Rozprawka opiniująca po niemiecku

Rozprawka opiniująca po niemiecku to forma wypowiedzi pisemnej, która spotykana jest na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego, w której autor proszony jest o przedstawienie swojej opinii na dany temat. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać rozprawkę typu opiniującą po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór rozprawki opiniującej po niemiecku. Zobacz również: Rozprawka po niemiecku za i przeciw.

Spis treści:
1. Zasady pisania rozprawki opiniującej po niemiecku
2. Przydatne zwroty
3. Przykład rozprawki opiniującej po niemiecku z tłumaczeniem

Zasady pisania rozprawki opiniującej po niemiecku

Pisząc rozprawkę, w której wyrażamy swoją opinię trzeba używać form poprawnych gramatycznie. Należy także zachować odpowiedni styl wypowiedzi – w tym przypadku obowiązuje styl formalny. Powinno się również stosować formę bezosobową i wyrazić własne zdanie dopiero na końcu rozprawki. Ponadto warto używać bardziej skomplikowane konstrukcji gramatycznych. Rozprawka powinna składać się z akapitów. Limit słów wynosi od 200 do 250.

Elementy składające się na rozprawkę opiniującą po niemiecku

1. Wstęp – przedstawienie tematu, postawienie tezy z własną opinią.

Immer mehr junge Leute entscheiden sich auf Gap Year. Ich bin sicher, dass das eine gute Idee ist.

2. Rozwinięcie – realizacja treści zawartych w poleceniu, podanie argumentów oraz przykładów i ich szczegółowe omówienie.

a) Przedstawienie własnej opinii z minimum dwoma argumentami i przykładami, potwierdzającymi tezę.

Es besteht kein Zweifel, dass während dieser Zeit junge Menschen sich entscheiden könnnen, was sie im Leben wirklich machen wollen. Sie können auch arbeiten, reisen, eine Pause von Lern machen und viele interessante Leute und Kulturen kennenlernen. Das erweitert Horizonten. Daraus geht hervor, dass sie die Möglichkeit haben, um ihre Zukunft bewusst zu entscheiden. 

b) Zamieszczenie jednego lub dwóch kontrargumentów.

Ein wichtiges Argument dagegen ist Verlust zumindes des Jahres. Später gibt man in dem richtigen Arbeitsmarkt und hat weniger Berufserfahrung. Was folgt, fühlt man auch mehr Zeitdruck.

3. Zakończenie – podsumowanie spójne z tematem, postawioną tezą, argumentacją i naszą opinią.

Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, Gap Year machen. Diese Zeit kann man gut nutzen und viele lernen über sich selbst.

Przydatne zwroty

Ich bin der Meinung, dass … – Jestem zdania, że …

Meiner Meinung nach … –  Moim zdaniem …

Ich vertrete den Standpunkt … – Jestem zdania …

Ich denke / finde /  meine, dass … – Myślę, że …

Meiner Einchatzung nach … – Według mojego rozeznania …

Es ist für mich klar, dass … – Jest dla mnie jasne, że …

Es besteht kein Zweifel, dass … – Nie ma wątpliwości, że …

Ohne Zweifel – Bez wątpienia

Sicherlich kann man sagen, dass … – Z pewnością można powiedzieć, że …

Ich möchte betonen … – Chciałabym zaakcentować …

An erster Stelle – Przede wszystkim

Erstens – Po pierwsze

Am Anfang – Na wstępie

Zweitens – Po drugie

Drittens – Po trzecie

Ebenfalls – Również

Ein großer Vorteil ist …- Dużą zaletą jest …

Ein wichtiges Argument für / dagegen ist … – Ważnym argumentem za / przeciw jest …

Ein weiteres Argument ist … – Kolejnym argumentem jest …

Viele meinen … , aber ich denke, … – Wielu sądzi, że … , ale ja myślę, że …

Obendrein – na dodatek

Außerdem – oprócz tego

Dazu kommt noch, dass … – Do tego dochodzi, że …

Man darf auch nicht vergessen, dass … – Nie można również zapomnieć, że …

Andererseits – Z drugiej strony

Trotzdem – Pomimo to

Obwohl – Chociaż

Trotzdem – Mimo to

Zum Beispiel – Na przykład

Als Beispiel kann ich hier dienen … – Jako przykład może tutaj służyć …

Wie – Jak

Vor allem – Szczególnie

Folglich – Wobec tego

Demnach – Zatem

Im Grunde genommen – W gruncie rzeczy

Daraus geht hervor, dass … – Z tego wynika, że …

Zu guter Letzt … – Ostatnie, lecz nie mniej ważne …

Mich überzeugen am stärken die Argumente … – Najbardziej przekonują mnie argumenty …

Zusammenfassend – Podsumowując

Zusammenfassend kann man sagen, dass … –  Podsumowując, można powiedzieć, że …

Am Ende / schließlich – Na koniec

Przykład rozprawki opiniującej po niemiecku z tłumaczeniem

Wstęp

Heutzutage bevorzugen immer mehr Menschen Leben auf dem Lande. Aber ich finde, dass Leben im Großtadt besser ist.

Rozwinięcie

Erstens gibt es im Stadt viele Arbeitstellen, mit Sicherung mehr als auf dem Land. Es ist leichter, einen guten Job zu finden. Man darf auch nicht vergessen, dass eine Großstadt viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Es gibt sehr viele Freizeitmöglichkeiten, z.B Club-Veranstaltungen oder Konzerten. Es ist schwer dort langweilen. Außerdem ist die öffentliche Verkehrsmittel oft gut organisiert, so dass man schnell und einfach überall ankommt.

Anderseits sind Großstädte anstregend. Das Leben in Eile, die verschmutzte Luft, der ständige Lärm. Dort gibt es mehr Verbrecher als in kleinen Orten, also ist weniger ungefährlich. Obendrein ist das Leben in Metropolen mit Sicherung teuer. Selbst die Miete der Wohnungen kann eine Menge Geld kosten. Diese Sachen können sehr viel Stress verursachen.

Zakończenie

Alles zusammenfassend bin ich sicher, dass Leben im Großtadt besser ist. Wichtig für mich ist, dass ich dort viele Möglichkeiten habe, und überall ist in der Nähe

Tłumaczenie:

Wstęp

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi preferuje życie na wsi. Ale ja sądzę, że życie w dużym mieście jest lepsze.

Rozwinięcie

Po pierwsze, w mieście jest więcej ofert pracy, z pewnością więcej niż na wsi. Jest łatwiej znaleźć dobrą pracę. Nie można także zapomnieć, że duże miasto oferuje wiele różnych możliwości. Jest bardzo dużo możliwości spędzania czasu wolnego, na przykład imprezy klubowe i koncerty. Jest trudno tutaj się nudzić. Poza tym komunikacja publiczna jest dobrze zorganizowana, więc można szybko i prosto wszędzie dojechać.

Z drugiej strony, życie w dużym mieście jest stresujące. Życie w pośpiechu, zanieczyszczone powietrze, ciągły hałas. Jest tam więcej przestępców niż w małych miejscowościach, więc jest mniej bezpiecznie. Dodatkowo życie w metropoliach jest z pewnością droższe. Samo wynajęcie mieszkania może dużo kosztować. Te rzeczy mogą wywołać bardzo dużo stresu.

Zakończenie Podsumowując, jestem pewna, że życie w dużym mieście jest lepsze. Jest dla mnie ważne, że mam tam dużo możliwości i wszędzie est blisko.

rozprawka opiniujaca po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać rozprawkę opiniującą po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Rozprawka opiniująca po niemiecku
średnia: 4 z 4 głosów

Jeden komentarz

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.