Artykuł publicystyczny po niemiecku

Artykuł publicystyczny po niemiecku to dłuższa wypowiedź pisemna, która wymagana jest na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Może sprawiać problemy maturzystom, ponieważ obowiązuje na egzaminie od niedawna. Artykuł publicystyczny to tekst, który najczęściej pojawia się w prasie lub internecie. Autor przedstawia w nim w sposób konkretny pewien temat. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać artykuł publicystyczny po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór artykułu publicystycznego po niemiecku.

Spis treści:
1. Zasady pisania artykułu publicystycznego po niemiecku
2. Przydatne zwroty
3. Artykuł publicystyczny po niemiecku – wzór

Zasady pisania artykułu publicystycznego po niemiecku

Pisząc artykuł publicystyczny, należy używać form poprawnych gramatycznie oraz stosować odpowiedni styl. W tym przypadku, w zależności od tego gdzie pojawi się nasz artykuł i do kogo jest skierowany, obowiązuje styl formalny lub nieformalny. Należy pamiętać o odniesieniu się do wszystkich zawartych w poleceniu podpunktów. Artykuł powinien składać się z akapitów. Limit słów wynosi od 200 do 250.

Elementy składające się na artykuł publicystyczny po niemiecku

1. Tytuł – przyciągający uwagę, nawiązujący do treści artykułu.

Bist du wie ein kleines Kind?

2. Wstęp – krótkie wprowadzenie zachęcające do dalszego czytania.

Was ist die Neugier? Das ist ein Hauptmerkmal von Kindern. Und du? Kannst du noch neugierig sein?

3. Rozwinięcie – podanie argumentów dotyczących problemu przedstawionego w artykule. W zależności od tematu i polecenia, wypowiedź może zawierać elementy recenzji, opinii, opisu, ocenę faktów lub komentarz autora.

Kleine Kinder stellen noch immer die Frage „warum”. Sie sind offen und sehen viel mehr als Erwachsene. Sie sind neugierig und wollen alles wissen. Sie  fragen nach Dinge, die so offensichtlich sind, dass wir sie nicht beantworten können.

Warum verlieren wir diese Neugier, wenn wir erwachsen werden? Wir sind ständig damit beschäftigt. Wir haben keine Zeit zum Denken. Wir sehen nicht, was uns umgibt. Es ist traurig, dass wir von Alltag überwältigt sind. Auf diese Weise verlieren wir, was wichtig ist – die Neugier.

4.Zakończenie – podsumowanie rozważań, często postawienie pytania, zachęcające czytelnika do własnych przemyśleń.

Und wann hast du zuletzt auf der Welt als Entdecker ausgesehen? Wann hast du das letzte Mal „Warum” gefragt? Es gibt noch viel zu entdecken. Du vergisst nicht darüber und bist wie ein kleines Kind.

Przydatne zwroty

Laut der neuesten Studien / Angaben … – Według ostatnich badań / najnowszych danych …

Die neuesten Untersuchungen zeigen, dass… – Wedle najnowszych odkryć, …

Forscher behaupten, dass … – Naukowcy twierdzą że …

Heutzutage ist … ein sehr bekanntes Thema. – W dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem jest …

Dies ist seit kurzem ein sehr heißes Thema. – To stało się ostatnio popularnym tematem.

In letzter Zeit reden alle über … – W ostatnim czasie każdy mówi o …

Die größte Nachricht der Woche ist … – Największym newsem tego tygodnia jest …

Viele meinen, dass … – Wielu sądzi, że …

Man muss nicht sagen, dass … – Nie trzeba mówić że …

Ich denke, Sie werden zustimmen, dass… – Myślę, że zgodzicie się, że …

Viele Leute wollen meine Meinung über … wissen. – Wielu ludzi chce znać moją opinię o …

Ich werde oft über … gefragt. – Otrzymuje wiele zapytań o …

Wenn es darum geht … – Jeżeli chodzi o …

Wir sollten uns Fragen, warum … – Powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego …

In der Tat – Faktycznie

Es ist wichtig … – To ważne, aby …

Um erlich zu sein – Szczerze mówiąc

Natürlich – Rzecz jasna

Dazu – Dodatkowo

Außerdem – Poza tym

Obwohl – Pomimo

Außerdem – Oprócz tego

Während  – Podczas gdy

Zum Beispiel – Na przykład

Obwohl – Chociaż

Jedoch – Jednakże

Aus der Sicht von … – Z punktu widzenia …

Darüber hinaus – Ponadto

Außerdem – Poza tym

Zusätzlich – Dodatkowo

Einerseits – Z jednej strony

Andererseits – Z drugiej strony

Folglich –  Wobec tego

Dementsprechend – W rezultacie

… berücksichtigend, … – Biorąc to pod uwagę …

Im Grunde genommen … – W gruncie rzeczy …

Zu guter Letzt … – Ostatnie, lecz nie mniej ważne …

Alles in Betracht ziehen – Po rozważeniu tego wszystkiego

Zusammenfassend – Podsumowując

Was würdet Ihr tun / sagen falls … ? – Co byście zrobili / powiedzieli gdyby … ?

Ich habe Hoffnung, dass Ihr meine Meinung teilt. – Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie.

Artykuł publicystyczny po niemiecku – wzór

Przykład artykułu publicystycznego po niemiecku z tłumaczeniem

Tytuł Lohnt es sich zu helfen?
Wstęp Hilfe ist jetzt in Mode. Heutzutage engagieren sich immer mehr Leute ehremantlich. Auch ich war eine Freiwillige im Krankenhaus und in verschiedenen Organisationen. Ich weiß, dass das Vorteile und Nachteile hat. 
Rozwinięcie Es ist klar, dass man auf diese Wiese neue Leute kennenlernen kann. Wenn wir neue Kontakte knüpfen, erfahren wir immer etwas Neues und erweitern unsere Horizonten. Dazu kommt noch, dass man Erfahrungen sammeln und man eigene Fähigkeiten  verbessern kann. Man darf auch nicht vergessen, dass das ehrenamtliche Engagement  das macht, dass sich Leute nötig und erfüllt fühlen. 

Anderseits ist das Volontariat sehr zeitaufwändig. Wenn jemand eine normalle Arbeit hat oder lernt, kann er sich nicht ehrenamtlich engagieren. Obendrein sind viele Organisationen unerhlich und nutzen Leute aus. Sie wollen, dass die Freiwilligen schwer und lange arbeiten. 

Zakończenie Ich denke, Sie werden zustimmen, dass diese Form der Aktivität sehr nötig und sinnvoll ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass der Freiwilligendienst sicherlich mehr Vorteile als Nachteile hat. Wie Sie sehen können, lohnt es sich zu helfen.

Tłumaczenie:

Tytuł Czy opłaca się pomagać?
Wstęp Pomaganie jest teraz modne. Coraz więcej ludzi angażuje się charytatywnie. Również byłam woluntariuszką w szpitalu i różnych organizacjach. Wiem, że to ma wady i zalety. 
Rozwinięcie To jest oczywiste, że w ten sposób możemy poznać nowych ludzi. Kiedy zawieramy nowe kontakty, zawsze dowiadujemy się czegoś nowego i poszerzamy swoje horyzonty. Do tego dochodzi jeszcze, że można zebrać doświadczenie i poprawić swoje umiejętności. Nie można również zapomnieć, że wolontariat sprawia, że ludzi czują się potrzebni i spełnieni.

Z drugiej strony wolontariat jest bardzo czasochłonny. Jeśli ktoś pracuje lub uczy się nie ma czasu na charytatywne pomaganie. Dodatkowo wiele organizacji jest nieuczciwych i wykorzystują ludzi. Chcą, aby pracowali zbyt ciężko i długo.

Zakończenie Myślę, że zgodzicie się, że taka forma aktywności jest potrzebna i sensowna. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wolontariat ma więcej wad niż zalet. Jak widzicie, opłaca się pomagać.


artykuł publicystyczny po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać artykuł publicystyczny po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Artykuł publicystyczny po niemiecku
Oceń artykuł

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.