Czas Present Simple

Czas teraźniejszy prosty jest podstawowym czasem gramatycznym w języku angielskim. Ze względu na swoją prostą konstrukcję jest on zazwyczaj nauczany jako pierwszy. Jest też on najczęściej stowanym czasem. Po zapamiętaniu najważniejszych zasad dotyczących Present Simple, użycie tego czasu nie powinno sprawiać problemów. Zanim przejdziemy do budowy zdań w Present Simple, musimy skupić się na jego zastosowaniu.

Spis treści:
1. Zastosowanie czasu Present Simple
2. Konstrukcja zdań w czasie Present Simple
3. Przykłady zdań w czasie Present Simple

Zastosowanie czasu Present Simple

Czasu Present Simple używa się:

  •  W zdaniach ogólnych, typowych, przytaczając fakty i prawa przyrody.

Air pressure reduces with height. Ciśnienie powietrza obniża się wraz z wysokością.

Cats like milk. Koty lubią mleko.

The sky is blue. Niebo jest niebieskie

The Eiffel Tower is in Paris. Wieża Eiffla znajduje się w Paryżu.       

The Sun rises in the East. Słońce wschodzi na wschodzie.

  • Odnosząc się do czynności regularnie powtarzających się, stałych zajęć, nawyków.

I play basketball on Mondays. W poniedziałki gram w koszykówkę.

She works in a shop. Ona pracuje w sklepie.

I often finish school at 3:30 p.m. Często kończę lekcje o 3:30 po południu.

I always visit my aunt on Sundays. W niedziele zawsze odwiedzam moją ciocię.

My dad often drinks tea. Mój tata często pije herbatę.

  • Mówiąc o przyszłych wydarzeniach, których termin wynika z zewnętrznych ustaleń np. w instrukcjach, harmonogramach, rozkładach jazdy, terminach świąt i sytuacjach z góry zaplanowanych.

Turn left at the crossroads. Na skrzyżowaniu skręć w lewo.

The train leaves at 10 a.m. Pociąg odjeżdża o 10 rano.

Easter falls at the beginning of April next year. W przyszłym roku Wielkanoc wypada na początku kwietnia.

The film starts at 11. Film zaczyna się o 11.

The bus arrives at 2 p.m. Autobus przyjeżdża o 2 po południu.

  • W nagłówkach gazet (aby podkreślić dramatyzm wydarzeń).

Spain wins the World Cup. Hiszpania wygrywa mistrzostwa  świata.

Tourist bus crashes near Warsaw, 4 people die. Autobus turystyczny rozbija się niedaleko Warszawy, giną 4 osoby.

A girl of ten rescues a drowning dog. Dziesięciolatka ratuje tonącego psa.

Two passengers survive a plane crash. Dwoje pasażerów przeżywa katastrofę samolotu.

Barack Obama wins the election. Barack Obama wygrywa wybory.

  • W komentarzach sportowych, narracjach i relacjach filmów lub książek.

Lewandowski passes the ball to Błaszczykowski. Lewandowski  podaje piłkę do Błaszczykowskiego.

The main character becomes a vampire. Główny bohater zmienia  się w wampira.

Beckham scores a goal. Beckham strzela gola.

The king dies in the first scene of the film. Król umiera w pierwszej scenie filmu.

Romeo and Juliet die at the end of the book. Romeo i Julia umierają na końcu książki.

  • W przysłowiach.

It never rains but it pours. Nieszczęścia chodzą parami.

Too many cooks spoil the broth. Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.

Actions speak louder than words. Czyny mówią głośniej niż słowa.

The early bird catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

A friend in need is a friend indeed. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

  • Odnosząc się do zdarzeń, które na pewno wydarzą się w przyszłości.

Tomorrow is Friday. Jutro jest piątek.

After Monday is Tuesday. Po poniedziałku jest wtorek.

Bill graduates from university in May. Bill kończy studia w maju.

We are in London tomorrow. Jutro jesteśmy w Londynie.

School starts next week. Szkoła zaczyna się w przyszłym tygodniu.

  • Z czasownikami opisującymi emocje i stany (czasowniki statyczne).

I agree with you. Zgadzam się z Tobą.

I promise. Obiecuję.

I think John is polite. Uważam, że John jest uprzejmy.

The dinner tastes good. Obiad smakuje dobrze

I hate dogs. Nie znoszę psów.

Czasowniki statyczne

Są to czasowniki które określają jakiś stan, który jest zazwyczaj stały lub długotrwały. Warto wiedzieć do czego odnoszą się czasowniki statyczne, gdyż w większości przypadków występują one w czasie Present Simple.

Zmysły np. feel – czuć, hear – słyszeć, smell – czuć zapach, taste – smakować, see-widzieć

Opinie np. believe – wierzyć, think – uważać, understand – rozumieć, agree – zgadzać się

Stany umysłu np. remember – pamiętać, need – potrzebować, know – wiedzieć, want – chcieć

Emocje np. love – kochać, like – lubić, hate – nienawidzić, adore – uwielbiać

Typowe okoliczniki czasu w Present Simple:

usually – zazwyczaj

often – często

every day/year/month/week – codziennie, co rok, co miesiąc, co tydzień

sometimes – czasami

always – zawsze

rarely, seldom – rzadko

from time to time – od czasu do czasu

never – nigdy

three times a day – trzy razy w ciągu dnia

once a week/month – raz w tygodniu/miesiącu

twice a year – dwa razy w roku

in the morning/afternoon/evening/at night – rano, po połudnu, wieczorem, w nocy

regularly – regularnie

Większość okoliczników czasu występuje w zdaniu zaraz po podmiocie.

np.

Peter usually drinks green tea. Peter zazwyczaj pije zieloną herbatę.

Jeśli w zdaniu użyty jest czasownik „to be” wtedy okolicznik czasu stosujemy po nim.

np.

I am always late. Zawsze się spóźniam.

Jeżeli jednak używamy okoliczników określających dokładną częstotliwość czynności, należy je zastosować na końcu zdania.

np.

I visit my family twice a month. Odwiedzam moja rodzinę dwa razy w miesiącu.

Konstrukcja zdań w czasie Present Simple

Kiedy już wiemy w jakich sytuacjach należy używać czasu  Present Simple, powinniśmy poznać zasady tworzenia zdań.

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące tworzymy poprzez dodanie do podmiotu  czasownika w formie podstawowej.

Podmiot + czasownik + reszta zdania

Chris (podmiot) goes (czasownik) to school.

Chris chodzi do szkoły.

I (podmiot) like (czasownik) to swim.

Lubię pływać.

We (podmiot) speak (czasownik) English.

My mówimy po angielsku.

Jeśli podmiot występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej (tak jak w pierwszym przykładzie), wtedy do czasownika dodajemy końcówkę „-s” lub „-es„. (read-reads, go-goes). Czasowniki kończące się na spółgłoskę -s, -z, -ch, -sh, -x otrzymują końcówkę „es” (miss -misses, watch- watches, fix-fixes etc.). Jeżeli czasownik w trzeciej osobie liczby pojedyńczej kończy się na -y, które jest poprzedzone spółgłoską, to końcówkę -y zmieniamy na „-ies” (study- studies, try-tries). Jeżeli natomiast czasownik kończy się na -y poprzedzone samogłoską, dodajemy tylko końcówkę „-s” ( enjoy-enjoys).

Podmiot Czasownik Reszta zdania
I love volleyball.
You
He loves
She
It
We love
You
They

Zdania pytające

Pytania w Present Simple powstają przy użyciu operatora „do” lub „does” (does stosujemy tylko w trzeciej osobie liczby pojedyńczej!). Dla ułatwienia, „do” oraz „does” w pytaniach możemy tłumaczyć sobie jako „czy”.

Do/does + podmiot + czasownik + reszta pytania

Does (operator) Chris (podmiot) go (czasownik) to school?

Czy Chris chodzi do szkoły?

Do (operator) you (podmiot) like (czasownik) reading books?

Czy lubisz czytać książki?

Do (operator) they (podmiot) sell (czasownik) cars?

Czy oni sprzedają samochody?

Na te pytania możemy odpowiedzieć krótko w taki sposób:

Does Chris go to school? – Yes, he does.

Do you like reading books? – Yes, I do.

Do they sell cars? – Yes, they do.

UWAGA – używając w pytaniu „does” czasownik w trzeciej  osobie zapisujemy już bez –s. Użycie czasowników modalnych (should, must, can, will itd.) również nie wymaga już dodawania końcówki –s w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Operator Podmiot Czasownik Reszta zdania
Do I play football?
you
Does he
she
it
Do we
you
they

Pytania możemy również sprecyzować dodając na początku zdania słówko pytające np.

How do you get to school?

Jak dostajesz się do szkoły?

What do you usually eat for supper?

Co zazwyczaj jesz na kolację?

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

Zdania przeczące

Jeśli chodzi o przeczenia, po podmiocie zawsze pojawia się „do  not” lub „does not” (w trzeciej osobe liczby pojedynczej). Zazwyczaj skraca się to do „don’t” i „doesn’t”.

Podmiot + don’t/doesn’t + czasownik + reszta zdania

Chris (podmiot) doesn’t/does not (operator w formie  przeczącej) go (czasownik) to school.

Chris nie chodzi do szkoły.

I (podmiot) don’t/do not (operator w formie przeczącej) like (czasownik) spinach.

Nie lubię szpinaku.

We (podmiot) don’t/do not (operator w formie przeczącej) want (czasownik) chocolate.

Nie chcemy czekolady.

Kiedy na zadane pytanie chcemy krótko zaprzeczyć robimy to w ten sposób:

Does Chris go to school? – No, he doesn’t/does not.

Do you like spinach? – No, I don’t/do not.

Do you want chocolate? – No, we don’t/do not.

Podmiot Operator Reszta zdania
I don’t/do not like music.
You
He doesn’t/does not
She
It
We don’t/do not
They

Przykłady zdań w czasie Present Simple:

The plane takes off at 6 p.m. Samolot odlatuje o 6 po południu

Do you like books? Czy lubisz książki?

He drives a car well. On dobrze prowadzi samochód.

Every morning, I go to school by bus. Codziennie rano jeżdżę do szkoły autobusem.

She doesn’t speak English. Ona nie mówi po angielsku.

I don’t like dogs. Nie lubię psów.

Does he like pizza? Czy on lubi pizzę?

Tom believes in ghosts. Tom wierzy w duchy.

We love to dance. Kochamy tańczyć

Do polar bears live in the North Pole? Czy niedźwiedzie polarne żyją na Biegunie Północnym?

They don’t like to sing. Oni nie lubią śpiewać.

Present Simple

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasie Present Simple. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 4.5/5 (liczba głosów:8)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *