Życzenia imieninowe po angielsku

Obchodzenie imienin jest zwyczajem szczególnie popularnym w Polsce, w regionach katolickich i niektórych krajach Europy. Imieniny zazwyczaj wiążą się z wręczaniem prezentów oraz składaniem wyjątkowych życzeń osobie, która obchodzi święto swojego imienia. Poniżej znajdziecie życzenia imieninowe po angielsku wraz z tłumaczeniem. Zobaczcie również: Krótkie życzenia urodzinowe po angielsku, Długie życzenia urodzinowe po angielsku i Rymowane życzenia urodzinowe po angielsku.

Best wishes on your name day! – Najlepsze życzenia z okazji imienin!

I wish you a cheerful Name Day! – Życzę Ci radosnych imienin!

Wishing you every happiness on your special day. – Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu.

May all your dreams and wishes come true. – Niech Twoje wszystkie życzenia się spełnią.

I wish you all the best for your name day. – Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Happy Name Day! May you have a wonderful day! – Wszystkiego dobrego z okazji imienin. Życzę Ci wspaniale spędzonego dnia!

I wish you good health and happiness on the occasion of your Name Day. – Z okazji imienin życzę Ci dobrego zdrowia oraz szczęścia.

It’s not the name that makes someone unique, but the person who makes the name unique! Enjoy your name day 🙂 – To nie imię sprawia, że ktoś jest wyjątkowy, ale osoba sprawia, że jej imie jest wyjątkowe. Miłego dnia imienin 🙂

I wish you all the best on your special day. I hope this day will be filled with joy and love. – Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym specjalnym dla Ciebie dniu. Mam nadzieję, że będzie obfitował w miłość i radość.

Wishing you tons of happiness and joy on your special day. Happy name day my friend! – Życzę Ci ogromu szczęścia i radości w Twoim wyjątkowym dniu. Wszystkiego najlepszego w dniu imienin przyjacielu!

I adore your voice, your eyes, your thoughts and I adore saying your name. Happy name day my love. – Uwielbiam Twój głos, Twoje oczy, Twoje myśli oraz uwielbiam wypowiadać Twoje imię. Wszystkiego dobrego z okazji imienin moja miłości.

Of all the nice things your parents did for you, remember to thank them for the lovely name they gave you! Happy name day. – Z najmilszych rzeczy jakie zrobili dla Ciebie rodzice, pamiętaj żeby podziękować za to piękne imię jakie Ci dali. Wesołych imienin.

Happy Name Day! I just want to let you know that I enjoy every moment that we spend together because I love you so much. – Wesołych imienin! Chciałem Ci tylko powiedzieć, że cieszę się każdym momentem, który razem spędzamy, bo tak bardzo Cię kocham.

 

You don’t forget important days like this one, that means a lot
and you don’t forget the names tied to today,
especially you don’t forget the special people who celebrate this event.
Best wishes for your name day.

Nie zapomina się dni tak ważnych jak ten, który tyle dla Ciebie znaczy
i nie zapomina się imion powiązanych z dzisiejszym dniem,
a już na pewno nie zapomina się wyjątkowych osób, które świętują to wydarzenie.
Najlepsze życzenia z okazji imienin.

 

It’s your name day
And it is great
And we all want
To celebrate!
We want to greet
And sing for you
Your name is sweet
And you are too.

Są Twoje imieniny
i to jest świetne
i wszyscy chcemy
świętować!
Chcemy się witać
i śpiewać dla Ciebie
Twoje imię jest słodkie
I Ty rówenież.

 

Everybody has a name,
Some are different, some are the same.
Some are short, some are long.
All are right, none are wrong.
Your name is … and it’s special to me.
It’s just like I want it to be!

Każdy ma imię,
niektóre są różne, niektóre takie same.
Niektóre są krótkie, niektóre są długie.
Wszystkie są dobre, żadne nie jest złe.
Twoje imię to… i jest dla mnie wyjątkowe.
Jest po prostu takie jakie chcę żeby było!

 

życzenia imieninowe po angielsku

 

To już wszystkie życzenia imieninowe po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.1/5 (liczba głosów:13)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *