Wyrażenia matematyczne po angielsku

Matematyka to królowa wszelkich nauk, tak kiedyś słyszałem 🙂 A jeśli o nauce mowa, to również o nauce angielskiego i po angielsku! Wiele losowych sytuacji może sprawić, że nagle będziemy potrzebować wiedzy z różnych dziedzin, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy. Może to być niezależna od nas przeprowadzka do innego, na przykład anglojęzycznego kraju. Innym razem możemy mieć okazję wzięcia udziału w wymianie uczniowskiej lub studenckiej. W takich i podobnych przypadkach musimy znać różnego rodzaju słownictwo. Począwszy od wiedzy, która pozwoli nam na codzienne rozmowy, a skończywszy na słówkach, które będą nam potrzebne podczas zajęć. Matematyki uczy się prawie każdy, więc zapraszam do poniższego artykułu! Zobacz również: Liczby po angielsku.

Spis treści:
1. Dziedziny matematyki
2. Działania matematyczne
3. Ułamki, pierwiastki itp.
4. Figury i pojęcia geometryczne
5. Funkcje, równania i pojęcia z nimi związane
6. Znaki i symbole
7. Rodzaje, części liczb
8. Przybory matematyczne

Matematyka po angielsku

Znaki matematyczne

= – equals / is equal to
– – minus / take away
+ – plus / and
÷ – divided by
× – multiplied by / times
< – is less than > – is more than
≤ – is less than or equal to
≥ – is more than or equal to
≠ – does not equal
√ – root
x² – x squared
x³ – x cubed
x^4 – x to the forth / x to the power of four
% – percent
° – degree

Dziedziny matematyki

algebra – algebra

arithmetic- arytmetyka

calculus – analiza matematyczna

combinatorial analysis – kombinatoryka

geometry – geometria

mathematical logic – logika matematyczna

solid geometry – geometria przestrzenna

trigonometry – trygonometria

Działania matematyczne

total – suma

to add – dodawać

addition – dodawanie

difference – różnica

to subtract – odejmować

subtraction – odejmowanie

quotient – iloraz

division – dzielenie

to divide into – dzielić na

to bisect – dzielić na połowy

to divide by – dzielić przez

product – iloczyn

multiplication – mnożenie

to multiply – mnożyć

to multiply by – mnożyć przez

to raise to a power – podnieść do potęgi

involution – potęgowanie

to reduce a fraction – skrócić ułamek

rule – działanie

to solve a problem – rozwiązać zadanie

solution – rozwiązanie

result/product – wynik

problem – zadanie

calculation – obliczanie

średnia – mean

median – mediana

Ułamki, pierwiastki itp.

fraction – ułamek

numerator – licznik

denominator – mianownik

decimal fraction – ułamek dziesiętny

common denominator – wspólny mianownik

fraction bar – kreska ułamkowa

root – pierwiastek

square root – pierwiastek kwadratowy

cube root – pierwiastek sześcienny

power – potęga

square – potęga druga (kwadrat)

cube – potęga trzecia (sześcian)

Figury i pojęcia geometryczne

point – punkt

line – linia

straight line – linia prosta

perpendicular lines – linie prostopadłe

parallel lines – linie równoległe

sector/segment – odcinek

space – przestrzeń

angle  – kąt

acute angle – kąt ostry

right angle – kąt prosty

obtuse angle – kąt rozwarty

round angle – kąt pełny

angle bisector – dwusieczna kąta

axis – oś

the X-axis – oś x

the Y-axis – oś y

plane – płaszczyzna

surface – powierzchnia

tangent – styczna

circle – koło

ellipse – elipsa

quadrangle- czworokąt

square – kwadrat

rectangle – prostokąt

rhomb – romb

trapezium – trapez

pentagon – pięciokąt

hexagon – sześciokąt

octagon – ośmiokąt

polygon – wielokąt

triangle – trójkąt

right-angled triangle – trójkąt prostokątny

equilaterial triangle – trójkąt równoboczny

isosceles triangle – trójkąt równoramienny

obtuse-angled triangle – trójkąt rozwartokątny

prism – graniastosłup

sphere – kula

cone – stożek

cube – sześcian

cylinder – walec

polyhedron – wielościan

base – podstawa (na przykład w trójkącie)

height – wysokość

length – długość

width – szerokość

area – powierzchnia

radis – promień

chord – cięciwa

diameter – średnica

perimeter – obwód

volume – objętość

Funkcje, równania i pojęcia z nimi związane

function – funkcja

unknown – niewiadoma

constant – stała

variable – zmienna

equation – równanie

inequality – nierówność

trygonomertical function – funkcja trygonometryczna

interval – przedział

coordinates – współrzędne

coefficient – współczynnik

graph – graf

logarithm – logarytm

infinity – nieskończoność

Znaki i symbole

bracket – nawias

square bracket – nawias kwadratowy

equal sign – znak równości

percent – procent

per mille – promil

decimal point – przecinek

Rodzaje, części liczb

integer – liczba całkowita

natural number – liczba naturalna

prime number – liczba pierwsza

positive number – liczba dodatnia

negative number – liczba ujemna

even number – liczba parzysta

odd number – liczba nieparzysta

1/2 – a half

1/3 – a third

1/4– a quarter

1/5 – a fifth

units – jedności

tens – dziesiątki

hundreds – setki

thousands – tysiące

Przybory matematyczne

calculator – kalkulator

compasses – cyrkiel

crayon – kredka

graph paper – papier milimetrowy

pen – pióro, długopis

pencil – ołówek

rubber – gumka

square – ekierka

ruler – linijka

blackboard – tablica

chalk – kreda

sponge – gąbka

Matematyka jest bardzo bogata w różnego rodzaju symbole, określenia i nazwy. Powyższa, mimo że nie najkrótsza lista, przedstawia te podstawowe. Będą potrzebne każdemu, kto uczy się matematyki po angielsku. Warto poznać znaczenie powyższego słownictwa, ponieważ otworzy to przed nami nowe możliwości. Może pozwolić nam na wymianę zagraniczną, studia poza granicami Polski lub zgłębianie wiedzy z anglojęzycznych materiałów.

wyrażenia matematyczne po angielsku

To już wszystkie podstawowe pojęcia, nazwy i działania matematyczne po angielsku, których możesz potrzebować. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.7/5 (liczba głosów:3)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *