Certyfikat CAE – co to jest, poziom, cena, przykładowy egzamin

Egzamin CAE – Certificate in Advanced English, określający naszą znajomość języka angielskiego na poziomie C1 to jeden z najczęściej uzyskiwanych certyfikatów. Posiadanie certyfikatów językowych może odegrać ważną rolę podczas szukania pracy, gdyż potencjalny pracodawca ma świadomość tego na jakim poziomie jest nasza znajomość języka. Poniżej znajdziecie informacje na temat tego jak wygląda egzamin CAE, kto może do niego przystąpić oraz rady jak się do niego przygotować.

Spis treści:
1. Certyfikat CAE – co to jest? Jaki jest jego poziom?
2. Cena certyfikatu CAE
3. Jak wygląda egzamin CAE?
4. Jak przygotować się do egzaminu?
5. Przykładowe egzaminy CAE

Certyfikat CAE – co to jest? Jaki jest jego poziom?

Egzamin CAE (Certificate in Advanced English lub Cambridge English: Advanced) jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w formie pisemnej i mówionej na poziomie C1 (zaawansowanym). Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo i jest dowodem na znajomość języka wystarczającą do prowadzenia skomplikowanych badań i komunikowana się na poziomie zawodowym. Umożliwia on również podjęcie studiów na uczelniach wyższych w krajach anglojęzycznych. Certyfikat CAE cieszy się dużą popularnością wśród studentów.

Cena certyfikatu CAE

CAE wydawany jest przez University of Cambridge na podstawie testu, który składa się z czterech części. W Polsce organizowany jest przez British Council, a koszt jaki trzeba ponieść, aby taki certyfikat uzyskać to około 630zł. Na egzamin CAE można zarejestrować się w centrum egzaminacyjnym, u naszego pracodawcy lub w szkole językowej. CAE można zdawać w wersji tradycyjnej – pisemnej lub komputerowej. Pamiętajcie o tym, że żeby zdać egzamin należy zdobyć minimum 60% punktów. Wyniki egzaminu są dostępne po około 4-6 tygodniach od daty części pisemnej a wyniki w wersji komputerowej po 2 tygodniach.

Możesz śmiało podejść do egzaminu CAE jeśli:

– Twoim językiem ojczystym nie jest angielski.

– Zależy Ci na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu wydanego przez uznaną instytucję.

– Rozumiesz szeroki zakres bardziej wymagających tekstów pisanych po angielsku i jesteś w stanie dostrzec ich ukryte znaczenie.

– Potrafisz posługiwać się językiem angielskim w każdej sytuacji (zawodowo, edukacyjnie czy towarzysko).

– Płynnie, swobodnie i spontanicznie wypowiadasz się w języku angielskim.

–  Dobór odpowiedniego słownictwa i sformułowań nie sprawia Ci najmniejszego problemu podczas wypowiedzi.

–  Potrafisz formułować dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi ustne oraz pisemne.

– Znasz większość zaawansowanych zagadnień gramatycznych i potrafisz ich poprawnie używać.

Jak wygląda egzamin CAE?

Egzamin składa się z czterech części – czytanie i część gramatyczno-leksykalna, pisanie, słuchanie, mówienie. Pierwsze trzy części zdajesz tego samego dnia. Do części ustnej przystępuje się w innym lub tym samym terminie i zdaje się ją w obecności dwóch innych kandydatów oraz dwóch egzaminatorów. Całkowity czas trwania egzaminu to 3 godziny i 55 minut.

Część

Reading & Use of English Writing Listening Speaking

Czas trwania

1 godzina 30 minut 1 godzina 30 minut 40 minut

15 minut

Punkty (%)

40%

20% 20%

20%

1. Reading & Use of English

Czytanie i część gramatyczno leksykalna trwają godzinę i 30 minut. W tym wypadku mamy do czynienia z 8 częściami (56 pytań). Zdający musi wykazać się umiejętnością rozumienia tekstów z różnych źródeł (literatura, prasa etc). Test sprawdza również jak dobrze zdający kontroluje swoją gramatykę i słownictwo w różnego rodzaju zadaniach.

Część 1

Naszym zadaniem w części 1 jest przeczytanie podanego tekstu zawierającego luki (1-8) i zdecydowanie, która z 4 odpowiedzi ( A, B, C lub D) pasuje najlepiej w wolnych miejscach.

Cześć 2

W części 2 ponownie pojawia się tekst, który musimy uważnie przeczytać i uzupełnić luki (9-16) tylko jednym słowem w każdej. Ta część różni się od części pierwszej tym, że na dane słowo musimy wpaść sami (nie mamy podanych 4 różnych możliwości).

Część 3

Część 3 to słowotwórstwo. Po raz kolejny naszym zadaniem jest uważne przeczytanie tekstu i uzupełnienie luk (17-24). Z podanych słów musimy utworzyć podobne w pisowni słowa, które możemy wpisać w puste pola. Np. ze słówka „common” możemy stworzyć „commonly” (oczywiście, o ile pozwala na to kontekst).

Część 4

W części 4 naszym zadaniem jest dokończenie podanego zdania (25-30)  w taki sposób, aby miało ono podobne znaczenie do zdania podanego wcześniej. Musimy użyć w tym celu podanego słowa. Uwaga! Podanego słowa nie można zmienić i należy zmieścić się w przedziale od 2 do 5 słów (wliczając podane słówko). Np.

SPITE

I got the job even though I didn’t have much experience. Dostałam tę pracę  mimo tego, że nie miałam zbyt dużego doświadczenia.

I got the job in spite of my lack of experience. Dostałam tę pracę pomimo braku doświadczenia.

Część 5

Część 5 składa się na dłuższy tekst, który należy uważnie przeczytać a następnie odpowiedzieć na pytania (31-36) odnoszące się do tego tekstu. Z podanych odpowiedzi (A, B, C i D) musimy wybrać taką, która pasuje najlepiej.

Część 6

W części 6 musimy przeczytać cztery krótkie teksty (A, B, C, D) oraz cztery pytania (37-41). Należy dopasować każde z pytań do jednego tekstu.

Część 7

W części 7 musimy przeczytać tekst, z którego usunięte zostało 6 akapitów (41-46). Zostały one podane poniżej (A, B, C, D, E, F i G). Naszym zdaniem jest  umieszczenie ich w odpowiednie miejsca w tekście. Uwaga! Jeden z akapitów został podany dodatkowo i nie należy go używać.

Część 8

W części 8 naszym zadaniem jest przeczytanie tekstów (A, B, C, D, E) a następnie dopasowanie ich do podanych pytań (47-56). Jeden tekst może odnosić się do kilku pytań.

2. Writing

Pisanie to druga część egzaminu. Trwa ona godzinę i 30 minut, składa się z dwóch części i wymaga od kandydata umiejętności napisania dwóch tekstów, takich jak list/email, wniosek, raport, recenzja czy esej.

Część 1

W tej części zadaniem jest napisanie eseju składającego się z 220 – 260 słów odnosząc się do podanych informacji. Ważne jest zachowanie odpowiedniego stylu oraz poprawne użycie struktur gramatycznych i ortografii.

Część 2

Część druga składa się z trzech pytań/poleceń (2-4). Naszym zadaniem jest wybranie jednego z nich i napisanie listu/recenzji/raportu/wniosku na podany temat. Limit słów to 220 – 260. Ważne jest zachowanie odpowiedniego stylu oraz poprawne użycie struktur gramatycznych i ortografii.

3. Listening

Słuchanie trwa około 40 minut i składa się z 4 części (30 pytań). W tej części oceniana jest umiejętność rozumienia i uważnego słuchania różnego rodzaju materiałów np. audycji radiowych, wywiadów, codziennych konwersacji oraz prezentacji. Każde nagranie odsłuchiwane jest dwukrotnie, a wcześniej dostajesz czas na zapoznanie się z pytaniami. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów języka angielskiego.

Część 1

 W części pierwszej usłyszymy 3 różne nagrania. Naszym zadaniem jest wybór poprawnej odpowiedzi (A, B, lub C) na każde z pytań 1-6.

Część 2

W tej części usłyszymy osobę wypowiadającą się na określony temat. Po odsłuchaniu nagrania musimy uzupełnić odnoszące się do tekstu zdania (7-14) słowem lub krótką frazą.

Część 3

W części 3 będziemy musieli odpowiedzieć na pytania (15-20)  dotyczące nagrania wybierając jedną z czterech odpowiedzi (A, B, C, D).

Część 4

Część 4 składa się z dwóch zadań, które należy rozwiązywać jednocześnie. Usłyszymy pięć nagrań, a naszym zadaniem będzie dopasowanie rozmówców do ośmiu opinii (A, B, C, D, E, F, G, H).

4. Speaking

Mówienie jest ostatnią częścią egzaminu. Trwa 15 minut i składa się z 4 części. W tym przypadku oceniane są umiejętności bezpośredniego, efektywnego komunikowania się z drugą osobą języku angielskim. Oceniane jest również poprawne użycie struktur gramatycznych, intonacji, wymowy i szybki dobór odpowiedniego słownictwa. Do tego zdania podchodzi się razem z innymi kandydatami, którzy będą Twoimi partnerami w dyskusji.

Część 1

Część pierwsza trwa przeważnie 2 minuty (3 jeżeli kandydatów jest trzech). Przypomina ona trochę „rozgrzewkę”. Egzaminator zadaje kilka krótkich pytań, które mają na celu poznanie zdającego. Są to pytania typu:

What do you do in your spare time? Co robisz w wolnym czasie?

Which sports do you enjoy playing? (Why?) Jakie sporty lubisz uprawiać? (Dlaczego?)

Część 2

Ta część trwa około 4 minut (lub 6) i wymaga minutowej wypowiedzi na temat dwóch z trzech podanych fotografii oraz odpowiedzeniu na pytanie związane z obrazkami partnera.

Część 3

W części trzeciej egzaminator prosi zdających, żeby przez 2 lub 3 minuty rozmawiali ze sobą na konkretny temat wykorzystując podane informacje. Potem kandydaci mają około minuty na podjęcie wspólnej decyzji będącej rozwiązaniem na pytanie.

Część 4

Ostatnia część trwa od 5 do 8 minut. Osoba egzaminująca zadaje pytania i stara się zachęcić kandydatów do wspólnej dyskusji na temat, który pojawił się w części 3. W tym zadaniu ważna jest umiejętność wyrażania opinii i argumentowania.

Jak przygotować się do egzaminu?

Dobre przygotowanie to połowa sukcesu, dlatego warto wcześniej zastanowić się nad odpowiednią strategią. Oglądanie angielskich filmów, wiadomości, rozmawianie po angielsku, czytanie angielskich gazet i książek czy słuchanie radia  to łączenie przyjemnego z pożytecznym i daje dużo lepsze efekty niż wkuwanie słówek bądź regułek gramatycznych na pamięć. Bardzo dobry pomysłem jest również zapisanie się do szkoły językowej. Wiele szkół oferuje kursy organizowanie specjalnie dla osób planujących zdobyć certyfikat. W księgarniach oraz w Internecie dostępne są książki z testami.

Co robić:

 • Dowiedzieć się jak dokładnie wyglądają poszczególne zadania na egzaminie, najlepiej przejrzeć przykładowy test.
 • Podejść do egzaminu optymistycznie, spróbować się zrelaksować.
 • Czytać dokładnie wszystkie polecenia , słuchać dokładnie nagrań i uważnie przepisywać odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 • Podczas części ustnej należy zachowywać się w sposób kulturalny, patrzeć na osobę, z którą rozmawiamy oraz odpowiadać wyraźnie, pełnymi zdaniami.
 • Słuchać dokładnie poleceń egzaminatora i odpowiadać zgodnie z tematem.
 • Prosić o powtórzenie pytania jeśli czegoś nie usłyszymy/nie zrozumiemy.
 • Odpowiednio zagospodarować czas na egzaminie.
 • Na egzaminie ustnym pamiętaj o odpowiedniej intonacji i wymowie.
 • Podkreślać słowa kluczowe.
 • Czytać przykłady, tytuły i nagłówki tekstów (mogą mieć kluczowe znaczenie w zadaniu).
 • Pamiętać o gramatyce, poprawnej pisowni i strukturze.
 • Rozwiązywać testy próbne mierząc czas.
 • Ćwiczyć ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć! Szczególnie przyzwyczaić się do pisania wypowiedzi na około 250 słów.

Czego NIE robić:

 • Nie panikować!
 • Nie używać języka polskiego.
 • Nie odpowiadać jednym słowem, nie mamrotać pod nosem, nie odpowiadać „nie wiem”.
 • Nie prosić egzaminatora o podpowiedź.
 • Nie lać wody.
 • Nie uczyć się niczego na pamięć.
 • Jeśli zdajesz egzamin w formie pisemnej i ćwiczysz sobie pisanie, nie rób tego na komputerze.
 • Starać się odpowiedzieć na każde pytanie, nie zostawiać pustych pól.
 • Nie przerywać egzaminatorowi ani drugiemu kandydatowi.
 • Nie przekraczać limitu słów.
 • Nie rozwiązuj przykładów – stracisz tylko czas, a odpowiedź jest zawsze podana.
 • Jeżeli chcesz użyć bardzo zaawansowanej struktury gramatycznej, ale nie jesteś jej pewien, lepiej wybij sobie ten pomysł z głowy! Dużo bezpieczniej jest użyć prostej, pewnej konstrukcji.
 • Podczas egzaminu ustnego staraj się nie dominować w rozmowie z partnerem, ale też nie siedź cicho, w końcu oceniana jest tu zdolność komunikacji.

Dlaczego warto zdać egzamin?

Certyfikat  CAE jest potwierdzeniem naszych umiejętności, a co za tym idzie stanowi dowód na to, że jesteśmy w stanie posługiwać się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym. Często dla pracodawców jest to informacja kluczowa podczas rekrutacji. Wiedza, którą posiadamy, jest poparta międzynarodowym certyfikatem, który w CV wygląda bardzo profesjonalnie. Zdany egzamin formalnie potwierdza nasze umiejętności i zwiększa poczucie własnej wartości. Posiadanie Certyfikatu CAE zwalnia z egzaminu z języka angielskiego podczas rekrutacji na wiele uczelni. Certyfikat CAE wraz z przygotowaniem pedagogicznym (kurs) uprawnia do nauczania języka angielskiego.

Przykładowy egzamin CAE

Poniżej znajduje się link do pobrania całego egzaminu CAE:

Pobierz

certyfikat CAE

To już wszystko co musisz wiedzieć o certyfikacie CAE. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

2 komentarze

 1. Janek pytasz jak nauczyć się języka nie ucząc się na pamięć? Odpowiedź jest prosta. Wyjedź do pracy na kilka miesięcy. Kilka miesięcy pracy za granicą to jak kilka lat nauki w szkole. Z autopsji mogę Ci powiedzieć, że uczyłem się kilkanaście lat angielskiego w szkole, a wystarczył 3 miesięczny pobyt w pracy w Niemczech by załapać słownictwo, którego nie znałem ze szkoły.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *