Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po angielsku z tłumaczeniem

Krókie życzenia świąteczne po angielsku z tłumaczeniem

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku, jak sama nazwa wskazuje, składamy na Boże Narodzenie. Święta Bożego Narodzenia to w wielu krajach najważniejsze święta w  roku – okres radości i spokoju. Jest to magiczny czas, w którym swoim bliskim chcemy złożyć wyjątkowe życzenia. Poniżej znajdziecie krótkie życzenia bożonarodzeniowe po angielsku z tłumaczeniem na język polski, które możemy złożyć osobiście, przez SMS, facebooka czy poprzez kartkę świąteczną, a także długie i rymowane życzenia bożonarodzeniowe po angielsku.

Tradycyjne życzenia świąteczne po angielsku:

Merry Christmas! – Wesołych Świąt!

Merry Christmas and a Happy New Year. – Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

Spis treści:
1. Krótkie życzenia świąteczne po angielsku(na facebooka lub SMS)
2. Długie życzenia świąteczne po angielsku(na kartki świąteczne i pocztówki)
3. Rymowane życzenia – wierszyki świąteczne po angielsku
4. Religijne życzenia świąteczne po angielsku
5. Zabawne życzenia świąteczne po angielsku
6. Kartki świąteczne po angielsku
7. Biznesowe życzenia świąteczne po angielsku(dla szefa, dla pracowników, dla firm, dla klientów)

Krótkie życzenia świąteczne po angielsku(na facebooka lub SMS):

Have a magical holiday season. – Magicznego świątecznego czasu.

May your wish list come true. Merry Xmas! – Niech Twoja lista życzeń się spełni. Wesołych!

Missing your warmth next to me this Christmas. Merry Christmas! – Będzie brakować mi Twojego ciepła przy mnie w te święta. Wesołych Świąt!

I wish you Christmas filled with magic, wonder and love – Życzę Ci świąt wypełnionych magią, cudami i miłością

I wish for you that all your Christmas wishes come true! Merry Christmas! – Życzę Wam, aby wszystkie Wasze życzenia bożonarodzeniowe się spełniły! Wesołych Świąt Bożego narodzenia!

Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Holiday and a Happy New Year. – Cieplutkie myśli i najlepsze życzenia na najwspanialsze święta i szczęśliwy Nowy Rok.

May peace, hope, and love be this season’s present to you personally! Merry Christmas. – Niech pokój, nadzieja i miłość będą w tym okresie osobistym prezentem dla Ciebie! Wesołych świąt.

May Santa Claus bring you lots of gifts! May your home be filled with peace and bliss! – Niech Święty Mikołaj przyniesie Ci dużo prezentów. Niech Twój dom wypełniony będzie pokojem i błogosławieństwem.

May this holiday season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round. – Niech ten sezon świąteczny lśni i świeci, niech wszystkie Twoje życzenia i marzenia się spełnią, żebyś czuł to szczęście przez cały rok.

May your heart be warmed by the sweet magic that Christmas always brings, and may all your dreams be fulfilled. – Niech Twoje serce rozgrzewa słodka magia którą zawsze przynoszą święta, i niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią.

Wishing you hit the jackpot for health, wealth, and happiness this holiday season and throughout the New Year! – Życzę Ci żebyś zgarnął całą pulę zdrowia, bogactwa i szczęścia w tym świątecznym czasie i przez cały nowy rok.

Forget all your worries and get ready to enjoy every bit of Christmas. May you have an amazing one. – Zapomnij o wszystkich zmartwieniach i przygotuj się na radowanie się każdą chwilą świąt. Obyś miał je wspaniałe.

Fill up your life with love, compassion, tolerance, peace and happiness. Merry Christmas! – Wypełnijcie swoje życie miłością, współczuciem, tolerancją, pokojem i szczęśliwością. Wesołych świąt Bożego Narodzenia!

Wishing you and your family a joyous and peaceful Christmas. May you be blessed with lots of love from the ones that matter most. – Życzę Tobie i Twojej rodzinie radosnych i spokojnych świąt. Bądźcie błogosławieni mnóstwem miłości od tych którzy są dla was najważniejsi.

May the warmth and joy of Christmas bring your family closer to each other. A happy family wrapped together would be the best gift for a Christmas. – Niech ciepło i radość świąt Bożego Narodzenia przybliży Twoją rodzinę. Radosna rodzina zgromadzona w jednym miejscu byłaby najlepszym prezentem bożonarodzeniowym.

Wishing you peace, joy, and all the best this wonderful holiday has to offer. May this incredible time of giving and spending time with family bring you joy that lasts throughout the year. – Życzę Ci spokoju, radości i wszystkiego dobrego co mogą zaoferować te wspaniałe święta. Niech ten niezwykły czas dawania i spędzania czasu z rodziną przyniesie Ci radość trwająca przez cały rok.

During this time of faith and family, may the true meaning of Christmas fill you with joy. Wishing you a Merry Christmas and a blessed New Year. – Podczas tego czasu wiary i rodziny, niech prawdziwe znaczenie świąt wypełni Cię radością. Życzę Ci Wesołych Świąt i Błogosławionego Nowego Roku.

This is the season for bright lights and shiny packages. It is a time for sharing love and being together. It is a time for wishing you and your family all the best. – To czas jasnych światełek i lśniących paczek. To czas na dzielenie się miłością i bycie razem. To czas na życzenie Tobie i Twojej rodzinie wszystkiego dobrego.

I love this time of year because I can use it as an excuse to tell you, and show you, how much I really care about you. Merry Christmas, and thank you for being you. – Uwielbiam ten czas w roku, ponieważ mogę użyć go jako wymówki, żeby powiedzieć i pokazać Ci jak wiele dla mnie znaczysz. Wesołych Świąt, dziękuje za to, że jesteś sobą.

Christmas is the most magical time of year. Let’s share the magic with each other this entire season and in the new year. – Święta Bożego Narodzenia są najbardziej magicznym czasem w roku. Dzielmy się magią przez cały ten czas i w Nowym Roku.

Merry Christmas to my wonderful friend. I hope Santa brings you all the gifts and goodies you have been wanting. – Wesołych Świąt dla mojego wspaniałego przyjaciela. Mam nadzieję, że Mikołaj przyniesie Ci wszystkie prezenty i dobroci, które pragniesz otrzymać.

May you and your family feel the love, peace, and joy that come with the spirit of Christmas. Enjoy the happy cheer. – Niech Ty i Twoja rodzina odczujecie miłość, spokój i radość, którą przynosi duch świąt. Cieszcie się szczęśliwą wesołością.

May you experience lots of love, laughter and joy this Christmas and beyond and a very Happy New Year too. – Obyś doświadczył wiele miłości, śmiechu i radości w te święta i nie tylko oraz szczęśliwego Nowego Roku.

May the lights of Christmas be your guide and the Christmas carols fill you with cheer. Have a happy holiday! – Niech świąteczne światełka będą Twoim przewodnikiem a kolędy wypełnią Cię radością. Wesołych świąt!

All I want for Christmas is you, my dear. May we celebrate this holiday together holding each other’s hand year after year. Merry Christmas my love. – Wszystkim czego chcę na święta jesteś Ty, mój drogi. Świętujmy razem ten czas trzymając się za ręce rok po roku.

One of the greatest joys of Christmas is having your whole family by your side to celebrate it with you. I wish you and your entire family a Merry Christmas and a very Happy New Year. – Jedną z największych radości podczas świąt jest ich celebracja z cała rodziną. Życzę Ci i całej Twojej rodzinie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

Jingle Bells are ringing the wishes of Christmas. Sending the warmest Christmas wishes on soft snowflakes just for you! – Brzęczące dzwoneczki wydzwaniają świąteczne życzenia. Ślę najcieplejsze świąteczne życzenia na delikatnych płatkach śniegu tylko dla Ciebie!

May peace, hope, happiness and love be this season’s gift to you! Merry Christmas! – Niech pokój, nadzieja, szczęście i miłość będą tegorocznymi prezentami dla Ciebie!

May the Christmas bells accomplish your worth of living by fulfilling your dreams. May all your wishes and dreams come true! – Niech świąteczne dzwony sprawią, że poczujecie się pełni wartości poprzez spełnienie najskrytszych marzeń. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia!

This Christmas may Santa Claus get you lots and lots of gifts. May all those gifts be just want you always wanted. May all your wishes, dreams and desires come true this Christmas. Have a Blessed Christmas. – W te święta życzę Ci, aby Święty Mikołaj przyniósł Ci wiele prezentów. Niech każdy z nich będzie czymś, o czym zawsze marzyłeś. Niech spełnią się wszystkie Twoje życzenia, sny oraz pragnienia. Życzę Ci błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

May Santa Claus bring you lots of gifts! May your home be filled with peace and bliss! May Jesus shower His abundant blessings on you! Here’s wishing you a Merry Christmas and a Promising New Year! – Niech Święty Mikołaj przyniesie Ci dużo prezentów! Niech Twój dom wypełniony będzie pokojem i błogosławieństwem! Niech Jezus zsyła na Ciebie swoje obfite błogosławieństwo. Oto życzenia Wesołych Świąt i obiecującego Nowego Roku.

This Christmas, make it a point to bring a smile to every face you see. Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year! Make it a special one! – W te święta przywiąż wagę do wywoływania uśmiechu na każdej twarzy, którą widzisz. Życzę Tobie i Twojej rodzinie Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Spraw, aby był wyjątkowy!

 

To już wszystkie życzenia świąteczne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”  🙂

Ocena: 4/5 (liczba głosów:23)

3 komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.