Certyfikat FCE – co to jest, poziom, cena, przykładowy egzamin

Certyfikat FCE – First Certificate in English, określający naszą znajomość języka angielskiego na poziomie B2 jest aktualnie jednym z najpopularniejszych certyfikatów. Posiadanie certyfikatów językowych może odegrać ważną rolę podczas szukania pracy, gdyż potencjalny pracodawca ma świadomość tego na jakim poziomie jest nasza znajomość języka. Poniżej znajdziecie informacje na temat tego jak wygląda egzamin FCE, kto może do niego przystąpić oraz rady jak się do niego przygotować.

Spis treści:
1. Certyfikat FCE – co to jest? Jaki jest jego poziom?
2. Cena certyfikatu FCE
3. Jak wygląda egzamin FCE?
4. Jak przygotować się do egzaminu?
5. Przykładowe egzaminy FCE

Certyfikat FCE – co to jest? Jaki jest jego poziom?

Egzamin FCE (również First Certificate in English lub Cambridge English: First) jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w formie pisemnej i mówionej na poziomie B2 (średniozaawansowanym). Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo i jest dowodem na znajomość języka wystarczająco dobrą, by studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym. Zdecydowana większość osób przystępujących do egzaminu to uczniowie szkół średnich, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zdawały go młodsze czy starsze osoby.

Cena certyfikatu FCE

Certyfikat FCE wydawany jest przez University of Cambridge na podstawie testu, który od 2015 roku składa się z czterech części. W Polsce organizowany jest przez British Council, a koszt jaki trzeba ponieść, aby taki certyfikat uzyskać to około 600 zł. Na egzamin FCE można zarejestrować się w centrum egzaminacyjnym, u naszego pracodawcy lub w szkole językowej. FCE można zdawać w wersji tradycyjnej – pisemnej lub komputerowej. Pamiętajcie o tym, że żeby zdać egzamin należy zdobyć minimum 60% punktów. Wyniki egzaminu są dostępne po około 4-6 tygodniach od daty części pisemnej a wyniki w wersji komputerowej po 2 tygodniach.

Możesz śmiało podejść do egzaminu FCE jeśli:

– Twoim językiem ojczystym nie jest angielski.

– Zależy Ci na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu wydanego przez uznaną instytucję.

– Czytanie ze zrozumieniem różnego typu tekstów w języku angielskim nie sprawia Ci trudności.

– Potrafisz swobodnie rozmawiać w języku angielskim, wyrażać swoją opinię, argumentować.

– Rozumiesz ludzi mówiących po angielsku w radiu lub w telewizji i potrafisz sporządzić notatki z tego co słyszysz.

– Potrafisz wyłowić szczegółowe informacje i zrozumieć sens ogólny czytanego lub słuchanego fragmentu.

– Dobrze znasz angielską gramatykę i posiadasz szeroki zasób słownictwa.

– Umiesz pisać w języku angielskim przedstawiając różne punkty widzenia.

Jak wygląda egzamin FCE?

Egzamin składa się z czterech części – czytanie i część gramatyczno-leksykalna, pisanie, słuchanie, mówienie. Pierwsze trzy części zdajesz tego samego dnia. Do części ustnej przystępuje się w innym lub tym samym terminie i zdaje się ją w parze z innym kandydatem. Całkowity czas trwania egzaminu to 3 godziny i 29 minut.

Część

Reading & Use of English Writing Listening Speaking

Czas trwania

1 godzina 15 minut

1 godzina 20 minut 40 minut 14 minut
Punkty (%) 40% 20% 20%

20%

1. Reading & Use of English

Czytanie i część gramatyczno-leksykalna trwają godzinę i 15 minut. W tym wypadku mamy do czynienia z 7 częściami (52 pytania). Zdający musi wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu z różnych źródeł (literatura, prasa etc.), zdolnością uzupełniania zdań, tworzenia słów czy przekształcania wyrazów.

Część 1

Naszym zadaniem w części 1 jest przeczytanie podanego tekstu zawierającego luki (1-8) i zdecydowanie, która z czterech odpowiedzi ( A, B, C lub D) pasuje najlepiej w wolnych miejscach.

Cześć 2

W części 2 ponownie pojawia się tekst, który musimy uważnie przeczytać i uzupełnić luki (9-16) tylko jednym słowem w każdej. Ta część różni się od części pierwszej tym, że na dane słowo musimy wpaść sami (nie mamy podanych czterech różnych możliwości).

Część 3

Część 3 to słowotwórstwo. Po raz kolejny naszym zadaniem jest uważne przeczytanie tekstu i uzupełnienie luk (17-24). Z podanych słów musimy utworzyć podobne w pisowni słowa, które możemy wpisać w puste pola. Np. ze słówka „common” możemy stworzyć „commonly” (oczywiście, o ile pozwala na to kontekst).

Część 4

W części 4 naszym zadaniem jest dokończenie zdania (25-30)  w taki sposób, aby miało ono podobne znaczenie do zdania podanego wcześniej. Musimy użyć w tym celu danego słowa. Uwaga! Podanego słowa nie można zmienić i należy zmieścić się w przedziale od 2 do 5 słów (wliczając podane słówko). Np.

DRIVEN

My friend’s father drove us to school. Ojciec mojego kolegi zawiózł nas do szkoły.

We were driven to school by my friend’s father. Zostaliśmy zawiezieni do szkoły przez ojca mojego kolegi.

Część 5

Część 5 składa się na dłuższy tekst, który należy uważnie przeczytać a następnie odpowiedzieć na pytania (31-36) odnoszące się do tego tekstu. Z podanych odpowiedzi (A, B, C i D) musimy wybrać taką, która pasuje najlepiej.

Część 6

W części 6 musimy przeczytać tekst, z którego usunięte zostało 6 zdań. Zdania te zostały podane poniżej (A, B, C, D, E, F i G). Naszym zdaniem jest  umieszczenie ich w odpowiednie miejsca w tekście. Uwaga! Jedno ze zdań zostało podane dodatkowo i nie należy go używać.

Część 7

Cześć 7 to kolejny dłuższy tekst podzielony na sekcje ( A, B, C, D). Naszym zadaniem jest przeczytanie tekstu i odpowiedzenie na pytania (43-52) dotyczące konkretnych części tekstu.

2. Writing

Pisanie to druga część egzaminu. Trwa ona godzinę i 20 minut, składa się z dwóch części i wymaga od kandydata umiejętności napisania  dwóch tekstów, takich jak list, raport, recenzja czy esej.

Część 1

W tej części zadaniem jest napisanie eseju składającego się z 140 – 190 słów odnosząc się do podanych informacji. Ważne jest zachowanie odpowiedniego stylu oraz poprawne użycie struktur gramatycznych i ortografii.

Część 2

Część druga składa się z trzech pytań/poleceń (2-4). Naszym zadaniem jest wybranie jednego z nich i napisanie listu/recenzji/raportu na podany temat. Limit słów to 140 – 190. Ważne jest zachowanie odpowiedniego stylu oraz poprawne użycie struktur gramatycznych i ortografii.

3. Listening

Słuchanie trwa około 40 minut i składa się z 4 części (30 pytań). W tej części oceniana jest umiejętność rozumienia i uważnego słuchania różnego rodzaju materiałów np. programów informacyjnych, codziennych konwersacji oraz prezentacji. Każde nagranie odsłuchiwane jest dwukrotnie, a wcześniej dostajemy czas na zapoznanie się z pytaniami.

Część 1

W części pierwszej usłyszymy nagranie 8 różnych sytuacji, w których ludzie rozmawiają ze sobą po angielsku. Naszym zadaniem jest wybór poprawnej odpowiedzi (A, B, lub C) na każde z pytań 1-8.

Część 2

W tej części usłyszymy osobę wypowiadającą się na określony temat. Po odsłuchaniu nagrania musimy uzupełnić odnoszące się do tekstu zdania (9-18) słowem lub krótką frazą.

Część 3

Część trzecia polega na odsłuchaniu pięciu różnych fragmentów i dopasowaniu każdej osoby mówiącej (19-23) do konkretnego stwierdzenia/sytuacji (A, B, C, D, E, F, G, H). Dwa zdania zostały podane dodatkowo, nie pasują one do żadnej z osób mówiących, dlatego nie należy ich używać.

Część 4

W części 4 będziemy musieli odpowiedzieć na pytania (24-30)  dotyczące nagrania radiowego wybierając jedną z trzech odpowiedzi (A, B, C).

4. Speaking

Mówienie jest ostatnią częścią egzaminu. Trwa 14 minut i składa się z 4 części. W tym przypadku oceniane są umiejętności bezpośredniego komunikowania się z drugą osobą w języku angielskim. Do tego zadania podchodzisz razem z innym kandydatem (jednym lub dwoma), który będzie Twoim partnerem w dyskusji.

Część 1

Część pierwsza trwa przeważnie 2 minuty (3 jeżeli kandydatów jest trzech). Przypomina ona trochę „rozgrzewkę”. Egzaminator zadaje kilka krótkich pytań, które mają na celu poznanie zdającego. Do wyboru jest aż 12 pytań, po cztery z każdej kategorii. Są to pytania typu:

Tell us about your favourite movie. Opowiedz nam o Twoim ulubionym filmie.

Do you listen to the radio much? (Why?) Czy często słuchasz radia? (Dlaczego?)

Część 2

Ta część trwa około 4 minut (lub 6) i wymaga minutowej wypowiedzi na temat dwóch podanych fotografii oraz odpowiedzeniu na pytanie związane z obrazkami Twojego partnera.

Część 3

W części trzeciej egzaminator prosi zdających, żeby przez 2 lub 3 minuty rozmawiali ze sobą na konkretny temat wykorzystując podane informacje. Potem kandydaci mają około minuty na podjęcie wspólnej decyzji będącej rozwiązaniem na pytanie/zadanie.

Część 4

Ostatnia część trwa od 4 do 6 minut. Osoba egzaminująca zadaje pytania i stara się zachęcić kandydatów do wspólnej dyskusji na temat, który pojawił się w części 3. W tym zadaniu ważna jest umiejętność wyrażania opinii i argumentowania.

Jak przygotować się do egzaminu?

Dobre przygotowanie to połowa sukcesu, dlatego warto wcześniej zastanowić się nad odpowiednią strategią. Oglądanie angielskich filmów, wiadomości, rozmawianie po angielsku, czytanie angielskich gazet i książek czy słuchanie radia  to łączenie przyjemnego z pożytecznym i daje dużo lepsze efekty niż wkuwanie słówek bądź regułek gramatycznych na pamięć. Bardzo dobrym pomysłem jest również zapisanie się do szkoły językowej. Wiele szkół oferuje kursy organizowanie specjalnie dla osób planujących zdobyć certyfikat.

Co robić:

 • Dowiedzieć się jak dokładnie wyglądają poszczególne zadania na egzaminie, najlepiej przejrzeć przykładowy test.
 • Podejść do egzaminu optymistycznie, spróbować się zrelaksować.
 • Czytać dokładnie wszystkie polecenia oraz uważnie słuchać nagrań.
 • Podczas części ustnej należy zachowywać się w sposób kulturalny, patrzeć na osobę, z którą rozmawiamy oraz odpowiadać wyraźnie, pełnymi zdaniami.
 • Słuchać dokładnie poleceń egzaminatora i odpowiadać zgodnie z tematem.
 • Prosić o powtórzenie pytania jeśli czegoś nie usłyszymy/nie zrozumiemy.
 • Odpowiednio zagospodarować czas na egzaminie.
 • Podkreślać słowa kluczowe.
 • Pamiętać o gramatyce, poprawnej pisowni i strukturze.
 • Czytać przykłady, tytuły i nagłówki tekstów (mogą mieć kluczowe znaczenie w zadaniu).
 • Rozwiązywać testy próbne.
 • Ćwiczyć ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć!

Czego NIE robić:

 • Nie panikować!
 • Nie używać języka polskiego.
 • Nie odpowiadać jednym słowem, nie mamrotać pod nosem, nie odpowiadać „nie wiem”.
 • Nie prosić egzaminatora o podpowiedź.
 • Nie lać wody.
 • Nie uczyć się niczego na pamięć.
 • Jeśli zdajesz egzamin w formie pisemnej i ćwiczysz sobie pisanie, nie rób tego na komputerze.
 • Starać się odpowiedzieć na każde pytanie, nie zostawiać pustych pól.
 • Nie przerywać egzaminatorowi ani drugiemu kandydatowi.
 • Nie przekraczać limitu słów.
 • Nie rozwiązywać przykładów – stracisz tylko czas, a odpowiedź jest zawsze podana.

Dlaczego warto zdać egzamin?

Certyfikat  FCE jest potwierdzeniem naszych umiejętności, a co za tym idzie stanowi dowód na to, że jesteśmy w stanie posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym. Dla wielu pracodawców jest to informacja kluczowa podczas rekrutacji. Wiedza, którą posiadamy, jest poparta międzynarodowym certyfikatem, który w CV wygląda bardzo profesjonalnie. Zdany egzamin formalnie potwierdza nasze umiejętności i zwiększa poczucie własnej wartości.

Przykładowy egzamin FCE

Poniżej znajduje się link do pobrania całego egzaminu FCE:

Pobierz

certyfikat FCE

To już wszystko co musisz wiedzieć o certyfikacie FCE. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Jeden komentarz

 1. Egzaminy FCE i CAE zmieniły nazwę na B2 First i C1 Advanced. Ponadto, jeżeli osiągnie się wysoki wynik, to na certyfikacie wpisany zostanie wyższy poziom znajomości. Zatem z B2 First można osiągnąć certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie C1, a z C1 Advanced – certyfikat potwierdzający znajomość jeżyka na poziomie C2.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *