Miesiące po angielsku

Miesiące po angielsku należą do absolutnych podstaw języka angielskiego. Są one bardzo przydatne do podawania dat po angielsku, umiejscawiania czegoś w czasie, przydają się także podczas pisania pocztówki czy opisu wakacji po angielsku. Poniżej znajdziecie miesiące po angielsku z tłumaczeniem na język polski, ich skróty, wymowę, przydatne zwroty i zdania z użyciem miesięcy po angielsku. Zobacz również: Podawanie daty po angielsku i Dni tygodnia po angielsku.

Spis treści:
1. Miesiące po angielsku z tłumaczeniem
2. Użycie miesięcy w języku angielskim
3. Wymowa miesięcy po angielsku
4. Skróty miesięcy po angielsku
5. Przykładowe zdania zawierające miesiące po angielsku
6. Przysłowia związane z miesiącami po angielsku

Miesiące po angielsku z tłumaczeniem

month – miesiąc

months of the year – miesiące roku

January – styczeń

February – luty

March – marzec

April – kwiecień

May – maj

June – czerwiec

July – lipiec

August – sierpień

September – wrzesień

October – październik

November – listopad

December – grudzień

UWAGA: Miesiące po angielsku zapisujemy ZAWSZE Z WIELKIEJ LITERY

Użycie miesięcy w języku angielskim

1. Gdy chcemy powiedzieć, że coś miało lub będzie miało miejsce w określonym miesiącu, używamy słówka in.

I start to go to school in September. – Zaczynam chodzić do szkoły we wrześniu.

I am flying to Barcelona in May. – Lecę do Barcelony w maju.

2. Gdy chcemy podać konkretną datę, podając dzień i miesiąc, używamy słówka słówka on.

I was born on November 11th. – Urodziłem się 11 listopada.

It happened on December 2nd. – To stało się 2 grudnia.

3. Gdy chcemy powiedzieć, gdy coś dzieje się co miesiąc lub miesięcznie, używamy słowa monthly (podobnie jak w przypadku tygodnia – weekly).

The monthly usage allowance costs 20$. – Miesięczna licencja użytkowania kosztuje 20 dolarów.

4. Możemy powiedzieć też że coś dzieje każdego miesiąca, wtedy używamy konstrukcji every month.

We play golf every month. – Gramy w golfa każdego miesiąca.

5. Kiedy coś stało się w zeszłym miesiacu używamy konstrukcji last month.

We met last month. – Spotkaliśmy się w zeszłym miesiącu.

6. Kiedy coś stało się lub stanie w tym miesiacu, używamy konstrukcji this month.

This month I plan to go the doctor. – W tym miesiącu planuję iść do doktora.

7. Kiedy coś ma się stać za miesiąc, używamy konstrukcji in a month.

We will play football in a month. – Zagramy w piłkę nożną za miesiąc.

8. Możemy też użyć do tego konstrukcji next month.

We will play football next month. – Zagrajmy w piłkę nożną w następnym miesiącu.

Miesiące po angielsku w tabelce

miesiące po angielsku z tłumaczeniem

Wymowa miesięcy po angielsku

Skróty miesięcy po angielsku

Miesiące po angielsku w postaci skrótów pojawiają się np. w małych kalendarzach. Tworzenie tych skrótów jest bardzo proste, po prostu bierzemy pierwsze 3 litery z nazwy danego miesiąca.

Jan – January – Styczeń

Feb – February – Luty

Mar – March – Marzec

Apr – April – Kwiecień

May – May – Maj

Jun – June – Czerwiec

Jul – July – Lipiec

Aug – August – Sierpień

Sep – September – Wrzesień

Oct – October – Październik

Nov – November – Listopad

Dec – December – Grudzień

Przykładowe zdania zawierające miesiące po angielsku

Styczeń – January

January is the first month of the year in the calendar. It has 31 days. – Styczeń jest pierwszym miesiącem roku w kalendarzu. Ma on 31 dni.

January comes after December and before February. – Styczeń przychodzi po grudniu i przed lutym.

January is usually the coldest month. – Styczeń jest zazwyczaj najzimniejszym miesiącem.

We have snow in January. – Mamy śnieg w styczniu.

Sam went skiing in January. – Sam pojechał na narty w styczniu.

Luty – February

February is the second month of the year. It has 28 or 29 days. – Luty jest drugim miesiącem roku. Ma 28 lub 29 dni.

February comes after January and before March. – Luty przychodzi po styczniu i przed marcem.

We will go skiing in February.  – Będziemy jeździć na nartach lutym.

February 14th is Valentine’s Day. – 14-tego lutego są walentynki.

We had a short vacation in February. – Mieliśmy ferie w lutym.

Marzec – March

March is the third month of the year. It has 31 days. – Marzec jest trzecim miesiącem roku. Ma 31 dni.

March comes after February and before April. – Marzec przychodzi po lutym i przed kwietniem,

Spring starts in March. – Wiosna zaczyna się w marcu.

In March, many flowers come out from snow. – W marcu dużo kwiatów wychodzi spod śniegu.

Saint Patrick’s Day is celebrated on March 17th. – Dzień świętego Patryka świętowany jest 17 marca.

Kwiecień – April

April is the fourth month of the year. It has 30 days. – Kwiecień jest czwartym miesiącem roku. Ma 30 dni.

April comes after March and before May. – Kwiecień przychodzi po marcu i przed majem.

In April it is really warm. – W kwietniu jest naprawdę ciepło.

April 1st is celebrated as Fool’s Day. – Pierwszy kwietnia jest obchodzony jako prima aprilis(dzień głupka).

The cherry blossoms are at their best in April. – Kwiaty wiśni są najładniejsze w kwietniu.

Maj – May

May is the fifth month of the year. It has 31 days. – Maj jest piątym miesiącem roku. Ma 31 dni.

May comes after April and before June. – Maj przychodzi po kwietniu i przed czerwcem.

In May everything becomes green. – W maju robi się zielono.

Matura exams start in May. – Egzaminy maturalne zaczynają się w maju.

May is my favourite month of the year. – Maj jest moim ulubionym miesiącem w roku.

Czerwiec – June

June is the sixth month of the year. It has 30 days. – Czerwiec jest szóstym miesiącem roku. Ma 30 dni.

June comes after May and before July. – Czerwiec przychodzi po maju i przed lipcem.

School ends in June. – Szkoła kończy się w czerwcu.

It rains a lot in June. – W czerwcu dużo pada.

In June people often get married. – W czerwcu ludzie często biorą ślub.

Lipiec – July

July is the seventh month of the year. It has 31 days. – Lipiec jest siódmym miesiącem roku. Ma 31 dni.

July comes after June and before August. – Lipiec przychodzi po czerwcu i przed sierpniem.

In July it is very hot. – W lipcu jest bardzo gorąco.

Americans celebrate Independence Day  on 4th of July. – Amerykanie świętują dzień niepodległości 4 lipca.

Tom will harvest his wheat in July. – Tom będzie zbierał swoje zboże w lipcu.

Sierpień – August

August is the eighth month of the year. It has 31 days. – Sierpień jest ósmym miesiącem roku. Ma 31 dni.

August comes after July and before September. – Sierpień przychodzi po lipcu i przed wrześniem.

Summer ends in August. – Lato kończy się w sierpniu.

We went camping in August. – Pojechaliśmy na kemping w sierpniu.

There are no classes in August. – Nie ma zajęć w sierpniu.

Wrzesień – September

September is the ninth month of the year. It has 30 days. – Wrzesień jest dziewiątym miesiącem roku. Ma 30 dni.

September comes after August and before October. – Wrzesień przychodzi po sierpniu i przed październikiem.

In September children go back to school. – We wrześniu dzieci wracają do szkół.

School reopens in September. – Szkoły otwierają się ponownie we wrześniu.

This September was very rainy. – Ten wrzesień był bardzo deszczowy.

Październik – October

October is the tenth month of the year. It has 31 days. – Październik jest dziesiątym miesiącem roku. Ma 31 dni.

October comes after September and before November. – Październik przychodzi po wrześniu i przed listopadem.

In October trees turn brown. – W październiku drzewa(liście) robią się brązowe.

Leaves begin to fall in late October. – Liście zaczynają spadać pod koniec października.

Halloween is celebrated on October 31st. – Halloween świętowany jest 31 października.

Listopad – November

November is the eleventh month of the year. It has 30 days. – Listopad jest jedenastym miesiącem roku. Ma 30 dni.

November comes after October and before December. – Listopad przychodzi po październiku i przed grudniem.

In November it starts to snow. – W listopadzie zaczyna padać śnieg.

I hope to see you in November. – Mam nadzieję zobaczyć Cię w listopadzie.

My birthday is in November. – Moje urodziny są w listopadzie.

Grudzień – December

December is the twelfth month of the year. It has 31 days. – Grudzień jest dwunastym miesiącem roku. Ma 31 dni.

December comes after November and before January. – Grudzień przychodzi po listopadzie i przed Styczniem.

In December the year ends. – W grudniu rok się kończy.

Winter starts in December. – Zima zaczyna się w grudniu.

December 24th is Christmas Eve. – 24 grudnia jest Wigilia Bożego Narodzenia.

Przysłowia związane z miesiącami po angielsku

A warm January, a cold May. – Ciepły styczeń, zimny Maj.

When February is rainy, it is very profitable. – Kiedy w lutym pada, dobry rok się zapowiada.

For every fog in March there is a frost in May. – Ile razy była mgła w marcu, tyle razy będzie mróz w maju.

When April is rainy, and May is windy, the year will be fruitful. – Gdy kwiecień  jest deszczowy a maj wietrzny, cały rok będzie owocny.

April showers bring may flowers. – Kwietniowe deszcze przynoszą majowe kwiaty.

Beautiful May mornings and beautiful January evenings. – Piękne są majowe poranki i piękne są styczniowe wieczory.

Flowers in May and fruiting in June. – Kwiaty w maju, owoce w czerwcu.

Cook in June and July, dish it out in August and September. – Gotuj dania w czerwcu i lipcu, podawaj je w sierpniu i wrześniu.

Do not plow during September and do not seed during October. – Nie oraj we wrześniu i nie siej w październiku.

December takes but June repays you. – Grudzień zabiera, lecz czerwiec odpłaca.

Miesiące to jedna z podstawowych grup słówek. Stanowią one podstawę do podawania dat, określania czasu, a także stosujemy je w różnych opisach – na przykład mówiąc kiedy ktoś ma urodziny. Dodatkowo przysłowia związane z miesiącami niosą ze sobą wiele mądrości, szczególnie tej ludowej.

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym jak zapisuje i wymawia się miesiące po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:4)

4 komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *