Zbiór artykułów dotyczących gramatyki języka niemieckiego. Informacje na temat różnych aspektów gramatyki niemieckiej.

Czasowniki nieregularne niemiecki

Czasowniki nieregularne w języku niemieckim Język niemiecki jest językiem niezwykle bogatym w czasowniki nieregularne. Jak nauczyć się czasowników nieregularnych? Jak sama nazwa wskazuje, nie dotyczą ich reguły typowe dla innych czasowników, przez co jedynym sposobem na nauczenie się ich jest poprzez zwykłe „wykucie” ich. Radzimy albo wybrać sobie najważniejsze w nich, i przepisując je do własnej tabeli przy okazji się ich uczyć, lub uczyć[…]

Czytaj więcej

Przeczenie w języku niemieckim

W języku niemieckim zaprzeczać można poprzez trzy terminy. Są to: Nein Nicht Kein/Keine Słówka, których należy używać, zależą od kontekstu i pożądanej treści, na przykład jeśli chcemy zaprzeczyć całemu zdaniu, czy też jego konkretnemu elementowi. Nein Słówko „nein” służy do całkowitego zaprzeczenia zdaniu. Laufst du? Biegasz? Nein. Nie. Nein, ich laufe nicht. Nie, nie biegam. Spracht ihr Englisch? Czy mówicie po angielsku? Nein. Nie.[…]

Czytaj więcej

Odmiana czasownika w języku niemieckim

Odmiana czasowników w języku niemieckim to jedna z absolutnych podstaw, jeśli chodzi o jego naukę. Jest to temat stosunkowo prosty do opanowania, jednak warto opanować go w jak największym stopniu, aby stworzyć solidny fundament pod dalszą naukę. Czasowniki regularne Większość czasowników w języku niemieckim odmienia się w sposób regularny poprzez dodanie końcówki osobowej do tematu czasownika. liczba pojedyncza liczba mnoga ich mache  wir machen[…]

Czytaj więcej

Strona bierna w języku niemieckim

W porównaniu z językiem polskim, w języku niemieckim strona bierna używana jest bardzo często. Używana jest głównie wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że pewna czynność została wykonana. Die Gerichte wurden von Thomas gewaschen. Naczynia zostały umyte przez Thomasa. W stronie biernej istotna jest nie osoba, a wykonywana czynność, dlatego też sama osoba jest nieraz pomijana. Mein Computer wurde repariert. Mój komputer został naprawiony. In der Werkstatt wird[…]

Czytaj więcej

Czasowniki modalne w języku niemieckim

W języku niemieckim występuje sześć czasowników modalnych. Służą do określania sposobu realizacji czynności. Odmieniają się one zgoła inaczej niż zwykłe czasowniki. Jedną z najważniejszych różnic jest to, że 1. i 3. osoba liczby pojedynczej ma taką samą formę. Czasowniki modalne stosowane są najczęściej z bezokolicznikiem innego czasownika, który to występuje na końcu zdania. Czasowniki modalne: 1. wollen 2.können 3. sollen 4. dürfen 5. müssen 6. mögen[…]

Czytaj więcej

Czas przyszły w języku niemieckim (Futur I, Futur II)

Czas przyszły w języku niemieckim nie jest tak powszechnie używany jak w języku polskim czy angielskim. Powodem tego jest fakt, że w wielu przypadkach wydarzenia przyszłe można łatwo wyrazić za pomocą czasu Präsens. Jednak pomimo to czasy Futur I i Futur II mają swoje zastosowania ekskluzywne dla nich. Ponadto są one niezwykle łatwe do nauczenia się, dzięki czemu można łatwo zwiększyć swoje kompetencje językowe. Futur[…]

Czytaj więcej

Czas teraźniejszy Präsens

Czas teraźniejszy jest najprostszym i najczęściej używanym w języku niemieckim czasem. Jego uniwersalność, prostota i znaczenie w gramatyce tego języka sprawiają, że jest on zazwyczaj przyswajany jako pierwszy. Aby zrozumieć, jak istotnym elementem jest ten czas, wystarczy spojrzeć na szereg jego zastosowań. Zastosowanie czasu Präsens Czasu Präsens używa się: Do wyrażania zdarzeń lub czynności odbywających się w danym momencie. Sie laufen. Oni biegają. Ich spiele[…]

Czytaj więcej

Czas przeszły Präteritum

Czas przeszły prosty (Präteritum) to czas analogiczny do angielskiego Past Simple – służy on do przedstawiania wydarzeń z przeszłości, nie wiąże on ich jednak z teraźniejszością. Oznacza to tyle, że używany jest do opisywania zdarzeń przeszłych niemających skutków w teraźniejszości. Budowa zdań w czasie Präteritum Aby zbudować zdanie w czasie przeszłym prostym, należy zastosować się do poniższego wzoru: Odmiana czasowników regularnych Czasownik w bezokoliczniku[…]

Czytaj więcej

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

Czas zaprzeszły (Plusquamperfekt) to jeden z czasów przeszłych, jakimi operuje język niemiecki. Jego funkcją jest opisywanie wydarzeń dziejących się przed innymi zdarzeniami z przeszłości. W czasie Plusquamperfekt kluczową rolę odgrywają czasowniki posiłkowe sein oraz haben odmienianych w czasie Präteritum oraz imiesłów czasu przeszłego Partizip II. Plusquamperfekt = war/hatte + Partizip II Czasownika posiłkowego sein używamy w wypadku aktywności określających ruch (fliegen, fahren, laufen etc.), zaś haben  w wypadku opisywania stanu (na[…]

Czytaj więcej

Przypadki w języku niemieckim – wstęp

W porównaniu z językiem polskim język niemiecki ma o wiele mniej przypadków – występują w nim bowiem tylko cztery. Są to: mianownik (der Nominativ) dopełniacz (der Genitiv) celownik (der Dativ) biernik (der Akkusativ) W wypadku odmiany zmianie ulega jedynie rodzajnik, sam zaś rzeczownik pozostaje ten sam. rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga Nominativ kto? co? wer? was? der ein kein die eine[…]

Czytaj więcej

Przypadki niemieckie – Genitiv (dopełniacz)

Dopełniacz (der Genitiv) jest czwartym przypadkiem nauczanym według większości toków nauczania. Jego celem jest wskazanie przynależności. Odpowiada on na pytanie wessen? , czyli kogo? czego? czyj?. Przypomnijmy odmianę rodzajnika w Genitiv: rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga Genitiv kogo? czego? wessen? des + s eines + s keines + s der einer keiner des + s eines + s keines + s der – keiner Budowa[…]

Czytaj więcej

Przypadki niemieckie – Dativ (celownik)

Celownik (der Dativ) to trzeci przypadek w języku niemieckim. Jest to stosunkowo trudny do opanowania rodzajnik, biorąc pod uwagę to, że zmieniają się w nim rodzajniki wszystkich rodzajów. Przypomnijmy odmianę rodzajników w Dativie: rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga Dativ komu? czemu? wem? dem einem keinem der einer keiner dem einem keinem den + n – + n keinen + n Budowa i[…]

Czytaj więcej

Przypadki niemieckie – Akkusativ (biernik)

Biernik (der Akkusativ) jest zazwyczaj drugim przypadkiem, którego powinno się nauczyć. Odpowiada on na pytanie was? i wen? (kogo? i co?). Przypomnijmy odmianę rodzajnika w Akkusativ: rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga Akkusativ kogo? co? wen?was? den einen keinen die eine keine das ein kein die – keine Budowa i użycie biernika Aby zrozumieć budowę oraz użycie biernika w języku niemieckim, spójrzmy na przykład: Monika mag Eis.[…]

Czytaj więcej

Przypadki niemieckie – Nominativ (mianownik)

Der Nominativ odpowiada na pytania wer?  i was?, czyli kto?  i co?. Jest to pierwszy, podstawowy przypadek w języku niemieckim. Przypomnijmy odmianę w tym przypadku: rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga Nominativ kto? co? wer? was? der ein kein die eine keine das ein kein die – keine Kiedy stosujemy Nominativ? Nominativ w języku niemieckim nazywany jest czasem „der Werfall”, czyli dosłownie tłumacząc „kto-przypadek”, ponieważ służy on do odpowiadania na pytania[…]

Czytaj więcej