Przydatne słówka i zwroty po angielsku – Środowisko i ekologia

W czasach gdy z dnia na dzień rozwija się przemysł i nowoczesna technologia jest coraz mniej miejsca dla naturalnego środowiska. Wiele z elementów dzikiej przyrody jest niszczonych, ponieważ znajdują się one w miejscach gdzie człowiek widzi szansę na rozwój przemysłu. Najczęściej ofiarą wyniszczających działań człowieka padają lasy deszczowe. Prowadzi to do zaburzeń w ekosystemie. Wymierają rośliny i zwierzęta, a wiele z nich trafia na listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Jednym ze skutków takiego postępowania jest również efekt cieplarniany. To bardzo poważny problem współczesnego świata i warto się nim zainteresować.

Spis treści:
1. Podstawowe słówka
2. Ciekawe wyrażenia

Słownictwo po angielsku związane ze środowiskiem naturalnym i ekologią

Podstawowe słówka

environment – środowisko
ecology
– ekologia

water contamination – skażenie wody
organic – organiczny
climate change – zmiana klimatu
death of the forests – śmierć lasów
dying – ginący
deforestation – wycinka lasów
eco-fashion – moda ekologiczna
landfill – wysypisko śmieci
industrial waste – odpady przemysłowe
forest destruction – niszczenie lasów
waste – odpady
smog – smog
raw materials – surowce
ecosystem – ekosystem
manure – naturalny nawóz
eco-friendly – przyjazny dla środowiska
overpopulation – przeludnienie
lead – ołów
solar power – energia słoneczna
oxygen – tlen
ecoterrorism – eko-terroryzm
species – gatunek/gatunki
decay – rozkładać się
biodiversity – zróżnicowanie biologiczne
wildfire – niekontrolowany ogień
activists – aktywiści
food sources – źródła pożywienia
factory emission – emisja zanieczyszczeń z fabryk
ozone hole – dziura ozonowa
natural habitat – środowisko naturalne
global warming – globalne ocieplenie
conservation/protection – ochrona
chemical dump – wysypisko chemiczne
wind farm – elektrownia wiatrowa
exhaust fumes/gases – spaliny
endangered species – zagrożone gatunki
purification – uzdatnianie
environmental officer – pracownik ochrony środowiska
atomic power station – elektrownia atomowa
at serious risk – narażony na poważne ryzyko
alternative source of energy – alternatywne źródło energii
inhabitants – mieszkańcy
wildlife – dzika przyroda
eco-warrior – działacz na rzecz ruchu ekologicznego
urban sprawl – szybkie rozrastanie się miast
animal extinction – wymarcie zwierząt
eco-aware – osoba świadoma zagrożeń dla środowiska
pollution – zanieczyszczenie
nuclear accident – wypadek naturalny
afforestation – zalesianie
radioactive – radioaktywny
contamination – zatrucie
harmful – szkodliwy
sustainable – trwały
dump – wysypisko
fossil fuels – paliwa kopalne
ecofarming – rolnictwo ekologiczne
pesticides – środki owadobójcze
rain forest – las tropikalny
sewage – ścieki
nature reserve – rezerwy naturalne
biodegradable – rozkładalny biologicznie
natural resources – zasoby naturalne
balance – równowaga
recycling – recykling
fertilizers – nawozy sztuczne
litter/rubbish – śmieci
air pollution – zanieczyszczenie powietrza
to be aware – być świadomym
ecofreak – fan ekologii
greenhouse effect – efekt cieplarniany
food chain – łańcuch pokarmowy
industrial chemicals – chemia przemysłowa
destruction – destrukcja
ecotourism – turystyka ekologiczna
acid rain – kwaśny deszcz

Ciekawe wyrażenia

to sort out rubbish – segregować śmieci
to become extinct – wymrzeć
to be exposed to – być wystawionym na
to poison – zatruwać
to stem from – wynikać z
to chop down – wycinać
to work together – pracować razem
to dispose of waste – pozbywać się odpadów
to lead an ecological campaign – prowadzić kampanię ekologiczną
to be harmful – być szkodliwym
to release sewage into rivers – wypuszczać ścieki do rzek
the root cause – główna przyczyna
to contaminate – zanieczyszczać
to cooperate – współpracować
to adapt to the environment – dostosować do środowiska
to die out – wyginąć
to solve a problem – rozwiązać problem
to save water – oszczędzać wodę
to protect wildlife – chronić przyrodę

Na pewno zdajecie sobie sprawę, że globalne ocieplenie, wycinki lasów i zanieczyszczenia środowiska to poważny problem dzisiejszych czasów. Należy działać w tym temacie i starać się zapobiegać wyżej wymienionym zagadnieniom. To dość drażliwy temat i niejednokrotnie prowadzi do burzliwych dyskusji. Dzięki powyższemu słownictwu możecie śmiało zabierać głos w tego typu debatach i precyzyjnie wyrażać swoje stanowisko. Przygotujcie się na przekrzykiwanie i ewentualne kłótnie. Powodzenia! 🙂

środowisko i ekologia słownictwo tematyczne po angielsku

To już wszystkie słówka i zwroty, które musisz umieć aby skutecznie debatować o środowisku i ekologii po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.1/5 (liczba głosów:10)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *