Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników jest jedną z absolutnych podstaw nauki języka angielskiego. Ze względu na to, że umiejętność konstruowania liczby mnogiej przydaje się niezwykle często, warto poznać zasady tworzenia takich rzeczowników. Poniżej znajdziecie przykłady, wyjątki oraz wskazówki na temat tego jak tworzyć rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej.

Spis treści:
1. Zasady tworzenia liczby mnogiej
2. Rzeczowniki mające taką samą liczbę mnogą jak pojedynczą
3. Rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej
4. Rzeczowniki, które nie mają liczby mnogiej
5. Rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej
6. Rzeczowniki zbiorowe
7. Przykłady zdań z rzeczownikami w liczbie mnogiej

Zasady tworzenia liczby mnogiej

Główną regułą podczas tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim jest dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej oraz usunięcie przedimka a/an. Końcówkę -s liczby mnogiej wymawiamy zazwyczaj [z], jedynie przy spółgłoskach bezdźwięcznych wymawiamy [s].

a dog – dogs                        pies – psy

a window – windows        okno – okna

an ant – ants                       mrówka – mrówki

Inną regułą jest dodanie końcówki -es do wyrazów kończących się na s, ss, sh, ch, th, lub x.

a boss – bosses                  szef – szefowie

a chuch – churches          kościół – kościoły

a fox – foxes                      lis – lisy

Kiedy rzeczownik kończy się -se lub -ce, dodajemy tylko końcówkę -s, ale wymawiamy ją [ɪz].

a rose – roses                     róża – róże

a trace – traces                  ślad – ślady

a space – spaces                  odstęp – odstępy

W wyrazach zakończonych -f lub -fe w liczbie mnogiej zamieniamy końcówkę na -ves, które czytamy [vz] (najważniejszymi wyjątkami są: chief – chiefs oraz roof – roofs).

a leaf – leaves                   liść – liście

a wife – wives                    żona – żony

a wolf – wolves                  wilk – wilki

W wyrazach, w których -y występuje po spółgłosce, -y zmieniamy na -ies (jeżeli przed y występuje samogłoska, wtedy dodajemy samo -s np. toy – toys). Końcówkę -ies wymawiamy [ɪz].

a lady – ladies                     pani – panie

an entry – entries             wejście – wejścia

a fly – flies                       mucha – muchy

Jeżeli rzeczownik w liczbie pojedynczej zakończony jest samogłoską o, wtedy dodajemy -es lub -s (w zależności od wyrazu, czasem jednak obie formy są poprawne).

volcano – volcanoes/volcanos       wulkan – wulkany

avocado – avocados                        awokado – awokado (kilka)

tomato – tomatoes                          pomidor – pomidory

W przypadku wyrazów wieloczłonowych, odmieniamy tylko pierwszy człon.

daughter-in-law – daughters-in-law                         synowa – synowe

Rzeczowniki mające taką samą liczbę mnogą jak pojedynczą

politics – polityka

mathematics – matematyka

sheep – owca/owce

deer – jeleń/jelenie

fish – ryba/ryby

offspring – potomstwo

species – gatunek/gatunki

Rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej

man – men                 mężczyzna – mężczyźni

woman – women      kobieta – kobiety

child – children        dziecko – dzieci

ox – oxen                 wół – woły

tooth – teeth             ząb – zęby

foot – feet               stopa – stopy

goose – geese            gęś – gęsi

mouse – mice              mysz – myszy

louse – lice              wesz – wszy

brother – brethren        brat zakonny – bracia zakonni

Rzeczowniki, które nie mają liczby mnogiej

hair – włosy

furniture – meble

money – pieniądze

homework – praca domowa

advice – rady

information – informacja/e

knowledge – wiedza

Rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej

goods – towary

outskirts – przedmieścia

clothes – ubrania

congratulations – gratulacje

trousers – spodnie

pants – majtki

scissors – nożyczki

jeans – dżinsy

glasses – okulary

Rzeczowniki zbiorowe

Rzeczowniki zbiorowe to słowa oznaczające zbiory/grupy osób występujące w liczbie pojedynczej. Możemy je łączyć z czasownikami i zaimkami w liczbie zarówno pojedynczej jak i mnogiej.

My family is very big. – My family are very big.

Moja rodzina jest bardzo duża.

Przykłady rzeczowników zbiorowych:

company – firma

family – rodzina

press – prasa

government – rząd

band – zespół

army – armia

team – drużyna

public – opinia publiczna

comittee – komisja

audience – publiczność

crew – załoga

jury – ława przysięgłych

Przykłady zdań z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

I have two brothers and three sisters. Mam dwóch braci i trzy siostry.

The boys played baseball yesterday. Chłopcy grali wczoraj w baseball.

He stole my ideas and didn’t give me any credit. Ukradł moje pomysły i nie dał mi nic w zamian.

Anne gave me two boxes of candy bars. Ania dała mi dwa pudełka batoników.

We saw a lot of deer at the park. Widzieliśmy wiele jeleni w parku.

Please eat the rest of your peas. Proszę zjedz resztę gorszku.

My family have decided that we are not going on holiday this year. Moja rodzina zadecydowała, że nie jedziemy na wakacje w tym roku.

This recipe calls for a lot of tomatoes. Ten przepis wymaga użycia wielu pomidorów.

Betty is afraid of mice. Betty boi sie myszy.

Women are more sensitive than men. Kobiety są bardziej delikatne niż mężczyźni.

To już wszystko co musisz wiedzieć o liczbie mnogiej rzeczowników. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to”  🙂

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? 🙂

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *