To be, to do, to have – czasowniki posiłkowe w języku angielskim

Czasowniki posiłkowe, inaczej auxiliary verbs, pojawiają się w języku angielskim bardzo często, dlatego ważne jest poznanie ich funkcji. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje na temat czasowników posiłkowych, takie jak rodzaje auxiliary verbs i ich zastosowanie.

Spis treści:
1. Czasowniki posiłkowe
2. Czasownik to be
3. Czasownik to do
4. Czasownik to have

Czasowniki posiłkowe

Czasowniki posiłkowe są czasownikami, których funkcją jest tworzenie czasów, pytań, przeczeń, trybów, strony itd. Ta grupa czasowników nie ma żadnego własnego znaczenia, może spełniać jedynie funkcje gramatyczne i wspomagać inne czasowniki. Auxiliary verbs nie występują samodzielnie w zdaniu, mogą za to łączyć się z imiesłowami czynnymi bądź biernymi i czasownikami głównymi.

Podstawowe czasowniki posiłkowe w języku angielskim to:

to be  >>  być

to do  >>  robić

to have  >>  mieć

W języku angielskim czasownikami posiłkowymi są również niektóre czasowniki modalne służące np. do tworzenia konstrukcji warunkowych. Czasownikom modalnym został poświęcony osobny artykuł.

Czasownik to be

Czasownik nieregularny to be jest operatorem dla czasu teraźniejszego ciągłego (Present Continuous) oraz przeszłego ciągłego (Past Continuous). Występuje także w pozostałych czasach ciągłych (w których główny czasownik ma końcówkę ing) i stronie biernej. Dzięki czasownikowi to be tworzymy zdania twierdzące, pytania, przeczenia, odpowiedzi oraz question tags.

Odmiana czasownika „to be” w czasie Present Simple

I

am

You

are

He

She

It

 

is

We

are

You

are

They

are


Odmiana czasownika „to be” w czasie Past Simple

I

was
You

were

He

She

It

was

We

were
You

were

They

were

Pytania, przeczenia i odpowiedzi

Is it raining now? Pada teraz deszcz?

Yes it is. Tak, pada.

Was she driving the car? Czy ona prowadziła samochód?

No, she wasn’t/was not. Nie, nie prowadziła.

Strona bierna

He is writing a poem.  >>  A poem is being written.   >>  On pisze wiersz.  >>  Wiersz jest pisany.

He was writing a poem.  >>  A poem was being written.  >>  On pisał wiersz.  >>  Wiersz był pisany.

Question tags

We’re working tomorrow, aren’t we? Pracujemy jutro, mam rację?

She wasn’t waiting at the station, was she? Nie czekała na stacji, prawda?

Należy pamiętać, że czasownik to be podczas tworzenia czasów gramatycznych nie jest czasownikiem głównym, a tylko czasownikiem pomocniczym. Np. w pytaniu „Is she running?” is pełni jedynie funkcję gramatyczną, czasownikiem głównym jest run. Czasowniki główne we wszystkich czasach continuous przyjmują końcówkę „ing”.

Czasownik to do

Czasownik to do jest operatorem dla czasu teraźniejszego prostego (Present Simple) i przeszłego prostego (Past Simple) spełnia więc on funkcję gramatyczną, służy do budowania konstrukcji, ale jest też jednocześnie czasownikiem leksykalnym oznaczającym „wykonywać” lub „robić”. Przy pomocy czasownika to do możemy tworzyć pytania, przeczenia, odpowiedzi, question tags, a także możemy zaakcentować czasownik.

Odmiana czasownika „to do” w czasie Present Simple

I

do
You

do

He

She

It

does

We

do
You

do

They

do

Odmiana czasownika „to do” w czasie Past Simple

I

did

You

did

He

She

It

did

We

did
You

did

They

did

Pytania, przeczenia i odpowiedzi

Do you like apples? Czy lubisz jabłka?

No, I don’t/do not. Nie, nie lubię.

Does she go to school? Czy ona chodzi do szkoły?

Yes, she does. Tak, chodzi.

Question tags

You live in Poland, don’t you? Mieszkasz w Polsce, prawda?

She doesn’t like strawberries, does she? Ona nie lubi truskawek, mam rację?

Akcentowanie czasownika

I do know the rules! Przecież znam zasady!

I did study this. Naprawdę się tego uczyłam.

Czasownik to have

Czasownik to have jest operatorem dla wszystkich czasów Perfect. W zdaniach może pełnić zarówno funkcję leksykalną jak i gramatyczną. Czasownika to have używamy do tworzenia pytań, przeczeń, odpowiedzi, strony biernej oraz question tags, przy zwrocie „had better”, a także do konstrukcji, w których głównym wykonawcą nie jest podmiot. Należy pamiętać, że w przypadku czasów Perfect, po czasowniku pomocniczym have pojawia się czasownik w trzeciej formie (Past Participle).

Odmiana czasownika to have

I

have

You

have

He

She

It

has

We

have
You

have

They

have

Pytania, przeczenia i odpowiedzi

Have you got many books? Czy masz wiele książek?

Yes, I have many books. Tak, mam wiele książek.

Has she been to England? Czy ona była w Anglii?

No, she hasn’t/has not. Nie, nie była.

They’ve been to Japan, haven’t they? Byli w Japonii, czyż nie?

She hasn’t been studying a lot recently, has she? Nie uczyła się ostatnio sporo, prawda?

Strona bierna

I have finished my homework.  >>  Skończyłam pracę domową.  >>   My homework has been finished.   >>  Moja praca domowa została skończona.

Had better

Konstrukcja had better służy do udzielania rad i wskazówek, mówimy co ktoś powinien zrobić. Po tym zwrocie występuje zawsze bezokolicznik.

You had better tell her the truth. Lepiej by było, żebyś powiedział jej prawdę.

I’d better go back to work. Lepiej wrócę do pracy.

Konstrukcja have something done

Konstrukcji tej używamy by powiedzieć, że coś zostało dla kogoś wykonane przez jakąś inna osobę.

I fixed my car.  >>  Naprawiłem samochód.  >>  I had my car fixed.  >>  Naprawiono mi samochód.

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach posiłkowych. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.5/5 (liczba głosów:2)

Jeden komentarz

  1. Odmiana z have jest inna niż z have got, i o tym tu nie ma mowy. Ina czej pytamy z have got inaczej z have. A trzeba to zaznaczyć.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *