List motywacyjny po niemiecku – wzór, zasady pisania, elementy

List motywacyjny po niemiecku, czyli Bewerbungsschreiben, ma takie sam cel co list motywacyjny po polsku, tzn. objaśnia motywację kandydata. Jest on wymagany przez większość pracodawców podczas procesu rekrutacji. List motywacyjny należy przedłożyć przede wszystkim w trakcie starań o pracę, ale czasem również o podwyżkę lub awans. Poniżej znajdziecie zasady pisania listu motywacyjnego po niemiecku, przydatne zwroty oraz wzór listu motywacyjnego po niemiecku z tłumaczeniem. Zobaczcie także: Wzory listu motywacyjnego po niemiecku – 3 przykłady z tłumaczeniem.

Spis treści:
1. Zasady pisania listu motywacyjnego po niemiecku
2. W liście motywacyjnym po niemiecku nie powinniśmy
3. Elementy listu motywacyjnego po niemiecku
4. Przydatne zwroty
5. List motywacyjny po niemiecku – wzór

Zasady pisania listu motywacyjnego po niemiecku

Dobry list motywacyjny jest interesujący i konkretny. Napisanie takiego dokumentu nie jest łatwe, ponieważ powinien on zainteresować przyszłego pracodawcę i przekonać go, że jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Jeśli do CV nie dołączysz listu motywacyjnego pomimo tego, że był on wymagany, Twoja aplikacja może nie zostać rozpatrzona.

 • Na początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego w ogóle ubiegamy się o daną posadę oraz dlaczego jesteśmy najlepszym kandydatem na to stanowisko.
 • List motywacyjny powinien być napisany na komputerze, tak żeby wyglądał estetycznie i czytelnie. Jest to ważne, ponieważ pracodawca z łatwością znajdzie istotne informacje. Z kolei podpis powinien być własnoręczny.
 • Należy stosować styl oficjalny, a więc taki jak w listach formalnych. Nie powinno się używać skrótów i kolokwializmów.
 • List powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Im bardziej konkretny i zwięzły (ale zawierający dużo informacji) tym lepiej.
 • Poprawność ortograficzna i gramatyczna to podstawa. Świadczy to o naszym profesjonalizmie i dbałości o szczegóły. Jeśli nasz list motywacyjny będzie zawierał błędy i literówki, zrobimy na pracodawcy złe wrażenie. Należy wprowadzić również akapity, które ułatwiają czytanie i zachowanie porządku.
 • List motywacyjny powinien przedstawiać mocne strony i zalety oraz dostarczać wystarczająco dużo ważnych informacji o nas, które przemówią do pracodawcy. Taki dokument ma być uzupełnieniem naszego życiorysu. Powinien, więc zawierać rzeczy, których nie ma w naszym CV, ale mogą być ważne dla potencjalnego pracodawcy. Opisujemy w nim nasze cechy, w szczególności te, które są istotne się na stanowisku, na które aplikujemy.
 • Nie przesadzajmy z przechwalaniem się, ale również nie umniejszamy sobie. Warto pokazać, że znamy swoją wartość i zależy nam na tej pracy. Nie należy oczywiście kłamać i przerysowywać swoich zalet i umiejętności.
 • List motywacyjny powinien pokazać nasz entuzjazm i chęci do pracy. Pracodawcy poszukują na ogół osób zmotywowanych i zaangażowanych.
 • Nie należy udawać kogoś kim się nie jest. Staraj się zainteresować sobą rekrutera. Udowodnij, że umiesz napisać dobry list motywacyjny oraz że znasz jego strukturę. Przyciągający uwagę i odpowiednio napisany list zwiększa Twoje szanse na zdobycie wymarzonego stanowiska.

W liście motywacyjnym po niemiecku nie powinniśmy:

 • Tłumaczyć się i przepraszać. Wywiera to złe wrażenie na pracodawcy i nie jest celem listu.
 • Prosić/błagać o pracę. List motywacyjny to nie prośba, lecz uzasadnieniem dlaczego to my jesteśmy najlepszym kandydatem na dane stanowisko.
 • Stosować słów potocznych, skrótów oraz sloganów. W tego typu dokumentach obowiązuje styl formalny. Stosowanie języka potocznego świadczy o braku profesjonalizmu.
 • Podawać zmyślonych informacji. Takie rzeczy jest bardzo szybko wychodzą na jaw, np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Popełniać błędów ortograficznych czy stylistycznych. List z błędami oznacza, źle o nas świadczy i pokazuje, że nie przyłożyliśmy się do jego napisania. Karygodnym błędem jest błąd w nazwie firmy lub posady. Przed wysłaniem listu do pracodawcy warto przeczytać go parę razy.
 • Nakazywać i stawiać żądań. Nie możemy niczego żądać od ewentualnego pracodawcy. Możemy tylko żywić nadzieję, że nasza kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie.
 • Krytykować i wytykać błędy firmy. Zniechęca to pracodawcę do zatrudnienia nas.
 • Opowiadać o sprawach osobistych. Nasz list motywacyjny powinien być napisany chłodno i rzeczowo.
 • Omawiać nieistotnego doświadczenia zawodowego. Jeśli staramy się o posadę informatyka, nie ma sensu opisywać doświadczeń zdobytych podczas zbierania malin w Niemczech. Dla rekrutera nie jest to ważne.
 • Żartować. List motywacyjny powinien być napisany w chłodnej formie.

Elementy listu motywacyjnego po niemiecku

1. Nagłówek – W prawym górnym rogu należy podać swoje imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu. Poniżej po lewej stronie wpisz dane pracodawcy (nazwę firmy, dział, imię i nazwisko oraz adres firmy).

Wrocław, 15 Mai 2017
Tomasz Kowal
Mickiewiczastraße 26, Wrocław
 t.kowal@o2.pl
907 876 444

Molers GmbH & Co. KG
Personalabteilung

PEWREX
Polestraße 78, Berlin

2. Zwrot powitalny – Jest on uzależniony od tego czy znamy nazwisko osoby czy nie.

Sehr geehrte Frau Nowak

Sehr geehrter Herr Nowak

Sehr geehrte Damen und Herren

3. Wstęp – Wyrażamy zainteresowanie posadą oraz podajemy skąd wiemy o rekrutacji na dane stanowisko.

Ich habe Ihre Anzeige auf Ihrer Homepage gelesen und ich interessiere mich für sie. Ich möchte mich um eine Stelle als Junior-Ökonom bewerben, weil das ideale Arbeit für mich ist. 

4. Rozwinięcie – W tej części uzasadniamy, dlaczego ubiegamy się o dane stanowisko. Wspominamy o naszym doświadczeniu oraz wymieniamy swoje atuty, kompetencje i kwalifikacje. Trzeba podać przekonujące argumenty, które przemówią do pracodawcy i pokażą, że jesteśmy najlepszym kandydatem oraz posiadamy wszystkie wymagane przez niego cechy.

Ich habe die Wirtschaftsuniversität in Poznań absolviert. Ich habe 2 Jahre als Assistant bei der Bank „ABC” gearbeitet. Ich bin selbstständig und verantwortlich. Ich arbeite gern im Team.

5. Zakończenie – Podsumowuje treść listu.

Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.

6. Zwrot grzecznościowy – W zależności od tego czy znamy nazwisko osoby czy nie, używamy odpowiedniego zwrotu.

Mit freundlichen Grüßen

7. Własnoręczny podpis

Imię Nazwisko

Przydatne zwroty

Sehr geehrte Frau Nowak – Szanowna Pani Nowak

Sehr geehrter Herr Nowak – Szanowny Panie Nowaku

Sehr geehrte Damen und Herren – Szanowni Państwo

Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf … schreibe ich Ihnen… – Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone…

Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als …, die Sie in … vom … ausgeschrieben haben. – W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w…, chciałbym ubiegać się o stanowisko…

Ich möchte mich um eine Stelle als… bewerben. – Chcę ubiegać się o stanowisko…

Ich bewerbe mich um die Stelle eines… – Pragnę ubiegać się o stanowisko…

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil… – Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ…

Ich möchte  für Sie arbeiten, weil… – Chciałbym dla Pana pracować, ponieważ…

Ich eigne mich für diese Position, weil… – Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ…

Derzeit arbeite ich für… . Zu meinen Aufgaben gehören… – Obecnie pracuję w… i odpowiadam za…

Mein Fachgebiet ist…- Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie…

Ich verfüge über … Jahre Erfahrung als… – Posiadam …-letnie doświadczenie w pracy…

Zu meinen Stärken zählen… – Moje mocne strony to …

Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in… – Osiągnąłem zaawansowany poziom w…

Ich habe…absolviert.- Ukończyłem…

Ich habe…gearbeitet. – Kiedyś pracowałem jako…

Ich habe Erfahrung in… – Mam doświadczenie w…

Ich spreche English fließend. – Mówię płynnie po angielsku.

Die von Ihnen gewünschten Eigenschaften bringe ich mit. – Posiadam wymagane przez Państwa cechy.

Ich kann ab sofort arbeiten. – Mogę pracować od zaraz.

Ein optimaler Eintrittstermin wäre für mich der… – Najlepszy dla mnie termin rozpoczęcia pracy to…

Überstunden sind für mich kein Problem. – Nadgodziny nie są dla mnie problemem.

Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen. – Bardzo uciesze się jeśli zaproszą mnie Państwo na rozmowę kwalifikacyjną.

Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am … zur Verfügung. – W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny…

Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf. – W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.

Hochachtungsvoll – Z poważaniem

Mit freundlichen Grüßen – Z pozdrowieniami

List motywacyjny po niemiecku – wzór

Przykładowy list motywacyjny po niemiecku z tłumaczeniem

Kraków, 1 April 2016
Maria Pel 
Słowackiegostraße 6, Kraków
m.pel@o2.pl
345 666 908

Writner Akademie Tubingen GmbH
Frau Katrine Selew
Ritterstraße 55
80904 Tubingen

Bewerbung um eine Stelle als Kinderpflegerin

Ihre Anzeige auf Ihrer Homepage

Sehr geehrte Frau Selew,

ich habe Ihre Anzeige gelesen und ich interessiere mich für sie. Ich möchte mich um eine Stelle als Kinderpflegerin bewerben, weil ich Kinder mag. 

Ich absolvierte Pädagogik an der Berliner Universität. Ich habe 2 Jahre in dem Kindergarten gearbeitet und während meines Studiums einer Praktikum gemacht habe. Dadurch habe ich Erfahrung gesammelt und Selbständigkeit und Veratwortung gelernt. Außerdem arbeite ich seit 2015 ehrenamtlich in Krankenhäusern. Ich pflege dort kranke Leute.

Ich spreche Deutsch und Englisch fließend. Ich bin zuverlässig und sehr kommunikativ. Ich arbeite gern im Team und kann mit Kindern umgehen. Die von Ihnen gewünschen Eigenschaften bringe mit. Ich kann ab sofort arbeiten. Überstunden sind für mich kein Problem. 

Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Marta Nowak

Tłumaczenie:

Kraków, 1 kwietnia2016
Maria Pel
ulica Słowackiego 6, Kraków
m.pel@o2.pl
345 666 908

Writner Akademie Tubingen GmbH
Pani Katrine Selew
Ritterstraße 55
80904 Tubingen

List motywacyjny o posadę opiekunki do dzieci

Państwa ogłoszenie na stronie internetowej

Szanowna Pani Selem,

Przeczytałam Państwa ogłoszenie i jestem nim zainteresowana. Chciałabym ubiegać się o posadę opiekunki do dzieci, ponieważ lubię dzieci.

Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie w Berlinie. Pracowałam 3 lata w przedszkolu, a podczas studiów odbyłam praktyki. Dzięki temu zebrałam doświadczenie oraz nauczyłam się samodzielności i odpowiedzialności. Poza tym od 2015 roku pracuję charytatywnie w szpitalu.

Mówię po niemiecku i angielsku płynnie. Jestem niezawodna i komunikatywna. Chętnie pracuję w grupie i umiem obchodzić się z dziećmi. Mam wszystkie wymagane przez Państwa cechy. Mogę zacząć pracę od zaraz. Nadgodziny nie są dla mnie żadnym problemem. 

Bardzo ucieszę się, jeśli zaproszą mnie Państwo na rozmowę kwalifikacyjną.

Pozdrawiam,

Marta Nowak

list motywacyjny po niemiecku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym jak napisać list motywacyjny po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

List motywacyjny po niemiecku – wzór, zasady pisania, elementy
średnia: 4 z 1 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.