Ruch drogowy – słownictwo tematyczne po angielsku

Powszechnie wiadomo, że do bezpiecznego poruszania się po drogach niezbędna jest dobra znajomość  przepisów ruchu drogowego. Ważne jest również odpowiednie odczytywanie informacji na drodze. Głównie są one przekazywane za pomocą znaków i tablic informacyjnych. Każdy kierowca powinien również skutecznie umieć przekazać informacje innym uczestnikom ruchu drogowego. Poniższa lista słówek będzie przydatna podczas zagranicznych wyjazdów. Zobacz również: Środki transportu – słownictwo tematyczne po angielsku i Strony świata i kierunki po angielsku.

Spis treści:
1. Elementy drogi
2. Oznaczenia na drodze
3. Czynności na drodze

Angielskie słownictwo związane z ruchem drogowym

Elementy drogi

highway/motorway/freeway – autostrada
entrance ramp/on-ramp – wjazd na autostradę
exit ramp – zjazd z autostrady
bypass – obwodnica
tollbooth – bramka opłat
side road – boczna droga
country road – droga polna
one-way street – ulica jednokierunkowa
dead-end (street)/blind alley – ślepa uliczka

bridge
 – most
overpass/flypast – wiadukt
barrier – szlaban, zapora
railroad/level crossing – przejazd kolejowy
tunnel – tunel
underpass – przejazd podziemny
junction/intersection – skrzyżowanie
right/left lane – prawy/lewy pas
crosswalk/pedestrian crossing – przejście dla pieszych
shoulder – pobocze
roundabout – rondo
car park/parking lot – parking
traffic jam – korek
(road) traffic – ruch pojazdów i pieszych po drogach
sign – znak
median strip – pas zieleni
service area – miejce postoju przy drodze (na przykład z toaletą, jedzeniem, wulkanizacją)

Oznaczenia na drodze

turn left/right – skręć w lewo/prawo
turn left/right ahead 
– nakaz skrętu w lewo/prawo za znakiem
ahead only
 – nakaz jazdy wprost
keep left/right – trzymaj się lewej/prawej strony
drive straight or turn left – nakaz jazdy prosto lub w lewo

no entry for vehicular traffic
 – zakaz wjazdu
no overtaking – zakaz wyprzedzania
no right turn – zakaz skrętu w prawo
no pedestrians – zakaz ruchu pieszych
no U-turns – zakaz zawracania
no parking – zakaz parkowania
no waiting – zakaz postoju
maximum speed – prędkość maksymalna
give way/yield – ustąp pierwszeństwa
no stopping – zakaz zatrzymywania się

speed limit
 – ograniczenie prędkości
end of minimum speed – koniec minimalnej prędkości
solid line – linia ciągła
broken line – linia przerywana
caution – niebezpieczeństwo
dangerous bend – niebezpieczny zakręt
diversion/detour – objazd
route for pedal cycles only – droga dla rowerów

Czynności na drodze

overtaking – wyprzedzanie/wymijanie
parking – parkowanie
bypassing – omijanie
stopping – zatrzymywanie się
waiting – postój

Ruch drogowy to bardzo skomplikowany mechanizm, a każdy z jego uczestników jest małym trybikiem. Skuteczność działania całego mechanizmu zależy od poprawnego działania każdego z jego elementów, dlatego ważne jest aby poszczególne części się ze sobą komunikowały. Do komunikacji na drogach służą głównie znaki i tablice informacyjne. Powyższy zasób słownictwa pozwoli wam je bezbłędnie odczytywać.

ruch drogowy przydatne zwroty po angielsku

To już cały zasób słownictwa po angielsku potrzebnego do bezpiecznego i sprawnego odczytywania informacji drogowych. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ruch drogowy – słownictwo tematyczne po angielsku
Oceń artykuł

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.