Zbiór artykułów poświęcony krótkim formom wypowiedzi po angielsku.

Ogłoszenie po angielsku

Ogłoszenie po angielsku to krótka forma pisemna, której zadaniem jest poinformowanie o czymś większej liczby ludzi. Przy pisaniu ogłoszenia najważniejsze jest zwięzłe podanie najistotniejszych informacji. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać ogłoszenie po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór ogłoszenia po angielsku. Spis treści: 1. Zasady pisania ogłoszenia po angielsku 2. Przydatne zwroty w ogłoszeniu po angielsku 3. Przykłady ogłoszenia po angielsku z tłumaczeniem Zasady pisania[…]

Czytaj więcej

Notatka po angielsku

Notatka po angielsku to jedna z podstawowych krótkich form wypowiedzi w języku angielskim. Celem notatki jest przedstawienie zwięzłej, ważnej informacji w możliwie najkrótszy sposób. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać notatkę po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór notatki po angielsku. Spis treści: 1. Zasady pisania notatki po angielsku 2. Przydatne zwroty 3. Przykłady notatki po angielsku z tłumaczeniem Zasady pisania notatki po angielsku Notatka powinna[…]

Czytaj więcej

Pocztówka po angielsku

Pocztówka po angielsku to krótka i bardzo popularna wypowiedź pisemna. Taka forma wypowiedzi ma charakter totalnie nieformalny, ponieważ najczęściej piszemy ją do znajomych czy rodziny. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać pocztówkę po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór pocztówki po angielsku. Spis treści: 1. Zasady pisania pocztówki po angielsku 2. Przydatne zwroty 3. Przykłady pocztówki po angielsku z tłumaczeniem Zasady pisania pocztówki po angielsku Pocztówka[…]

Czytaj więcej

Post na forum po angielsku

Post na forum po angielsku to krótka forma pisemna obowiązująca na maturze z języka angielskiego dopiero od niedawna. Taka forma wypowiedzi jest kierowana do szerszego grona odbiorców – użytkowników forum. Post na forum pisany przez nas zazwyczaj dotyczy albo prośby o poradę do użytkowników, albo pytanie o ich opinię na dany temat. Dla tej formy wypowiedzi przyjęty jest raczej nieformalny styl pisania, chyba że byłoby to[…]

Czytaj więcej

Wpis na bloga po angielsku

Wpis na bloga po angielsku to jedna z tych form pisemnych, które pojawiły się na maturze z języka angielskiego dopiero niedawno. Ta forma wypowiedzi nie należy do najłatwiejszych, gdyż  składają się na nią elementy m.in. zaproszenia, opisu, wiadomości, recenzji, opowiadania oraz umiejętności wyrażania opinii. Podsumowując, blog może zawierać wszystkie formy wypowiedzi pisemnej. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać wpis na bloga po angielsku, przydatne zwroty[…]

Czytaj więcej

Zaproszenie po angielsku

Zaproszenie po angielsku to krótka forma pisemna, w której nadawca informuje adresata o mającym się odbyć wydarzeniu, na które adresat jest zaproszony do przyjścia. Zgodnie ze zwyczajem zaproszenie dotyczy wydarzeń z życia osobistego takich jak przyjęcie urodzinowe, ślub, komunia, chrzest itp. Są też zaproszenia bardziej formalne, takie jak zaproszenie do uczestniczenia w odczycie, różnego rodzaju wystawach, pokazach, premierach sztuk filmowych lub teatralnych. Poniżej znajdziecie wskazówki jak[…]

Czytaj więcej