Liczby po niemiecku

Liczby po niemiecku to bez wątpienia jedno z podstawowych zagadnień, które trzeba się opanować podczas nauki języka niemieckiego. Znajomość liczb po niemiecku przydaje się na co dzień, np. przy podawaniu wieku, ceny, ułamków, procentów lub liczby sztuk. Używa się ich również przy podawaniu godziny i daty po niemiecku, a także podawaniu kolejności i numerowaniu. Poniżej znajdziecie liczby po niemiecku od 1 do 100, 1000 i jeszcze dalej, oraz zasady ich tworzenia. Zobacz również: Miesiące po niemiecku i Dni tygodnia po niemiecku.

Spis treści:
1. Liczby od 0 do 12
2. Liczby od 13 do 19
3. Liczby od 20 do 99
4. Liczby od 100 do 999
5. Liczby od 1000 i dalej
6. Przykładowe liczby po niemiecku
7. Wymowa liczb po niemiecku
8. Liczebniki porządkowe po niemiecku
9. Ułamki po niemiecku
10. Procenty po niemiecku
11. Kwoty pieniędzy po niemiecku

Liczby od 0 do 12

Tych liczb trzeba nauczyć się na pamięć. Na ich podstawie tworzy się kolejne liczby.

0 – null
1 – eins
2 – zwei
3  – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf

Liczby od 13 do 19

Liczby od 13 do 19 tworzy się przez dodanie do odpowiedniej cyfry słowa „zehn”. Jeśli znasz cyfry od 1 do 9 utworzenie kolejnych liczb nie powinno przysparzać Ci żadnych trudności.

13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn

Liczby od 20 do 99

Liczby pełnych dziesiątek od 20 do 90 tworzy się poprzez dodanie końcówki „-zig” do liczby dziesiątek. Pozostałe liczby tworzymy przez połączenie cyfry z liczebnikiem dziesiętnym za pomocą spójnika „und”, np. einundvierzig, dreiundsiebzig, achtundneunzig.

20 – zwanzig
21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig
30 – dreißig (!)
31 – einunddreißig
32 – zweiunddreißig

40 – vierzig
50 – fünfzig
60 – sechzig
70 – siebzig
80 – achtzig
90 – neunzig

Liczby od 100 do 999

Liczby pełnych setek od 100 do 900 tworzy się w prosty sposób – poprzez dodanie słowa „Hundert” do cyfry oznaczającej liczbę setek. Po podaniu liczby setek, podajemy liczbę jedności i dziesiątek bez dodawania żadnych słów.

100 – einhundert
103 – einhundertdrei
149 – einhundertneunundvierzig
177 – einhundertsiebenundsiebzig
181 – einhunderteinundachtzig
200 – zweihundert
300 –dreihundert
400 – vierhundert
500 –  fünfhundert
600 – sechshundert
700 – siebenhundert
800 – achthundert
900 – neunhundert

Liczby od 1000 i dalej

Analogicznie jak w przypadku setek, liczbę tysięcy tworzy się poprzez dodanie słowa, w tym przypadku „Tausend” znaczącego tysiąc. Liczby bardziej złożone tworzymy poprzez podanie liczby tysięcy, setek, jedności i dziesiątek bez użycia żadnych dodatkowych słów.

1000 – eintausend
2000 – zweitausend
3000 – dreitausend
… itd.

To już wszystkie zasady tworzenia liczb po niemiecku. Poniżej podamy dla utrwalenia przykładowe liczby po niemiecku do miliona, miliarda i dalej 🙂

Przykładowe liczby po niemiecku

141 – einhunderteinundvierzig
172 – einhundertzweiundsiebzig
189 – einhundertneunundachtzig
347 – dreihundertsiebenundvierzig
629 – sechshundertneunundzwanzig
890 – achthundertneunzig
4,321 – viertausenddreihunderteinundzwanzig
89,888 – neunundachtzigtausendachthundertachtundachtzig
740,063 – siebenhundertvierzigtausenddreiundsechzig
816,142 – achthundertsechzehntausendeinhundertzweiundvierzig
1,000,000 – eine Million
6,789,021 – sechsmillion siebenhundertneunundachtzigtausendeinundzwanzig
1,000,000,000 – eine Milliarde

… Przy tych naprawdę długich liczbach aż chce się powiedzieć „Eee, Macarena” 😀 Niemcy nie byli zbyt pomysłowi w tworzeniu liczb.

Liczby po niemiecku w tabelce

liczby po niemiecku z tłumaczeniem

Wymowa liczb po niemiecku

Oto film prezentujący wymowę liczb po niemiecku:

Liczebniki porządkowe po niemiecku

Jeżeli znamy już cyfry i liczby następnym elementem jest poznanie liczebników porządkowych. Odpowiadają one na pytanie „który?”. Znajdują one zastosowanie przy podawaniu pozycji na podium, miejsca w kolejce i kolejności. Tworzy się je poprzez dodanie do liczebnika końcówki „-te” dla liczebników od 1 do 19 i końcówki „-ste” dla liczebników powyżej 20. Istnieją 2 wyjątki, które zostaną przedstawione poniżej.

1. pierwszy – erste (!)
2. drugi – zweite
3. trzeci – dritte (!)
4. czwarty – vierte
5. piąty – fünfte
6. szósty – sechste
7. siódmy – sieb(en)te
8. ósmy – achte
9. dziewiąty – neunte
10. dziesiąty – zehnte
11. jedenasty – elfte
12. dwunasty – zwölfte
13. trzynasty – dreizehnte
14. czternasty – vierzehnte
15. piętnasty – fünfzehnte
16. szesnasty – sechzehnte
17. siedemnasty – siebzehnte
18. osiemnasty – achtzehnte
19. dziewiętnasty – neunzehnte
20. dwudziesty – zwanzigste
24. dwudziesty czwarty – vierundzwanzigste
30. trzydziesty – dreißigste
32. trzydziesty drugi – zweiunddreißigste
38. trzydziesty ósmy –  achtunddreißigste

Ułamki po niemiecku

UŁAMKI ZWYKŁE 

W ułamkach zwykłych licznik pozostaje w formie zwykłego liczebnika głównego np. ein, zwei, drei…, i zapisujemy go małą literą. Z kolei mianownik tworzy się dodanie do liczebników przyrostka tel dla liczebników 1-19 lub przyrostka -stel dla liczebników powyżej 20. Zapisujemy go dużą literą.

1/2 – ein Halb/ die Hälfte (!)

1/3 – ein Drittel

1/4 – ein Viertel

1/10 – ein Zehntel

2/28 – zwei achtundzwanzigstel

1 i 1/2 – eineinhalb/anderthalb

2 i 1/2 – zweieinhalb

3 i 3/4 – dreidreiviertel

UŁAMKI DZIESIĘTNE

Ułamki dziesiętne należą do łatwych, ponieważ jedyne co musisz umieć to w zakresie od 0 do 9. Przecinek dziesiętny to „Komma”.

3,4 – drei Komma vier

1,8 – ein Komma acht

0,9 – null Komma neun

7,88 – sieben Komma achtundachtzig

0,02 – null Komma null zwei

Procenty po niemiecku

Procenty są banalne, ponieważ jedyne o czym musisz pamiętać, to aby po zapisaniu cyfry/liczby dodać słowo „Prozent”.

2% – zwei Prozent

9% – neun Prozent

18% – achtzehn Prozent

43% – dreiundvierzig Prozent

100% – hundert Prozent

Kwoty pieniędzy po niemiecku

Kwoty pieniędzy po niemiecku czyta się w łatwy sposób. Wystarczy wymówić podaną kwotę a następnie walutę. Oto przykłady.

EUR 40 -> vierzig Euro

EUR 6,82 -> sechs Euro zweiundachtzig

EUR 0,71 -> einundsiebzig Cent

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym jak zapisuje i wymawia się liczby po niemiecku 🙂 Aby je sobie utrwalić, naucz się wymieniać je po kolei od 0 do 100, a później odwrotnie, od 100 do 0. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.3/5 (liczba głosów:20)

24 komentarze

  1. Zasady działają tak jak w przypadku liczb 🙂 czyli „pełna liczba” Komma „liczba po przecinku” Prozent

 1. 157 ______________________________________________________
  364 ______________________________________________________
  532 ______________________________________________________
  1856 _____________________________________________________
  2653 _____________________________________________________
  ktoś wie >>???

  1. einhundertsiebenundfunfzig
   dreihundertvierundsechzig
   funfhundertzwejunddrejBig
   więcej nie wiem bo jestem na początku siódmej klasy

  1. Oh (zero) point eight two one nine one seven eight zero albo zero coma (przecinek) eight two one nine one seven eight zero

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *