And, but, or, so – spójniki w języku angielskim

Spójniki, inaczej conjunctions,  odgrywają w języku angielskim bardzo ważną rolę, gdyż ich zadaniem jest łączenie części zdania lub całych zdań. Ze względu na zdania, w których występują, spójniki dzielimy na współrzędne i podrzędne. Poniżej znajdziecie najczęściej używane spójniki oraz przykłady ich użycia.

Spis treści:
1. Spójniki współrzędne
2. Spójniki podrzędne
3. Przykłady zdań ze spójnikami

Spójniki współrzędne

Spójniki współrzędne w języku angielskim łączą dwa lub więcej  równorzędnych części zdania.

 • And (i, a) służy do łączenia wydarzeń wynikających z siebie bądź chronologicznych, a także do połączenia elementów serii.

We ate dinner and went to the cinema. Zjedliśmy śniadanie i poszliśmy do kina.

I can swim and play basketball. Potrafię pływać i grać w koszykówkę.

 • But (ale) służy do wyrażania kontrastu.

She likes dancing but she’s not good at it. Ona lubi tańczyć, ale nie jest w tym dobra.

My dog is noisy but cute. Mój pies jest hałaśliwy, ale słodki.

 • Or (lub) służy do wyrażania alternatyw/opcji.

We can play computer games, or we could go for a walk. Możemy pograć w gry komputerowe albo pójść na spacer.

We can fly to Paris or to New York. Możemy polecieć do Paryża albo do Nowego Jorku.

 • So (więc) służy do wyrażania skutku.

Anna hates being late, so she left home very early. Anna nienawidzi się spóźniać, więc wyszła z domu bardzo wcześnie.

It was hot, so we went to the beach. Było gorąco, więc poszliśmy na plażę.

 • Yet (lecz, ale) służy do wyrażania kontrastu.

The breakfast was simple, yet delicious. Śniadanie było proste, ale smaczne.

I am young, yet smart. Jestem młody, lecz bystry.

 • Both… and… (zarówno… jak i…) służy do podkreślenia obecności dwóch rzeczy/cech/umiejętności itd.

He is both stout and tall. Jest zarówno tęgi jak i wysoki.

She can do both draw and paint. Ona potrafi zarówno rysować jak i malować.

 • Either… or (albo… albo) łączy, a neither… nor (ani… ani) wyklucza.

I want to eat either a chicken or a salad. Chcę zjeść albo kurczaka albo sałatkę.

You either talk to me or read a book. Albo ze mną rozmawiasz albo czytasz książkę.

She’s neither smart nor funny. Nie jest ani mądra ani zabawna.

He can’t eat neither chocolate nor gummy. On nie może jeść ani czekolady ani żelek.

Spójniki podrzędne

Spójniki podrzędne łączą zdanie nadrzędne z podrzędnym.

 • If (jeśli) i unless (jeśli nie;chyba że) służą do wyrażania warunku.

You can visit me at work if you want. Możesz odwiedzić mnie w pracy, jeśli chcesz.

You should hurry up if you don’t want to be late. Powinieneś się pospieszyć, jeśli nie chcesz się spóźnić.

Mom won’t help you unless you tell her the truth. Mama Ci nie pomoże, jeśli nie powiesz jej prawdy.

I can help you unless you don’t want me to. Mogę Ci pomóc, chyba że tego nie chcesz.

 • Because (ponieważ, bo) służy do wyrażania przyczyny.

I didn’t come because I had visitors. Nie przyszłam, ponieważ miałam gości.

He didn’t go to school, because he was ill. Nie poszedł do szkoły, bo był chory.

 • After (po, kiedy) i before (zanim, przed) służą do opisywania wydarzeń następujących po sobie.

After I graduated, I started working as a nurse. Po skończeniu studiów zaczęłam pracować jako pielęgniarka.

After I saw him, I couldn’t stop thinking about him. Kiedy go zobaczyłam, nie mogłam przestać o nim myśleć.

It’ll be months before we see each other again. Miną miesiące zanim się znowu zobaczymy.

Please wash the dishes before you go. Proszę pozmywaj zanim wyjdziesz.

 • Till/untill (do, aż, do, zanim) służą do wyrażania czasu.

I’ll wait till you come here. Poczekam tu przyjdziesz.

You won’t get any sweets until you’ve finished your breakfast. Nie dostaniesz słodyczy zanim nie skończysz śniadania.

 • While (podczas gdy, kiedy) służy do opisywania wydarzeń występujących w tym samym czasie bądź do wyrażania kontrastu.

She came while I was doing my homework. Przyszła, kiedy robiłam zadanie domowe.

I love chocolate, while my sister prefers candies. Uwielbiam czekoladę, podczas gdy moja siostra woli cukierki.

 • Although i though (chociaż, pomimo tego) służą do wyrażania kontrastu.

Although he had many friends, no one offered him help. Chociaż miał wielu przyjaciół, nikt nie zaoferował mu pomocy.

I really like Kate, though she can be very mean. Bardzo lubię Kasię, pomimo tego, że potrafi być wredna.

Spójnikami są także zaimki względne (that, when, where).

I was sure that they were arguing. Byłam pewna, że się kłócili.

I remember when Brian was very little. Pamiętam, kiedy Brian był taki malutki.

He still remembers where we first met. On wciąż pamięta, gdzie się spotkaliśmy po raz pierwszy.

Przykłady zdań ze spójnikami:

We enjoyed the trip because it was great. Podobała nam się wycieczka, ponieważ była świetna.

I can give you some cake if you come and visit me tomorrow. Mogę Cię poczęstować ciastem, jeśli przyjdziesz mnie jutro odwiedzić.

I like neither bananas nor oranges. Nie lubię ani bananów ani pomarańczy.

I want either a blue or a red dress. Chcę albo niebieską albo czerwoną sukienkę.

I like wearing glasses but I look better without them. Lubię nosić okulary, ale lepiej wyglądam bez nich.

Would you like coffee or tea? Chciałbyś kawę czy herbatę?

I like both horrors and dramas. Lubię zarówno horrory jak i dramaty.

I can play football and volleyball. Potrafię grać w piłkę nożną i siatkową.

It was late so Jenna took a taxi. Było późno, więc Jenna wzięła taksówkę.

Tell me when you’re ready. Powiedz, kiedy będziesz gotów.

To już wszystko co musisz wiedzieć o spójnikach. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:3)

2 komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *