Czasowniki modalne w języku niemieckim

W języku niemieckim występuje sześć czasowników modalnych. Służą do określania sposobu realizacji czynności. Odmieniają się one zgoła inaczej niż zwykłe czasowniki. Jedną z najważniejszych różnic jest to, że 1. i 3. osoba liczby pojedynczej ma taką samą formę.

Czasowniki modalne stosowane są najczęściej z bezokolicznikiem innego czasownika, który to występuje na końcu zdania.

Czasowniki modalne:

1. wollen
2.können
3. sollen
4. dürfen
5. müssen
6. mögen

Odmieniają się w następujący sposób.

Wollen

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
ich will wir wollen
du willst ihr wollt
er/sie/es will sie/Sie wollen

Sollen

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
ich soll wir sollen
du sollst ihr sollt
er/sie/es soll sie/Sie sollen

Dürfen

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
ich darf wir dürfen
du darfst ihr dürft
er/sie/es darf sie/Sie dürfen

Müssen

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
ich muss wir müssen
du musst ihr müsst
er/sie/es muss sie/Sie müssen

Können

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
ich kann wir können
du kannst ihr könnt
er/sie/es kann sie/Sie können

Mögen

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
ich mag wir mögen
du magst ihr mögt
er/sie/es mag sie/Sie mögen

Czasownik mögen występuje również w trybie przypuszczającym (möchten) i wyraża pragnienie lub życzenie (chciałbym, życzyłbym sobie, etc.)

Möchten

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
ich möchte wir möchten
du möchtest ihr möchtet
er/sie/es möchte sie/Sie möchten

Przykładowe zdania:

Was soll ich tun, um Gewicht zu verlieren? Co mam zrobić, aby stracić wagę?
Du musst zurück zur Schule gehen. Musisz wrócić do szkoły.
Kannst du es wiederholen? Czy możesz powtórzyć?
Paul will Kebab essen. Paul chce zjeść kebaba.
Hier darf man nicht schreien. Tutaj nie wolno krzyczeć.
Tom mag radfahren. Tom lubi jazdę na rowerze.
Ich möchte mit dem Manager sprechen. Chciałabym rozmawiać z kierownikiem.

czasowniki modalne w niemieckim

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach modalnych w języku niemieckim. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 2/5 (liczba głosów:1)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *