, gdyż przymiotniki stopniujemy zarówno w mowie potocznej jak i w języku formalnym. Poniżej znajdziecie wskazówki jak stopniować przymiotniki w języku angielskim oraz jak porównywać rzeczy i osoby. Spis treści: 1. Stopień wyższy i najwyższy – reguły ogólne 2. Przymiotniki nieregularne 3. Porównania w języku angielskim 4. Przykłady zdań ze stopniowaniem i porównywaniem Stopień wyższy i[…]

Czytaj więcej

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect, nazywany też czasem zaprzeszłym lub przeszłym dokonanym, to kolejny czas z grupy czasów Perfect. Swoją budową przypomina bardzo Present Perfect z tą różnicą, że czasownik posiłkowy występuje w formie przeszłej (had). Zanim skupimy się na budowaniu zdań w czasie Past Perfect, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Past Perfect 2. Konstrukcja zdań w czasie Past Perfect 3. Przykłady zdań[…]

Czytaj więcej

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim rzeczowniki można podzielić na policzalne i niepoliczalne. Z początku może wydawać się to proste i logiczne, rzeczowniki policzalne możemy policzyć, a niepoliczalnych nie. Zagłębiając się jednak w szczegóły, łatwo zauważyć kilka pułapek, na które musimy uważać. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz ich przykłady. Spis treści: 1. Rzeczowniki policzalne 2. Rzeczowniki[…]

Czytaj więcej

Czas Future Simple

Czas Future Simple, czyli czas przyszły prosty, to jeden z angielskich czasów służących do wyrażania przyszłości. Zarówno jego budowa jak i użycie nie sprawiają większych problemów. Zanim przejdziemy do konstrukcji zdań w Future Simple, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Future Simple 2. Konstrukcja zdań w czasie Future Simple 3. Przykłady zdań w czasie Future Simple Zastosowanie czasu Future Simple Future Simple[…]

Czytaj więcej

Angielskie przedimki: a, an, the – kiedy je piszemy?

Przedimek jest częścią mowy poprzedzającą większość rzeczowników angielskich. Dla wielu osób uczących się języka angielskiego przedimki (articles) stanowią spory problem, gdyż często się o nich zapomina. Poniżej znajdziecie wskazówki na temat tego o czym pamiętać używając przedimków, kiedy się je stosuje i jak się je zapisuje oraz wymawia. Spis treści: 1. Przedimek określony the 2. Przedimek nieokreślony a/an 3. Przedimek zerowy, czyli kiedy przedimków[…]

Czytaj więcej

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous, inaczej zwany przeszłym ciągłym lub przeszłym niedokonanym, to drugi obok Past Simple angielski czas służący do wyrażania przeszłości. Jego budowa i zastosowanie są bardzo podobne do Present Continuous. Zanim przejdziemy do konstrukcji zdań w Past Continuous, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Past Continuous 2. Konstrukcja zdań w czasie Past Continuous 3. Przykłady zdań w czasie Past Continuous Zastosowanie[…]

Czytaj więcej

Dopełniacz saksoński – co to jest i do czego służy?

Dopełniacz saksoński w języku angielskim używany jest do określania posiadacza czegoś (jeśli mówimy o ludziach lub zwierzętach). Innym sposobem wyrażania przynależności jest konstrukcja z of. Budowa dopełniacza saksońskiego jest bardzo prosta i nie powinna sprawiać trudności. Poniżej znajdziecie wskazówki jak i kiedy używać dopełniacza saksońskiego i przyimka of. Spis treści: 1. Dopełniacz saksoński 2. Przyimek of 3. Przykłady zdań Dopełniacz saksoński W języku angielskim[…]

Czytaj więcej

Czas Future Continuous

Czas Future Continuous to drugi po Future Simple angielski czas służący wyrażaniu przyszłości. Jest on również nazywany czasem przyszłym ciągłym, gdyż opisuje przyszłe czynności niedokonane. Zanim przejdziemy do konstrukcji zdań w Future Continuous, omówmy jego zastosowanie. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Future Continuous 2. Konstrukcja zdań w czasie Future Continuous 3. Przykłady zdań w czasie Future Continuous Zastosowanie czasu Future Continuous Future Continuous używamy:[…]

Czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników jest jedną z absolutnych podstaw nauki języka angielskiego. Ze względu na to, że umiejętność konstruowania liczby mnogiej przydaje się niezwykle często, warto poznać zasady tworzenia takich rzeczowników. Poniżej znajdziecie przykłady, wyjątki oraz wskazówki na temat tego jak tworzyć rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej. Spis treści: 1. Zasady tworzenia liczby mnogiej 2. Rzeczowniki mające taką samą liczbę mnogą jak pojedynczą 3.[…]

Czytaj więcej

Czas Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous jest poniekąd połączeniem czasu Present Perfect i Present Continuous. Podobnie jak Present Perfect, Present Perfect Continuous nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, dlatego jego zastosowanie może z początku wydawać się nieco skomplikowane. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje na temat budowy zdań i użycia Present Perfect Continuous. Spis treści: 1. Zastosowanie czasu Present Perfect Continuous 2. Konstrukcja zdań w czasie Present[…]

Czytaj więcej