Opis obrazka po niemiecku

Opis  obrazka po niemiecku to jedno z poleceń, które pojawia się na ustnym egzaminie maturalnym z języka niemieckiego. Maturzysta opisuje zdjęcie znajdujące się w wylosowanym przez siebie zestawie i odpowiada na trzy pytania powiązane z tematyką ilustracji. Pytania są widoczne tylko dla egzaminatora. Na tę część egzaminu przeznaczone są 4 minut.

Kryteria oceny

 • Omówienie wszystkich elementów podanych w poleceniu
 • Bogactwo językowe
 • Poprawność leksykalno-gramatyczna
 • Wymowa
 • Płynność

Opis obrazka – wskazówki egzaminacyjne

1. W opisie obrazka istotne są 3 elementy: kto/co jest na zdjęciu, gdzie się znajduje, co robi.

Auf dem Foto sehe ich einen Jungen. Er sitzt auf dem Balkon.

Na zdjęciu widzę chłopaka. On siedzi na balkonie.

2. Inne elementy, którymi można urozmaicić opis, to np.:

 • Wiek

Er ist zirca 15 Jahre alt.

On ma około 15 lat.

 • Ubiór

Er hat ein weißes T-shirt an.

Ma na sobie biały T-shirt.

 • Wygląd

Er hat kurze, dunkle Haare.

Ma krótkie, ciemne włosy.

 • Sceneria

Im Hintergrund sehe ich Pflanzen.

W tle widzę rośliny.

 • Czas lub pora dnia

Ich denke, dass es früh ist, weil die Sonne scheint.

Myślę, że jest wcześnie, ponieważ świeci słońce.

 • Opis wybranych części obrazka

Auf der rechten Seite gibt es einige Bücher.

Po prawej stronie znajduje się kilka książek.

 • Emocje i uczucia pokazanych postaci

Er scheint glücklich zu sein.

Wydaje się być szczęśliwy.

 • Przypuszczalne przyczyny lub konsekwencje ukazanej sytuacji

Ich finde, dass er jetzt Freizeit hat.

Myślę, że on ma teraz czas wolny.

 • Twoje osobiste odczucia bądź opinia

Ich habe den Eindruck, dass er das macht, was er mag.

Mam wrażenie, że on robi to co lubi. 

3. Pytania zadane przez egzaminatora.

 • Pierwsze pytanie bezpośrednio związane jest z sytuacją na ilustracji, np.:

Was denken Sie? Was macht er?

Jak myślisz? Co on robi?

Pomyśl się jakie emocje towarzyszą postaciom na obrazku. Możesz powiedzieć np.:

Ich meine,  dass er seine Lieblingsmusik hört, weil der Junge sehr zufrieden und entspannt ist. Er lächelt.

Myślę, że on słucha swojej ulubionej muzyki, ponieważ jest zadowolony und odprężony. Uśmiecha się.

 • Drugie pytanie jest dotyczy tematyki zdjęcia i Twoich własnych upodobań, np.:

Lesen Sie Bücher?

A czy Ty czytasz książki?

 • Trzecie pytanie, także odnoszące się do tematyki obrazka, będzie poleceniem dotyczącym jakiegoś wydarzenia z przeszłości, np.:

Welches Buch haben Sie letztens gelesen?

Jaką książkę ostatnio przeczytałaś?

UWAGA: Opisując obrazek używamy czasu teraźniejszego Präsens, natomiast odpowiadając na pytanie trzecie używamy czasu przeszłego Perfekt.

Przydatne zwroty

Das Bild zeigt… – Obrazek pokazuje…

Auf dem Foto sehe ich… – Na zdjęciu widzę…

Die Szene spielt sich…ab. – Scenka rozgrywa się…

Auf dem Bild ist/sind… – Na tym obrazku jest/są…

Auf der linken Seite sieht man… – Po lewej stronie obrazka widać…

Auf der linken Seite sieht man… – Po prawej stronie obrazka widać…

Am rechten/linken Bildrand… – Przy prawej/lewej krawędzi…

Im Vordergrund/Hintergrund – Na pierwszym planie/w tle

Oben/unten – Na górze/na dole

In der Mitte – Na środku

Die Leute auf dem Foto sind… – Ludzie na zdjęciu są…

Sie scheinen zufrieden zu sein. – Wydają się być zadowoleni

Sie sind traurig. – Są smutni.

Es ist möglich, dass sie im Park sind. – Możliwe, że są w parku.

Diese Personen können…sind, weil… – Te osoby mogą być/muszą być… ponieważ…

Es ist wahrscheinlich, dass… – To również prawdopodobne, że…

Sie ist sportlich gekleidet.  – Ona jest ubrana na sportowo.

Das Wetter ist schön. – Pogoda jest ładna.

In der Nacht – W nocy

Am Morgen – Rano

Sie müssen Freunde sein. – Muszą być przyjaciółmi.

Meiner Meinung nach.. – Moim zdaniem…

Es scheint mir, dass… – Wydaje mi się, że…

Ich vermute, dass… – Przypuszczam, że…

Ich habe den Eindruck, dass… – Mam wrażenie, że…

Ich persönlich glaube, dass… – Osobiście wierzę, że…

Außerdem – Ponadto

Zusätzlich – Dodatkowo

Allgemein – Ogólnie

Jedoch – Jednak

Przykładowe opisy obrazka wraz z tłumaczeniem

Opis obrazka po niemiecku – wzór nr 1

opis obrazka po niemiecku

Auf dem Foto sehe ich zwei Personen: ein Mädchen und einen Jungen. Sie sind zirca 20 Jahre alt und haben helle Kleidung an. Sie trägt einen Pullover und einen Rock und er hat ein T-shirt, einen Pullover und  Hose an. Sie befinden sich im Wald. Der Junge umarmt das Mädchen. Sie sind glücklich und lächeln. Ich finde, dass sie ein verliebtes Paar sind. Ich vermute, dass diese Scene sich im Frühling abspielt, weil diese Personen leicht gekleidet sind.

Tłumaczenie:

Na zdjęciu widz dwie osoby: dziewczynę i chłopaka. Mają około 20 lat i mają na sonie jasne ubrania. Ona nosi sweter i spódniczkę, a on ma na sobie t-shirt, sweter i spodnie. Znajdują się w lesie. Chłopak obejmuje dziewczynę. Są szczęśliwi i uśmiechają się. Sądzę, że są parą i są zakochani. Przypuszczam, że ta scena rozgrywa się wiosną, ponieważ te osoby są luźno ubrane. 

Opis obrazka po niemiecku – wzór nr 2

opis obrazka po niemiecku przykład

Auf dem Foto werden zwei Frauen dargestellt. Sie haben dunkle Haare, sind elegant gekleidet und sitzen am Tisch. Eine von ihnen sitzt hinten. Der Zweite lächelt, ist zufrieden und hält in den Händen einen Stift und ein Blatt. Auf dem Tisch stehen Gläser und es liegt ein blaues Blatt. An der Wand hängt ein Gemälde. Die Frauen befinden sich im Büro. Ich habe den Eindruck, dass diese Scene ein Bewerbungsgespräch ist. Ich finde, dass die Frau einen Job bekommt.

Tłumaczenie:

Na zdjęciu są przedstawione dwie kobiety. Mają ciemne włosy, są elegancko ubrane i siedzą przy stole. Jedna z nich siedzi tyłem. Druga uśmiecha się, jest zadowolona i trzyma w ręce długopis oraz kartkę papieru. Na stole leżą szklanki i niebieskie kartki papieru. Na ścianie wisi obraz. Kobiety znajdują się w biurze. Mam wrażenie, że ta scena to rozmowa kwalifikacyjna. Myślę, że ta kobieta otrzyma pracę.

Opis obrazka po niemiecku – wzór nr 3

opis obrazka po niemiecku wzór

Auf dem Bild kann man drei Personen bemerken: einen Jungen, eine Frau und einen Mann. Sie sind eine Familie und spielen Ball. Sie sind warm gekleidet. Neben ihnen sehe ich einen Hund. Im Hintergrund wird ein Auto dargestellt. Sie befinden sich im Wald. Die Menschen auf dem Bild sind glücklich und ich finde, dass sie gern zusammen die Zeit verbringen. Ich vermute, dass diese Scene sich im Herbst abspielt, weil die Blätter  auf dem Boden liegen.

Tłumaczenie:

Na obrazku można zobaczyć trzy osoby: chłopca, kobietę oraz mężczyznę. Oni są rodziną i bawią się piłką. Są ciepło ubrani. Obok nich widzę psa. W tle jest przedstawione auto. Znajdują się w lesie. Ludzie na obrazku są szczęśliwi i sądzę, że lubią spędzać razem czas. Przypuszczam, że scena rozgrywa się jesienią, ponieważ liście leżą na ziemi.  

To już wszystko co musicie wiedzieć o tym jak opisać obrazek po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.7/5 (liczba głosów:49)

Jeden komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *