Czas Future Simple

Czas Future Simple, czyli czas przyszły prosty, to jeden z angielskich czasów służących do wyrażania przyszłości. Zarówno jego budowa jak i użycie nie sprawiają większych problemów. Zanim przejdziemy do konstrukcji zdań w Future Simple, omówmy jego zastosowanie.

Spis treści:
1. Zastosowanie czasu Future Simple
2. Konstrukcja zdań w czasie Future Simple
3. Przykłady zdań w czasie Future Simple

Zastosowanie czasu Future Simple

Future Simple używa się:

  • Przewidując, co się wydarzy, na podstawie własnych opinii, doświadczeń i przeczuć (często używamy tu czasowników typu think, believe, expect oraz wyrażeń takich jak be sure, be afraid. Nierzadko pojawiają się też przysłówki probably, certainly, perhaps).

She will come late, as always. Ona się spóźni, jak zwykle.

He will clean the windows. On umyje okna.

I’m sure Jenna will call soon. Jestem pewna, że Jenna niedługo zadzwoni.

I’m afraid he will forget me. Boję się, że o mnie zapomni.

They will probably go on holiday in June. Prawdopodobnie pojadą na wakacje w czerwcu.

  • Podejmując decyzje (zazwyczaj spontaniczne).

I’ll open the door. Otworzę drzwi.

Ok., I will tell you everything. Dobrze, wszystko Ci powiem.

I will go to bed now. Pójdę teraz spać.

We will call you on Friday. Zadzwonimy do Ciebie w piątek.

I will go with you. Pójdę z Tobą.

  • Formuując propozycje, groźby, prośby lub obietnice.

Will you lend me that book? Pożyczysz mi tę książkę?

I will kill her. Zabiję ją.

I will help you if you want. Pomogę Ci jeśli chcesz.

I’ll never leave you. Nigdy Cię nie opuszczę.

Will you go on a date with me? Umówisz się ze mną?

  • W sytuacjach i wydarzeniach, które na pewno wydarzą się w przyszłości i których nie możemy kontrolować.

Mary will be 6 years old next week. W przyszłym tygodniu Mary będzie mieć 6 lat.

Easter will fall on April 16th this year. W tym roku Wielkanoc przypada na 16 kwietnia.

I will be 60 by then. Do tego czasu będę mieć 60 lat.

They will be 15 next summer. Następnego lata będą mieć 15 lat.

Her brother will be born next month. Jej brat urodzi się w przyszłym miesiącu.

Okoliczniki czasu Future Simple:

tomorrow – jutro

the day after tomorrow – pojutrze

tonight – dziś wieczorem

soon – wkrótce

next week/month/year/summer – w następym tygodniu/miesiącu/roku/lecie

in a week/month/year – za tydzień/za miesiąc/za rok

in 15 minutes/5 hours – za 15 minut/5 godzin

later – później

Okoliczniki czasu stawiamy najczęściej na końcu zdania, niekiedy na początku.

We will be in London tomorrow.

Tomorrow we will be in London.

Jutro będziemy w Londynie.

Czasownik modlany “shall” jest również operatorem czasu przyszłego. Używa się go w pytaniach jako formy grzecznościowej (tylko w pierwszych osobach liczby pojedynczej i mnogiej – Shall I/Shall we open the window? Chciałbyś żebym otworzył okno? Co byście powiedzieli na to żebyśmy otworzyli okno?). W zdaniach twierdzących „shall” można używać w każdej osobie. Stosowanie słówka „shall” jest jednak wyjątkowo rzadkie i w zdecydowanej większości przypadków używamy „will”.

Konstrukcja zdań w czasie Future Simple

Konstrukcja zdań w  Future Simple jest wyjątkowo prosta. Przypomina ona budowę zdań w czasie Present Simple z tą różnicą, że w czasie przyszłym dodajemy operator „will”. Pamiętajmy, że używając operatora czasu przyszłego (will bądź shall), w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie musimy już dodawać końcówki „s” do czasownika.

Np.

He will go to school. On pójdzie do szkoły.

He goes to school. On chodzi do szkoły.

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące tworzymy poprzez dodanie do podmiotu operatora will (wygląda tak samo w każdej osobie) oraz czasownika w formie podstawowej.

Podmiot + operator will + czasownik + reszta zdania

I (podmiot) will (operator) go (czasownik) there tomorrow.

Pójdę tam jutro.

She (podmiot) will (operator) be (czasownik) 18 next month.

W przyszłym miesiącu ona będzie mieć 18 lat.

They (podmiot) will (operator) help (czasownik) you.

Oni Ci pomogą.

Podmiot Operator “will” Czasownik Reszta zdania
I will do this next Sunday.
You
He
She
It
We
You
They

Forma skrócona:

Podmiot Operator “will” Czasownik Reszta zdania
I ‘ll do this next Sunday.
You
He
She
It
We
You
They

Zdania pytające

Pytania w czasie Future Simple tworzymy tak jak w większości czasów angielskich – przez inwersję (zamieniamy miejscami will z podmiotem).

Will + podmiot + czasownik + reszta zdania

Will (operator) you (podmiot) go (czasownik) there with me?

Pójdziesz tam ze mną?

Will (operator) he (podmiot) be (czasownik) at Mike’s party?

Czy on będzie na imprezie u Mike’a?

Will (operator) they (podmiot) call (czasownik) you?

Czy oni do Ciebie zadzwonią?

Operator „will” Podmiot Czasownik Reszta zdania
Will I do it next Sunday?
you
he
she
it
we
you
they

Pytania możemy również sprecyzować dodając na początku zdania słówko pytające np.

Where will you go tomorrow?

Gdzie jutro pójdziesz?

Who will be at the party?

Kto będzie na imprezie?

How long will she wait for me?

Jak długo ona będzie na mnie czekać?

Na pytania zdane w czasie Future Simple możemy odpowiedzieć krótko w taki sposób:

Will you go there with me? Yes, I will.

Pójdziesz tam ze mną? Tak, pójdę.

Will he be at Mike’s party? Yes, he will.

Czy on będzie na imprezie u Mike’a? Tak, będzie.

Will they call you? Yes, they will.

Czy oni do Ciebie zadzwonią? Tak, zadzwonią.

Zdania przeczące

Przeczenia w czasie przyszłym prostym tworzymy dodając po podmiocie operator will oraz słówko „not” (will not = won’t).

Podmiot + will not/won’t + czasownik + reszta zdania

I (podmiot) will not/won’t (operator + not) let (czasownik) it happen.

Nie pozwolę żeby to się wydarzyło.

She (podmiot) will not/won’t (operator + not) come (czasownik).

Ona nie przyjdzie.

We (podmiot) will not/won’t (operator + not) let (czasownik) you down.

Nie zawiedziemy Cię.

Podmiot Will not/won’t Czasownik Reszta zdania
I will not/won’t do this next Sunday.
You
He
She
It
We
You
They

Na pytania zadane w czasie Future Simple możemy krótko zaprzeczyć:

Will you go there with me? No, I won’t.

Pójdziesz tam ze mną? Nie, nie pójdę.

Will he be at Mike’s party? No, he won’t.

Czy on będzie na imprezie u Mike’a? Nie, nie będzie.

Will they call you? No, they won’t.

Czy oni do Ciebie zadzwonią? Nie, nie zadzwonią.

Przykłady zdań w czasie Future Simple:

I will do my homework later. Odrobię lekcje później.

She will go to the cinema with him. Ona pójdzie z nim do kina.

They will come here tomorrow morning. Przyjdą tu jutro rano.

Will you help me? Pomożesz mi?

He won’t write this letter. On nie napisze tego listu.

They will get married someday. Kiedyś się pobiorą.

I won’t to this. Nie zrobię tego.

Jenna will send you the information later. Jenna wyśle Ci informacje później.

She will go to the zoo soon. Ona niedługo wybierze się do zoo.

I will not buy a new car. Nie kupię nowego auta.

Future Simple

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasie Future Simple. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Czas Future Simple
średnia: 4 z 4 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.