Matura podstawowa z języka niemieckiego – wskazówki, przydatne zwroty

Specjalnie dla maturzystów przygotowaliśmy możliwie najkrótsze powtórzenie do części pisemnej na poziomie podstawowym. Na maturze podstawowej z języka niemieckiego możecie spodziewać się jednej z 3 form wypowiedzi. Są to: list nieformalny lub e-mail nieformalny, wpis na bloga, oraz post na forum. Nie musicie się natomiast obawiać listu formalnego, gdyż ten może pojawić się jedynie na maturze rozszerzonej. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje i przydatne zwroty, aby zrobić szybką powtórkę przed egzaminem. Radzimy uważnie przeczytać całość i udostępnić znajomym 🙂

Spis treści:
1. Ważne informacje
2. Jak zdobyć maximum punktów za treść
3. List nieformalny / E-mail – przydatne zwroty
4. Wpis na bloga – przydatne zwroty
5. Post na forum – przydatne zwroty

Charakterystyka zadania: 1 zadanie, bez możliwości wyboru. W treści zadania wymienione są 4 elementy, które należy umieścić i rozwinąć w wypracowaniu.

Długość wypowiedzi: 80-130 słów. Za zbyt dużo słów minus 1 punkt. Koniecznie napisz więcej niż 60 słów! (szczegóły poniżej)

Ważne informacje:

1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest: nieczytelna LUB całkowicie niezgodna z poleceniem LUB niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie).
2. Jeżeli wypowiedź zawiera 60 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.
3. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się również 0 punktów.
4. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach można również przyznać maksymalnie po 1 punkcie.
5. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach zdających ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.

Punktacja:

Maximum punktów do uzyskania: 10 punktów. (20% całości egzaminu)
Treść: 0-4 punktów
Spójność i logika wypowiedzi: 0-2 punktów
Zakres środków językowych: 0-2 punktów
Poprawność środków językowych: 0-2 punktów

Punkty te przyznawane i odbierane są według ściśle określonych zasad. Jeśli wypracowanie jest napisane spójnie i logicznie, oraz zawiera tylko niewielkie błędy językowe, zazwyczaj nie zabiera się punktów. Punkty nie występują w połówkach – za żadną z części nie da się mieć np. 1,5 punkta.

Jak zdobyć maximum punktów za treść

matura podstawowa angielski
Tabela z punktacją za treść

Aby otrzymać 4 punkty za treść należy umieścić i rozwinąć(!) wszystkie 4 elementy. Za odniesienie się do 4 elementów, ale rozwinięcie tylko 3, otrzymuje się już tylko 3 punkty! Dlatego warto ograniczyć do minimum wstęp i zakończenie (1-2 zdania), a skupić się na zamieszczeniu i rozwinięciu tych elementów(najlepiej jedno zdanie na wprowadzenie elementu i jedno na rozwinięcie). Wtedy pozostałe 6 punktów otrzymamy bez problemu.

List nieformalny / E-mail – przydatne zwroty

Wstęp

Liebe Kasia, – Droga Kasiu!

Lieber Paweł, – Drogi Pawle!

Hallo Karol, – Cześć Karolu!

Wie geht’s dir? – Jak się masz?

Ich freue mich, dass du geschrieben hast. – Cieszę się, że napisałeś.

Ich danke für deinen letzten Brief. – Dziękuję za Twój ostatni list.

Entschuldigung, dass ich so lange nicht geschrieben habe. – Przepraszam, ze tak długo nie pisałam.

Rozwinięcie

Ich schreibe um dir … mitzuteilen. – Piszę, aby poinformować Cię o …

Ich schreibe, weil … – Piszę, ponieważ …

Ich muss dir über … erzählen. – Muszę Ci opowiedzieć …

Ich habe eine wichtige Informationen/Nachrichten für dich. – Mam dla Ciebie ważne wiadomości.

Zakończenie

Ich muss schon enden. – Muszę już kończyć.

Ich warte auf deine Antwort. – Czekam na Twoją odpowiedź.

Grüße … von mir. – Pozdrów ode mnie …

Viele Grüße – Pozdrowienia

Tschüs! – Na razie!

Bis bald! – Do zobaczenia!

Wpis na bloga – przydatne zwroty

Wstęp

Hi / Hallo! – Witajcie!

Wilkommen zurück! – Witam ponownie!

Entschuldigung, dass ich so lange nicht geschrieben habe. – Przepraszam, że tak długo nie pisałam.

Unglaublich, was passiert ist! – Nie uwierzycie, co się stało!

Rozwinięcie

Ich möchte heute über… schreiben. – Dzisiaj, chciałabym napisać o…

Ich muss ihr über … informieren. –  Muszę poinformować Was o …

Ich habe eine Nachricht für Sie. –  Mam dla Was wiadomość.

Ich finde, dass… – Uważam, że…

Was findet ihr…? – Co sądzicie o…?

Zakończenie

Das ist alles für heute. – To wszystko na dzisiaj.

Wartet auf den nächsten Beitrag. –  Czekajcie na kolejny wpis.

Sagt Bescheid was ihr darüber denkt. – Dajcie znać co o tym sądzicie.

Ich warte auf eure Kommentare. – Czekam na wasze komentarze.

Danke für eure Kommentare. – Dziękuję za Wasze komentarze.

Vielen Dank für euren Besuch auf meinem Blog. – Dziękuję za odwiedzenie mojego bloga.

Bis zum nächsten Mal. – Do następnego razu.

Post na forum – przydatne zwroty

Wstęp

Hallo alle zusammen! – Cześć wszystkim!

I möchte etwas über … erfahren. – Chcę się dowiedzieć czegoś o …

Konntet ihr mir sagen, was ich machen muss. – Czy możecie mi powiedzieć, co mam zrobić?

Ich möchte erfahren, was ich machen soll. – Chcę się dowiedzieć, co powinnam zrobić.

Ich bitte um die Hilfe! – Proszę o pomoc.

Rozwinięcie

Stimmt ihr, dass … ? – Czy zgadzacie się, że … ?

Habt euch Erfahrungen mit… ? – Czy macie doświadczenia z… ?

Aus meiner Sicht, … – Z mojego punktu widzenia, …

Ich hatte ein ähnliches Problem. – Miałam podobny problem.

Soviel ich weiß … – O ile wiem …

Du hast Recht. –  Masz rację.

Ich stimme mit dir. – Zgadzam się z tobą.

Wenn ich auf deiner Stelle wäre… – Jeśli byłabym na Twoim miejscu …

Die beste Lösung ist … – Najlepszym rozwiązaniem jest …

Was findet ihr darüber? – Co o tym sądzicie?

Zakończenie

Habt ihr welche Fragen? – Macie jakieś pytania?

Ich hoffe, dass meine Vorschläge hilfreich sind. – Mam nadzieję że moje rady są pomocne.

Ich warte auf eure Meinung. – Czekam na Waszą opinię.

matura z niemieckiego poziom podstawowy

Mamy nadzieję, że te informacje okażą się pomocne podczas pisania wypracowania po niemiecku. Jeśli uważasz powyższy artykuł za przydatny, kliknij „Lubię to!” i udostępnij go znajomym. Życzymy powodzenia i trzymamy za was kciuki! 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:8)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *