Kondolencje po niemiecku

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym momentem w życiu każdego człowieka, dlatego bardzo ważne jest wsparcie najbliższych. Składając kondolencje wyrażamy nasz smutek z powodu czyjegoś odejścia oraz oferujemy rodzinie pomoc. Poniżej znajdziecie przykładowe kondolencje po niemiecku wraz z tłumaczeniem na język polski.

Mein Beileid für dich und deine Familie. – Moje kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.

Es tut uns sehr leid wegen des Todes von (imię zmarłej osoby)  – Jest nam bardzo przykro z powodu śmierci (…)

Ich weiß nicht was ich sagen soll. – Nie wiem co powiedzieć.

Dein Verlust tut mir so leid. – Przykro mi z powodu Twojej straty.

Er / Sie war eine großartige Person. – On był / Ona była wspaniałą osobą.

Kraft- und hilflos vor Trauer und Schmerz möchten wir unser tiefes Mitgefühl ausdrücken.  – Słabi i bezsilni ze smutku i bólu chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze współczucie.

Mein aufrichtiges Beileid. – Składam wyrazy szczerego współczucia.

In diesem Moment fühle mich mit dir und deiner Familie  verbunden. – Czuję się w tej chwili związana z Tobą i Twoją rodziną

Die Worte können unsere Trauer nicht ausdrücken, ihr seid in unseren Gebeten. – Słowa nie są w stanie wyrazić naszego smutku, będziemy się za Ciebie modlić.

Allen Leidtragenden in deiner Familie spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus . – Wszystkim będącym w twojej rodzinie w żałobie składam wyrazy  współczucia.

Unsere Gedanken begleiten dich und deine Familie durch die schwere Zeit des Verlustes. – Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.

Unser aufrichtiges Beileid wegen dem Verlust einer geliebten Person. – Proszę przyjmij nasze szczere kondolencje z powodu straty ukochanej dla Ciebie osoby.

Mit tiefer Trauer haben wir von Verlust deines Verwandten erfahren. – Bardzo nam przykro słyszeć o stracie Twego bliskiego.

Leider ist es ein sehr trauriger Anlass, diese Zeilen zu schreiben – Niestety  jest to bardzo smutna okazja, do pisania tych wierszy.

In diesem schweren Moment möchten wir dir unser aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aussprechen. – Proszę przyjąć nasze najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia w tym najtrudniejszym czasie.

Mein aufrichtiges Beileid wegen dem Tod von (imię osoby). Er / Sie war ein guter Mann / eine gute Frau. – Chciałbym wyrazić moje szczere kondolencje z powodu śmierci (…). On był / Ona była dobrym człowiekiem / kobietą.

Ich weiß nicht, welche Worte soll ich in dieser Situation nutzen , aber ich möchte dir mein herzliches Beileid aussprechen. – Nie wiem jakich słów w tej sytuacji powinnam użyć, ale chciałabym wyrazić żal, płynący z mojego serca.

Dein Verlust tut uns sehr Leid. (Imię osoby) war eine großartige Person, Er/Sie bleibt für immer in unserem Gedächtnis. – Przykro nam z powodu Twojej straty. (…) był / była wspaniałą osobą, on/ona będzie w naszych wspomnieniach na zawsze.

Ich wünsche Dir und Deiner Familie vom ganzen Herzen, dass du die notwendige Kraft hast, trotz des für dich so schmerzlichen Verlustes zuversichtlich und nicht hoffnungslos in die Zukunft zu blicken. – Życzę z całego serca tobie i twojej rodzinie, żebyś odzyskał konieczną siłę,
pomimo tak bolesnej dla ciebie straty, patrz w przyszłość z nadzieją.

Es ist so schmerzhaft, einen so wunderbaren Menschen,  so plötzlich zu verlieren. Wir trauern alle zutiefst mit euch und möchten euch unsere aufrichtige Beileid aussprechen. – To jest tak bolesne, tak nagle stracić tak wspaniałego człowieka. Pogrążamy się z wami w głębokim smutku i chcielibyśmy wam złożyć wyrazy najszczerszego współczucia.

Nach der letzten Begegnung und dem Abschied blieben dir nun Tage der Trauer und Neuorientierung. Meine Gedanken begleiten dich durch diese Zeit. Wenn  ich etwas für dich tun kann, zögere mal dich nicht, dich zu melden. –  Po ostatnim spotkaniu i rozstaniu zostały teraz tobie dni smutku i nowej orientacji. Moje myśli towarzyszą tobie przez ten czas. Kiedy tylko będę mogła zrobić coś dla ciebie, nie zawaham się, odezwać się do ciebie.

kondolencje po niemiecku

To już wszystkie kondolencje po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”

Ocena: 4.5/5 (liczba głosów:41)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *