E mail formalny po angielsku

Email formalny po angielsku to kolejna forma wypowiedzi pisemnej. Jest to elektroniczny list oficjalny pisany w celu np. uzyskania informacji, złożenia skargi lub poinformowania redakcji o naszej opinii. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać e mail oficjalny po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór e mail-a oficjalnego po angielsku. Zobacz również: E mail po angielsku do przyjaciela lub kolegi i E mail po angielsku do przyjaciółki lub koleżanki.

Spis treści:
1. Zasady pisania e mail-a formalnego po angielsku
2. Przydatne zwroty
3. E mail formalny po angielsku – wzór

Zasady pisania e mail-a formalnego po angielsku

Pisząc e mail formalny, należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki oraz mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym przypadku, obowiązuje styl formalny. Nie można używać słów potocznych (cool) i form skróconych (I’m). Należy w pełni rozwinąć podane w poleceniu informacje. E mail powinien być podzielony na akapity. Limit słów to 120-150.

Elementy składające się na e mail formalny po angielsku

1. Zwrot grzecznościowy – zwrot rozpoczynający list.

Dear Sir or Madam,

2. Wstęp – tutaj określamy cel listu.

I’m writing to thank you for inviting me to the exhibition that takes place on Friday 19th. I am very grateful and I really appreciate your idea of me joining the event.

3. Rozwinięcie – omówienie głównego tematu, wyrażanie wątpliwości, dowiadywanie się o szczegóły

I have two questions regarding the exhibition. Is the invitation only for one person or am I allowed to come with somebody? Also, is there a certain dress code?

4.Zakończenie  podsumowanie tematu, wyrażenie ewentualnych próśb lub życzeń.

Thank you in advance for your answer.

5. Zwrot grzecznościowy – zwrot kończący list oraz XYZ jako nasze imię i nazwisko (uwaga! zwrot grzecznościowy uzależniony jest od tego, czy na początku listu podaliśmy nazwisko adresata czy nie)

Dear Mr Brown – Yours sincerely

Dear Sir or Madam – Yours faithfully

Przydatne zwroty

Dear Sir – Szanowny Panie

Dear Madam – Szanowna Pani

Dear Ms Brown – Szanowna Pani Brown

Dear Mr Brown – Szanowny Panie Brown

I am writing in connection with… – Piszę w związku z…

I am writing to ask about… – Piszę żeby zapytać o…

I am writing with regard to… – Piszę w związku z…

I have found your advertisement in… and I would like to… – Znalazłem Wasze ogłoszenie w… i chciałbym…

I am interested in… – Jestem zainteresowany…

I have some doubts concerning… – Mam kilka wątpliwości odnośnie…

I cannot understand if… – Nie rozumiem czy…

It is not clear to me if… – Nie jest to dla mnie jasne czy…

I would like to know more details about… – Chciałbym poznać więcej szczegółów o…

It is very important for me to know… – To dla mnie bardzo ważne aby wiedzieć…

Could you please… – Czy mogłaby Pani/Pan

Thank you in advance for considering my request. – Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby.

I  am writing to complain about… – Piszę reklamację w związku z…

I must complain about… – Muszę poskarżyć się na…

I would like to make a complaint about… – Chciałabym złożyć reklamację na…

I am highly dissatisfied with your service. – Jestem bardzo niezadowolony z Państwa usług.

First of all… – Po pierwsze…

Secondly… – Po drugie…

According to… – Zgodnie z …

Contrary to the description in the brochure. – W przeciwieństwie do opisu w broszurce.

It suddenly stopped working. – Nagle przestało działać.

It had two deep cracks on the front. – Miało dwa głębokie pęknięcia z przodu.

The holiday was too expensive. – Wakacje były zbyt drogie.

The hotel room was dirty. – Pokój hotelowy był brudny.

The food was not cooked properly. – Jedzenie było nieodpowiednio przygotowane.

I was charged the wrong amount. – Naliczono mi złą kwotę.

I believe this disappointment entitles me to compensation. – Wierzę, że to rozczarowanie upoważnia mnie do otrzymania odszkodowania.

I demand that… – Żądam…

I am writing in connection with the editorial… – Piszę w związku z artykułem…

I have just read the article titled… in Saturday’s paper. – Właśnie przeczytałem artykuł zatytułowany… w sobotniej gazecie.

I would like to thank you… – Chciałbym Panu/Pani podziękować…

I would like to congratulate you on… – Chciałbym Panu/Pani pogratulować…

I was very interested in your article. – Byłem bardzo zainteresowany Pańskim artykułem.

I could not agree more with your opinion. – Nie mógłbym zgodzić się bardziej z Pańską opinią.

I am of the same opinion because… – Jestem tego samego zdania, ponieważ…

I must say I do not agree. – Muszę przyznać, że się nie zgadzam.

I wonder what other readers think about it. – Zastanawiam się co o tym myślą inni czytelnicy.

I would like to suggest more topics like this, for example… – Chciałbym zasugerować więcej podobnych tematów, np…

I look forward to hearing from you. – Czekam na odpowiedź.

I hope to hear from you soon. – Czekam na informację.

Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem

E mail formalny po angielsku – wzór

Przykład e mail-a oficjalnego po angielsku z tłumaczeniem

Wstęp Dear Sir or Madam,

I am writing to complain about the faulty mobile phone that I have purchased in your shop last month.

Rozwinięcie I am a regular customer of your company. On the 15th of November, I bought a brand new mobile phone, model Sony Xperia E5. However, after two weeks of using it, it broke down completely. There are two main problems about the device. First of all, the screen got cracked without a reason. I did not drop it  nor smash it. Secondly, I am unable to connect to any wireless network. I am very disappointed with your service.
Zakończenie In this situation, I demand a new model of a mobile phone or a free repair of my device.

Yours faithfully,

XYZ

Tłumaczenie:

Wstęp Szanowni Państwo,

Piszę, aby złożyć reklamację odnośnie wadliwego telefonu komórkowego, który nabyłem w Waszym sklepie w zeszłym miesiącu.

Rozwinięcie Jestem Waszym stałym klientem. 15 listopada zakupiłem nowy telefon komórkowy, model Sony Xperia E5. Jednak po dwóch tygodniach używania, zupełnie się zepsuł. Są dwa główne problemy w związku z tym urządzeniem. Po pierwsze,  ekran pękł bez żadnego powodu. Nie upuściłem go ani nim nie uderzyłem. Po drugie, nie mogę połączyć się z żadną siecią bezprzewodową. Jestem bardzo rozczarowany Waszymi usługami.
Zakończenie W tej sytuacji, żądam nowego modelu telefonu lub bezpłatnej naprawy mojego urządzenia.

 Z poważaniem,

XYZ

e mail formalny po angielskuTo już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać e mail formalny po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

E mail formalny po angielsku
średnia: 4 z 9 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.